Vietnamese Bible

Isaiah 17

Isaiah

Return to Index

Chapter 18

1

 

  O毃! 廕另 廕計 c獺nh o o kia, l 廕另 廙 b礙n kia c獺c s繫ng c廙吧 C繳t; 

 

 


2

 

  sai s廙 vが廙ㄅ bi廙n, c廙【 thuy廙n b廕彫g lau i tr礙n m廕暗 nが廙c! H廙【 c獺c s廙 gi廕 nh廕搶 l廕 kia, h瓊y i 廕積 nが廙c ngが廙i cao da m廙n, 廕積 d璽n 獺ng k穩nh s廙 t廙 khi l廕計 nが廙c tr廙 i, 廕積 d璽n hay c璽n lが廙ng v giy 廕︾, l nが廙c m c籀 nh廙疸g s繫ng chia 廕另 n籀. 

 

 


3

 

  H廙【 c獺c ngがヾi h廕篙 th廕ㄊ, l d璽n thi礙n h廕 廙 tr礙n 廕另 kia, v廙冠 khi c廙 d廙彫g tr礙n n繳i, h瓊y xem; v廙冠 khi k癡n th廙i, h瓊y nghe! 

 

 


4

 

  V廕, 廙妾 Gi礙-h繫-va 瓊 ph獺n c羅ng ta nhが v廕囤: Ta s廕 廙 y礙n l廕搖g, v 廙 t廙 ch廙 ta ng廙 m xem, nhが 獺nh n廕疸g s獺ng s廙吧, nhが m璽y ng繳t trong n廕疸g m羅a g廕暗. 

 

 


5

 

  Nhがng, trが廙c ngy g廕暗, khi m羅a hoa 瓊 cu廙i, v hoa nho thnh tr獺i h廕吟 ch穩n, th穫 Ngi s廕 d羅ng li廙m c廕眩 nh廙疸g nh獺nh, t廙a b廙 nh廙疸g nh獺nh r廕衫 l獺. 

 

 


6

 

  Ch繳ng n籀 s廕 c羅ng nhau b廙 b廙 l廕【 cho chim n th廙t trong n繳i, v cho c廕 th繳 v廕負 tr礙n 廕另 s廕 d羅ng m qua m羅a 繫ng. 

 

 


7

 

  Trong l繳c 籀, d璽n ngが廙i cao da m廙n, t廙妾 l d璽n 獺ng kinh s廙 t廙 khi l廕計 nが廙c tr廙 i, l d璽n hay c璽n lが廙ng v giy 廕︾, l nが廙c m c籀 nh廙疸g s繫ng chia 廕另 n籀, ch穩nh d璽n 廕句 s廕 em l廙 v廕負 d璽ng cho 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n, trong nヾi danh 廙妾 Gi礙-h繫-va v廕》 qu璽n ng廙, l n繳i Si-繫n. 

 

 


Isaiah 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: