BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

26 Deuteronomium

Femte Mosebok (Deuteronomium)

Index

27 Kapitlet

1

 

 Och Mose och de äldste i Israel bjödo folket och sade: »Hållen alla de bud som jag i dag giver eder. 

 

 


2

 

 Och när I kommen över Jordan, in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, då skall du resa åt dig stora stenar och bestryka dem med kalk. 

 

 


3

 

 På dessa skall du, när du har gått över floden, skriva alla denna lags ord, för att du må komma in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, ett land som flyter av mjölk och honung, såsom HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig. 

 

 


4

 

 Och när I haven gått över Jordan, skolen I på berget Ebal resa dessa stenar om vilka jag i dag giver eder befallning; och du skall bestryka dem med kalk. 

 

 


5

 

 Och du skall där åt HERREN, din Gud, bygga ett altare, ett altare av stenar, vid vilka du icke skall komma med något järn. 

 

 


6

 

 Av ohuggna stenar skall du bygga HERRENS, din Guds, altare; och du skall på det offra brännoffer åt HERREN, din Gud. 

 

 


7

 

 Du skall där ock offra tackoffer och skall äta och glädja dig inför HERRENS, din Guds. ansikte. 

 

 


8

 

 Och du skall på stenarna skriva alla denna lags ord, klart och tydligt.» 

 

 


9

 

 Och Mose och de levitiska prästerna talade till hela Israel och sade: »Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit HERRENS, din Guds, folk. 

 

 


10

 

 Så skall du då höra HERRENS, din Gud röst och göra efter hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig.» 

 

 


11

 

 Och Mose bjöd folket på den dagen och sade: 

 

 


12

 

 Dessa stammar skola stå och välsigna folket på berget Gerissim, när I haven gått över Jordan: Simeon, Levi, Juda. Isaskar, Josef och Benjamin. 

 

 


13

 

 Och dessa skola stå och uttala förbannelsen på berget Ebal: Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan och Naftali. 

 

 


14

 

 Och leviterna skola taga till orda och skola med hög röst inför var man i Israel säga så: 

 

 


15

 

 Förbannad vare den man som gör ett beläte, skuret eller gjutet, en styggelse för HERREN, ett verk av en konstarbetares händer, och som sedan i hemlighet sätter upp det. Och allt folket skall svara och säga: »Amen.» 

 

 


16

 

 Förbannad vare den som visar förakt för sin fader eller sin moder. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


17

 

 Förbannad vare den som flyttar sin nästas råmärke. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


18

 

 Förbannad vare den som leder en blind vilse på vägen. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


19

 

 Förbannad vare den som vränger rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


20

 

 Förbannad vare den som ligger hos sin faders hustru, ty han lyfter på sin faders täcke. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


21

 

 Förbannad vare den som beblandar sig med något djur Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


22

 

 Förbannad vare den som ligger hos sin syster, sin faders dotter eller sin moders dotter. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


23

 

 Förbannad vare den som ligger hos sin svärmoder. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


24

 

 Förbannad vare den som lönnligen mördar sin nästa. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


25

 

 Förbannad vare den som tager mutor för att slå ihjäl en oskyldig och utgjuta hans blod. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


26

 

 Förbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. Och allt folket skall säga: »Amen.» 

 

 


28 Deuteronomium

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: