Vietnamese Bible

Genesis 10

Genesis

Return to Index

Chapter 11

1

 

  Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. 

 

 


2

 

  Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Si-nê -a, rồi ở tại đó. 

 

 


3

 

  Người nầy nói với người kia rằng: Hè! chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. 

 

 


4

 

  Lại nói rằng: Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. 

 

 


5

 

  Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. 

 

 


6

 

  Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. 

 

 


7

 

  Thôi! chúng ta, hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia. 

 

 


8

 

  Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. 

 

 


9

 

  Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. 

 

 


10

 

  Đây là dòng dõi của Sem: Cách hai năm, sau cơn nước lụt, Sem được một trăm tuổi, sanh A-bác-sát. 

 

 


11

 

  Sau khi Sem sanh A-bác-sát rồi, còn sống được năm trăm năm, sanh con trai con gái. 

 

 


12

 

  A-bác-sát được ba mươi lăm tuổi, sanh Sê-lách. 

 

 


13

 

  Sau khi A-bác-sát sanh Sê-lách rồi, còn sống được bốn trăm ba năm, sanh con trai con gái. 

 

 


14

 

  Sê-lách được ba mươi tuổi, sanh Hê-be. 

 

 


15

 

  Sau khi Sê-lách sanh Hê-be rồi, còn sống được bốn trăm ba năm, sanh con trai con gái. 

 

 


16

 

  Hê-be được ba mươi bốn tuổi, sanh Bê-léc. 

 

 


17

 

  Sau khi Hê-be sanh Bê-léc rồi, còn sống được bốn trăm ba mươi năm, sanh con trai con gái. 

 

 


18

 

  Bê-léc được ba mươi tuổi, sanh Rê-hu 

 

 


19

 

  Sau khi Bê-léc sanh Rê-hu rồi, còn sống được hai trăm chín năm, sanh con trai con gái. 

 

 


20

 

  Rê-hu được ba mươi hai tuổi, sanh Sê-rúc. 

 

 


21

 

  Sau khi Rê-hu sanh Sê-rúc rồi, còn sống được hai trăm bảy năm, sanh con trai con gái. 

 

 


22

 

  Sê-rúc được ba mươi tuổi, sanh Na-cô. 

 

 


23

 

  Sau khi Sê-rúc sanh Na-cô rồi, còn sống được hai trăm năm, sanh con trai con gái. 

 

 


24

 

  Na-cô được hai mươi chín tuổi, sanh Tha-rê. 

 

 


25

 

  Sau khi Na-cô sanh Tha-rê rồi, còn sống được một trăm mười chín năm, sanh con trai con gái. 

 

 


26

 

  Còn Tha-rê được bảy mươi tuổi, sanh Ap-ram, Na-cô và Ha-ran. 

 

 


27

 

  Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Ap-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót. 

 

 


28

 

  Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-ru, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. 

 

 


29

 

  Ap-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Ap-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca; Minh-ca và Dích-ca tức là con gái của Ha-ran. 

 

 


30

 

  Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con. 

 

 


31

 

  Tha-rê dẫn Ap-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Ap-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó. 

 

 


32

 

  Tha-rê hưởng thọ được hai trăm năm tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran. 

 

 


Genesis 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: