Rumanian Bible Cornilescu Version

Ephesians 2

Ephesians

Return to Index

Chapter 3

1

 

 Iatq de ce eu, Pavel, kntemniyatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor... 

 

 


2

 

 (Dacq cel puyin ayi auzit de isprqvnicia harului lui Dumnezeu, care mi -a fost datq fayq de voi. 

 

 


3

 

 Prin descoperire dumnezeiascq am luat cunowtinyq de taina aceasta, despre care vq scrisei kn puyine cuvinte. 

 

 


4

 

 Citindu-le, vq puteyi knchipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, 

 

 


5

 

 care n`a fost fqcutq cunoscut fiilor oamenilor kn celelalte veacuri, kn felul cum a fost descoperitq acum sfinyilor apostoli wi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul. 

 

 


6

 

 Cq adicq Neamurile sknt kmpreunq mowtenitoare cu noi, alcqtuiesc un singur trup cu noi wi iau parte cu noi la aceeaw fqgqduinyq kn Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, 

 

 


7

 

 al cqrei slujitor am fost fqcut eu, dupq darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. 

 

 


8

 

 Da, mie, care sknt cel mai neknsemnat dintre toyi sfinyii, mi -a fost dat harul acesta sq vestesc Neamurilor bogqyiile nepqtrunse ale lui Hristos, 

 

 


9

 

 wi sq pun kn luminq knaintea tuturor care este isprqvnicia acestei taine, ascunse din veacuri kn Dumnezeu, care a fqcut toate lucrurile; 

 

 


10

 

 pentruca domniile wi stqpknirile din locurile cerewti sq cunoascq azi, prin Bisericq, knyelepciunea nespus de feluritq a lui Dumnezeu, 

 

 


11

 

 dupq planul vecinic, pe care l -a fqcut kn Hristos Isus, Domnul nostru. 

 

 


12

 

 Kn El avem, prin credinya kn El, slobozenia wi apropierea de Dumnezeu cu kncredere. 

 

 


13

 

 Vq rog iarqw sq nu vq pierdeyi cumpqtul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastrq). 

 

 


14

 

 ...Iatq dece, zic, kmi plec genunchii knaintea Tatqlui Domnului nostru Isus Hristos, 

 

 


15

 

 din care kwi trage numele orice familie, kn ceruri wi pe pqmknt, 

 

 


16

 

 wi -L rog ca, potrivit cu bogqyia slavei Sale, sq vq facq sq vq kntqriyi kn putere, prin Duhul Lui, kn omul din lquntru, 

 

 


17

 

 awa knckt Hristos sq locuiascq kn inimile voastre prin credinyq; pentruca, avknd rqdqcina wi temelia pusq kn dragoste, 

 

 


18

 

 sq puteyi pricepe kmpreunq cu toyi sfinyii, care este lqrgimea, lungimea, adkncimea wi knqlyimea; 

 

 


19

 

 wi sq cunoawteyi dragostea lui Hristos, care kntrece orice cunowtinyq, ca sq ajungeyi plini de toatq plinqtatea lui Dumnezeu. 

 

 


20

 

 Iar a Celui ce, prin puterea care lucreazq kn noi, poate sq facq nespus mai mult deckt cerem sau gkndim noi, 

 

 


21

 

 a Lui sq fie slava kn Bisericq wi kn Hristos Isus, din neam kn neam, kn vecii vecilor! Amin. 

 

 


Ephesians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: