Vietnamese Bible

Genesis 4

Genesis

Return to Index

Chapter 5

1

 

  Đây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì người làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời; 

 

 


2

 

  Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người. 

 

 


3

 

  Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết. 

 

 


4

 

  Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái. 

 

 


5

 

  Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời. 

 

 


6

 

  Sết được một trăm năm tuổi, sanh Ê-nót. 

 

 


7

 

  Sau khi Sết sanh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm bảy năm, sanh con trai con gái. 

 

 


8

 

  Vậy, Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời. 

 

 


9

 

  Ê-nót được chín mươi tuổi, sanh Kê-nan. 

 

 


10

 

  Sau khi sanh Kê-nan rồi, còn sống được tám trăm mười lăm năm, sanh con trai con gái. 

 

 


11

 

  Vậy, Ê-nót hưởng thọ được chín trăm năm tuổi, rồi qua đời. 

 

 


12

 

  Kê-nan được bảy mươi tuổi, sanh Ma-ha-la-le. 

 

 


13

 

  Sau khi Kê-nan sanh Ma-ha-la-le rồi, còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sanh con trai con gái. 

 

 


14

 

  Vậy, Kê-nan hưởng thọ được chín trăm mười tuổi, rồi qua đời. 

 

 


15

 

  Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi, sanh Giê-rệt. 

 

 


16

 

  Sau khi Ma-ha-la-le sanh Giê-rệt rồi, còn sống được tám trăm ba mươi năm, sanh con trai con gái. 

 

 


17

 

  Vậy, Ma-ha-la-le hưởng thọ được tám trăm chín mươi lăm tuổi, rồi qua đời. 

 

 


18

 

  Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sanh Hê-nóc. 

 

 


19

 

  Sau khi Giê-rệt sanh Hê-nót rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái. 

 

 


20

 

  Vậy, Giê-rệt hưởng thọ được chín trăm sáu mươi hai tuổi, rồi qua đời. 

 

 


21

 

  Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la. 

 

 


22

 

  Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái. 

 

 


23

 

  Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ban trăm sáu mươi lăm tuổi. 

 

 


24

 

  Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. 

 

 


25

 

  Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi, sanh Lê-méc. 

 

 


26

 

  Sau khi Mê-tu-sê-la sanh Lê-méc rồi, còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sanh con trai con gái. 

 

 


27

 

  Vậy, Mê-tu-sê-la hưởng thọ được chín trăm sáu mươi chín tuổi, rồi qua đời. 

 

 


28

 

  Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sanh một trai, 

 

 


29

 

  Đặt tên là Nô-ê, mà nói rằng: Đứa nầy sẽ an ủy lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủa sả. 

 

 


30

 

  Sau khi Lê-méc sanh Nô-ê rồi, còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sanh con trai con gái. 

 

 


31

 

  Vậy, Lê-méc hưởng thọ được bảy trăm bảy mươi bảy tuổi, rồi qua đời. 

 

 


32

 

  Còn Nô-ê, khi đến năm trăm tuổi, sanh Sem Cham và Gia-phết. 

 

 


Genesis 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: