Rumanian Bible Cornilescu Version

Acts 17

Acts

Return to Index

Chapter 18

1

 

 Dupq aceea, Pavel a plecat din Atena, wi s`a dus la Corint. 

 

 


2

 

 Acolo a gqsit pe un Iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curknd din Italia, cu nevastq-sa Priscila, de oarece Claudiu poruncise ca toyi Iudeii sq plece din Roma. A venit la ei. 

 

 


3

 

 Wi, fiindcq avea acelaw mewtewug, a rqmas la ei, wi lucrau: meseria lor era facerea corturilor. 

 

 


4

 

 Pavel vorbea kn sinagogq kn fiecare zi de Sabat, wi kndupleca pe Iudei wi pe Greci. 

 

 


5

 

 Dar cknd au venit Sila wi Timotei din Macedonia, Pavel s`a dedat kn totul propovqduirii, wi dovedea Iudeilor cq Isus este Hristosul. 

 

 


6

 

 Fiindcq Iudeii i se kmpotriveau wi -l batjocoreau, Pavel wi -a scuturat hainele, wi le -a zis: ,,Skngele vostru sq cadq asupra capului vostru; eu sknt curat. Deacum kncolo, mq voi duce la Neamuri.`` 

 

 


7

 

 Wi dupq ce a iewit de acolo, a intrat kn casa unui om temqtor de Dumnezeu, numit Iust, a cqrui casq era vecinq cu sinagoga. 

 

 


8

 

 Dar Crisp, fruntawul sinagogii, a crezut kn Domnul kmpreunq cu toatq casa lui. Wi mulyi dintre Corinteni, cari auziserq pe Pavel, au crezut wi ei, wi au fost botezayi. 

 

 


9

 

 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel kntr`o vedenie: ,,Nu te teme; ci vorbewte wi nu tqcea, 

 

 


10

 

 cqci Eu sknt cu tine; wi nimeni nu va pune mkna pe tine, ca sq-yi facq rqu: vorbewte, fiindcq am mult norod kn aceastq cetate.`` 

 

 


11

 

 Aici a rqmas un an wi wase luni, wi knvqya printre Corinteni Cuvkntul lui Dumnezeu. 

 

 


12

 

 Pe cknd era Galion ckrmuitor al Ahaiei, Iudeii s`au ridicat cu un gknd kmpotriva lui Pavel, l-au dus knaintea scaunului de judecatq, 

 

 


13

 

 wi au zis: ,,Omul acesta aykyq pe oameni sq se knchine lui Dumnezeu kntr`un fel care este kmpotriva Legii.`` 

 

 


14

 

 Pavel voia sq knceapq vorba, cknd Galion a zis Iudeilor: ,,Dacq ar fi vorba de vreo faptq rea sau de vreo blestemqyie, v`aw asculta dupq cuviinyq, Iudeilor! 

 

 


15

 

 Dar dacq este vorba de neknyelegeri asupra unui cuvknt, asupra unor nume wi asupra Legii voastre, treaba voastrq: eu nu vreau sq fiu judecqtor peste aceste lucruri.`` 

 

 


16

 

 Wi i -a alungat dela scaunul de judecatq. 

 

 


17

 

 Atunci au pus toyi mkna pe Sosten, fruntawul sinagogii, wi -l bqteau knaintea scaunului de judecatq, fqrq ca lui Galion sq -i pese. 

 

 


18

 

 Pavel a mai rqmas destul de multq vreme kn Corint. Kn urmq, wi -a luat ziua bunq dela frayi, wi a plecat cu corabia spre Siria, kmpreunq cu Priscila wi Acuila, dupq ce wi -a tuns capul kn Chencrea, cqci fqcuse o juruinyq. 

 

 


19

 

 Au ajuns kn Efes; wi Pavel a lqsat acolo pe knsoyitorii lui. A intrat kn sinagogq, wi a stat de vorbq cu Iudeii, 

 

 


20

 

 cari l-au rugat sq rqmknq la ei mai multq vreme. El knsq n`a voit, 

 

 


21

 

 ci wi -a luat rqmas bun dela ei, wi a zis: ,,Trebuie numaideckt ca sqrbqtoarea care vine, s`o fac kn Ierusalim. Dacq va voi Dumnezeu, mq voi kntoarce iarqw la voi.`` Wi a plecat din Efes. 

 

 


22

 

 S`a dat jos din corabie kn Cezarea, s`a suit la Ierusalim, wi, dupqce a urat de bine Bisericii, s`a pogorkt kn Antiohia. 

 

 


23

 

 Dupq ce a petrecut cktqva vreme kn Antiohia, Pavel a plecat, wi a strqbqtut din loc kn loc yinutul Galatiei wi Frigiei, kntqrind pe toyi ucenicii. 

 

 


24

 

 La Efes, a venit un Iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii wi era tare kn Scripturi. 

 

 


25

 

 El era knvqyat kn ce privewte Calea Domnului, avea un duh knfocat, wi vorbea wi knvqya amqnunyit pe oameni despre Isus, mqcar cq nu cunowtea deckt botezul lui Ioan. 

 

 


26

 

 A knceput a vorbi cu kndrqznealq kn sinagogq. Acuila wi Priscila, cknd l-au auzit, l-au luat la ei, wi i-au arqtat mai cu deamqruntul Calea lui Dumnezeu. 

 

 


27

 

 Fiindcq el voia sq treacq kn Ahaia, frayii l-au kmbqrbqtat sq se ducq, wi au scris ucenicilor sq -l primeascq bine. Cknd a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe ceice crezuserq; 

 

 


28

 

 cqci knfrunta cu putere pe Iudei knaintea norodului, wi le dovedea din Scripturi cq Isus este Hristosul. 

 

 


Acts 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: