BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

8 Psaltaren

Psaltaren

Index

9 Kapitlet

1

 

 För sångmästaren, till Mutlabbén; en psalm av David. 

 

 


2

 

 Jag vill tacka HERREN av allt mitt hjärta; jag vill förtälja alla dina under. 

 

 


3

 

 Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste. 

 

 


4

 

 Ty mina fiender vika tillbaka, de falla och förgås för ditt ansikte. 

 

 


5

 

 Ja, du har utfört min rätt och min sak; du sitter på din tron såsom en rättfärdig domare. 

 

 


6

 

 Du har näpst hedningarna och förgjort de ogudaktiga; deras namn har du utplånat för alltid och evinnerligen. 

 

 


7

 

 Fienderna äro nedgjorda, utrotade för alltid; deras städer har du omstörtat, deras åminnelse har förgåtts. 

 

 


8

 

 Men HERREN tronar evinnerligen, sin stol har han berett till doms; 

 

 


9

 

 och han skall döma jordens krets med rättfärdighet, han skall skipa lag bland folken med rättvisa. 

 

 


10

 

 Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. 

 

 


11

 

 Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE. 

 

 


12

 

 Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar. 

 

 


13

 

 Ty han som utkräver blodskulder har kommit ihåg dem; han har icke förgätit de betrycktas klagorop. 

 

 


14

 

 Var mig nådig, HERRE; se huru jag plågas av dem som hata mig, du som lyfter mig upp från dödens portar; 

 

 


15

 

 på det att jag må förtälja allt ditt lov och i dottern Sions portar fröjda mig över din frälsning. 

 

 


16

 

 Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad. 

 

 


17

 

 HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela. 

 

 


18

 

 DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud. 

 

 


19

 

 Ty icke för alltid skall den fattige vara förgäten, de betrycktas hopp skall ej varda om intet evinnerligen. 

 

 


20

 

 Stå upp, HERRE; låt icke människor få överhanden, låt hedningarna bliva dömda inför ditt ansikte. 

 

 


21

 

 Låt, o HERRE, förskräckelse komma över dem; må hedningarna förnimma att de äro människor. Sela. 

 

 


10 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: