Rumanian Bible Cornilescu Version

2nd Timothy 1

2 Timothy

Return to Index

Chapter 2

1

 

 Tu dar, copilul meu, kntqrewte-te kn harul care este kn Hristos Isus. 

 

 


2

 

 Wi ce-ai auzit dela mine, kn faya multor marturi, kncredinyeazq la oameni de kncredere, cari sq fie kn stare sq knveye wi pe alyii. 

 

 


3

 

 Sufere kmpreunq cu mine, ca un bun ostaw al lui Hristos. 

 

 


4

 

 Niciun ostaw nu se kncurcq cu treburile vieyii, dacq vrea sq placq celui ce l -a scris la oaste. 

 

 


5

 

 Wi cine luptq la jocuri, nu este kncununat, dacq nu s`a luptat dupq rknduieli. 

 

 


6

 

 Plugarul trebue sq munceascq knainte ca sq strkngq rodurile. 

 

 


7

 

 Knyelege ce-yi spun; Domnul kyi va da pricepere kn toate lucrurile. 

 

 


8

 

 Adu-yi aminte de Domnul Isus Hristos, din sqmknya lui David, knviat din moryi, dupq Evanghelia mea, 

 

 


9

 

 pentru care sufqr pknq acolo cq sknt legat ca un fqcqtor de rele. Dar Cuvkntul lui Dumnezeu nu este legat. 

 

 


10

 

 De aceea rabd totul pentru cei alewi, pentruca wi ei sq capete mkntuirea care este kn Hristos Isus, kmpreunq cu slava vecinicq. 

 

 


11

 

 Adevqrat este cuvkntul acesta: dacq am murit kmpreunq cu El, vom wi trqi kmpreunq cu El. 

 

 


12

 

 Dacq rqbdqm, vom wi kmpqryi kmpreunq cu El. Dacq ne lepqdqm de El, wi El Se va lepqda de noi. 

 

 


13

 

 Dacq skntem necredinciowi, totuw El rqmkne credincios, cqci nu Se poate tqgqdui singur. 

 

 


14

 

 Adu-le aminte de aceste lucruri, wi roagq -i fierbinte knaintea lui Dumnezeu, sq se fereascq de certurile de cuvinte, cari nu duc la alt folos deckt la pieirea celor ce le ascultq. 

 

 


15

 

 Cautq sq te knfqyiwezi knaintea lui Dumnezeu ca un om kncercat, ca un lucrqtor care n`are de ce sq -i fie ruwine, wi care kmparte drept Cuvkntul adevqrului. 

 

 


16

 

 Ferewte-te de vorbqriile goale wi lumewti; cqci cei ce le yin, vor knainta tot mai mult kn necinstirea lui Dumnezeu. 

 

 


17

 

 Wi cuvkntul lor va roade ca gangrena. Din numqrul acestora sknt Imeneu wi Filet, 

 

 


18

 

 cari s`au abqtut dela adevqr. Ei zic cq a wi venit knvierea, wi rqstoarnq credinya unora. 

 

 


19

 

 Totuw temelia tare a lui Dumnezeu stq nezguduitq, avknd pecetea aceasta: ,,Domnul cunoawte pe ceice sknt ai Lui``; wi: ,,Oricine rostewte Numele Domnului, sq se depqrteze de fqrqdelege!`` 

 

 


20

 

 Kntr`o casq mare nu sknt numai vase de aur wi de argint, ci wi de lemn wi de pqmknt. Unele sknt pentru o kntrebuinyare de cinste, iar altele pentru o kntrebuinyare de ocarq. 

 

 


21

 

 Deci dacq cineva se curqyewte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinyit, folositor stqpknului squ, destoinic pentru orice lucrare bunq. 

 

 


22

 

 Fugi de poftele tinereyii, wi urmqrewte neprihqnirea, credinya, dragostea, pacea, kmpreunq cu cei ce cheamq pe Domnul dintr`o inimq curatq. 

 

 


23

 

 Ferewte-te de kntrebqrile nebune wi nefolositoare, cqci wtii cq dau nawtere la certuri. 

 

 


24

 

 Wi robul Domnului nu trebuie sq se certe; ci sq fie blknd cu toyi, kn stare sq knveye pe toyi, plin de kngqduinyq rqbdqtoare, 

 

 


25

 

 sq kndrepte cu blkndeyq pe potrivnici, kn nqdejdea cq Dumnezeu le va da pocqinya, ca sq ajungq la cunowtinya adevqrului; 

 

 


26

 

 wi, venindu-wi kn fire, sq se desprindq din cursa diavolului, de care au fost prinwi ca sq -i facq voia. 

 

 


2nd Timothy 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: