Rumanian Bible Cornilescu Version

1st Corinthians 11

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 12

1

 

 Kn ce privewte darurile duhovnicewti, frayilor, nu voiesc sq fiyi kn necunowtinyq. 

 

 


2

 

 Cknd erayi pqgkni, wtiyi cq vq duceayi la idolii cei muyi, dupq cum erayi cqlquziyi. 

 

 


3

 

 De aceea vq spun cq nimeni, dacq vorbewte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ,,Isus sq fie anatema!`` Wi nimeni nu poate zice: ,,Isus este Domnul``, deckt prin Duhul Sfknt. 

 

 


4

 

 Sknt felurite daruri, dar este acelaw Duh; 

 

 


5

 

 sknt felurite slujbe, dar este acelaw Domn; 

 

 


6

 

 sknt felurite lucrqri, dar este acelaw Dumnezeu, care lucreazq totul kn toyi. 

 

 


7

 

 Wi fiecqruia i se dq arqtarea Duhului spre folosul altora. 

 

 


8

 

 De pildq, unuia ki este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre knyelepciune; altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; 

 

 


9

 

 altuia credinya, prin acelaw Duh; altuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh; 

 

 


10

 

 altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; wi altuia, tklmqcirea limbilor. 

 

 


11

 

 Dar toate aceste lucruri le face unul wi acelaw Duh, care dq fiecqruia kn parte, cum voiewte. 

 

 


12

 

 Cqci, dupq cum trupul este unul wi are multe mqdulare, wi dupq cum toate mqdularele trupului, mqcar cq sknt mai multe, sknt un singur trup, -tot awa este wi Hristos. 

 

 


13

 

 Noi toyi, kn adevqr, am fost botezayi de un singur Duh, ca sq alcqtuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; wi toyi am fost adqpayi dintr`un singur Duh. 

 

 


14

 

 Astfel, trupul nu este un singur mqdular, ci mai multe. 

 

 


15

 

 Dacq piciorul ar zice: ,,Fiindcq nu sknt mknq, nu sknt din trup``, -nu este pentru aceasta din trup? 

 

 


16

 

 Wi dacq urechea ar zice: ,,Fiindcq nu sknt ochi, nu sknt din trup`` -nu este pentru aceasta din trup? 

 

 


17

 

 Dacq tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacq totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 

 

 


18

 

 Acum dar Dumnezeu a pus mqdularele kn trup, pe fiecare awa cum a voit El. 

 

 


19

 

 Dacq toate ar fi un singur mqdular, unde ar fi trupul? 

 

 


20

 

 Fapt este cq sknt mai multe mqdulare, dar un singur trup. 

 

 


21

 

 Ochiul nu poate zice mknii: ,,N`am trebuinyq de tine``; nici capul nu poate zice picioarelor: ,,N`am trebuinyq de voi.`` 

 

 


22

 

 Ba mai mult, mqdularele trupului, cari par mai slabe, sknt de neapqratq trebuinyq. 

 

 


23

 

 Wi pqryile trupului, cari par vrednice de mai puyinq cinste, le kmbrqcqm cu mai multq podoabq. Awa cq pqryile mai puyin frumoase ale trupului nostru capqtq mai multq frumuseyq, 

 

 


24

 

 pe cknd cele frumoase n`au nevoie sq fie kmpodobite. Dumnezeu a kntocmit trupul kn awa fel ca sq dea mai multq cinste mqdularelor lipsite de cinste: 

 

 


25

 

 pentru ca sq nu fie nici o desbinare kn trup: ci mqdularele sq kngrijeascq deopotrivq unele de altele. 

 

 


26

 

 Wi dacq sufere un mqdular, toate mqdularele sufqr kmpreunq cu el; dacq este preyuit un mqdular, toate mqdularele se bucurq kmpreunq cu el. 

 

 


27

 

 Voi sknteyi trupul lui Hristos, wi fiecare, kn parte, mqdularele lui. 

 

 


28

 

 Wi Dumnezeu a rknduit kn Bisericq, kntki, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, knvqyqtori; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tqmqduirilor, ajutorqrilor, ckrmuirilor, wi vorbirii kn felurite limbi. 

 

 


29

 

 Oare toyi sknt apostoli? Toyi sknt prooroci? Toyi sknt knvqyqtori? Toyi sknt fqcqtori de minuni? 

 

 


30

 

 Toyi au darul tqmqduirilor? Toyi vorbesc kn alte limbi? Toyi tqlmqcesc? 

 

 


31

 

 Umblayi dar dupq darurile cele mai bune. Wi vq voi arqta o cale nespus mai bunq. 

 

 


1st Corinthians 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: