Rumanian Bible Cornilescu Version

Mark 6

Mark

Return to Index

Chapter 7

1

 

 Fariseii wi ckyiva cqrturari, veniyi din Ierusalim, s`au adunat la Isus. 

 

 


2

 

 Ei au vqzut pe unii din ucenicii Lui prknzknd cu mknile necurate, adicq nespqlate. - 

 

 


3

 

 Fariseii, knsq, wi toyi Iudeii nu mqnkncq fqrq sq-wi spele cu mare bqgare de seamq mknile, dupq datina bqtrknilor. 

 

 


4

 

 Wi cknd se kntorc din piayq, nu mqnkncq deckt dupqce s`au scqldat. Sknt multe alte obiceiuri pe cari au apucat ei sq le yinq, precum: spqlarea paharelor, a ulcioarelor, a cqldqrilor wi a paturilor. - 

 

 


5

 

 Wi Fariseii wi cqrturarii L-au kntrebat: ,,Pentruce nu se yin ucenicii Tqi de datina bqtrknilor, ci prknzesc cu mknile nespqlate?`` 

 

 


6

 

 Isus le -a rqspuns: ,,Fqyarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, dupq cum este scris: ,Norodul acesta Mq cinstewte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

 

 


7

 

 Degeaba Mq cinstesc ei, dknd knvqyqturi cari nu sknt deckt niwte porunci omenewti.` 

 

 


8

 

 Voi lqsayi porunca lui Dumnezeu, wi yineyi datina awezatq de oameni, precum: spqlarea ulcioarelor wi a paharelor, wi faceyi multe alte lucruri de acestea.`` 

 

 


9

 

 El le -a mai zis: ,,Ayi desfiinyat frumos porunca lui Dumnezeu, ca sq yineyi datina voastrq. 

 

 


10

 

 Cqci Moise a zis: ,,Sq cinstewti pe tatql tqu wi pe mama ta;`` wi: ,,Cine va grqi de rqu pe tatql squ sau pe mama sa, sq fie pedepsit cu moartea.`` 

 

 


11

 

 Voi, dimpotrivq, ziceyi: ,,Dacq un om va spune tatqlui squ sau mamei sale: ,Ori cu ce te-aw putea ajuta, este ,Corban`, adicq dat lui Dumnezeu, face bine; 

 

 


12

 

 wi nu -l mai lqsayi sq facq nimic pentru tatql sau pentru mama sa. 

 

 


13

 

 Wi awa, ayi desfiinyat Cuvkntul lui Dumnezeu, prin datina voastrq. Wi faceyi multe alte lucruri de felul acesta!`` 

 

 


14

 

 Kn urmq, a chemat din nou noroadele la Sine, wi le -a zis: ,,Ascultayi-Mq toyi wi knyelegeyi. 

 

 


15

 

 Afarq din om nu este nimic care, intrknd kn el, sq -l poatq spurca; dar ce iese din om, aceea -l spurcq. 

 

 


16

 

 Dacq are cineva urechi de auzit, sq audq.`` 

 

 


17

 

 Dupqce a intrat kn casq, pe cknd era departe de norod, ucenicii Lui L-au kntrebat despre pilda aceasta. 

 

 


18

 

 El le -a zis: ,,Wi voi sknteyi awa de nepricepuyi? Nu knyelegeyi cq nimic din ce intrq kn om de afarq, nu -l poate spurca? 

 

 


19

 

 Fiindcq nu intrq kn inima lui, ci kn pkntece, wi apoi este dat afarq kn hazna?`` A zis astfel, fqcknd toate bucatele curate. 

 

 


20

 

 El le -a mai zis: ,,Ce iese din om, aceea spurcq pe om. 

 

 


21

 

 Cqci dinlquntru, din inima oamenilor, ies gkndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, 

 

 


22

 

 furtiwagurile, lqcomiile, viclewugurile, knwelqciunile, faptele de ruwine, ochiul rqu, hula, trufia, nebunia. 

 

 


23

 

 Toate aceste lucruri rele ies dinlquntru, wi spurcq pe om.`` 

 

 


24

 

 Isus a plecat de acolo, wi S`a dus kn yinutul Tirului wi al Sidonului. A intrat kntr`o casq, dorind sq nu wtie nimeni cq este acolo; dar n`a putut sq rqmknq ascuns. 

 

 


25

 

 Cqci kndatq, o femeie, a cqrei fetiyq era stqpknitq de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre El, wi a venit de s`a aruncat la picioarele Lui. 

 

 


26

 

 Femeia aceasta era o grecoaicq, de obkrwie Siro-fenicianq. Ea kl ruga sq scoatq pe dracul din fiica ei. 

 

 


27

 

 Isus i -a zis: ,,Lasq sq se sature mai kntki copiii; cqci nu este bine sq iei pknea copiilor, wi s`o arunci la cqyei.`` 

 

 


28

 

 ,,Da, Doamne``, I -a rqspuns ea; ,,dar wi cqyeii de supt masq mqnkncq din fqrqmiturile copiilor.`` 

 

 


29

 

 Atunci Isus i -a zis: ,,Pentru vorba aceasta, du-te; a iewit dracul din fiicq-tq.`` 

 

 


30

 

 Wi cknd a intrat femeia kn casa ei, a gqsit pe copilq culcatq kn pat; wi iewise dracul din ea. 

 

 


31

 

 Isus a pqrqsit yinutul Tirului, wi a venit iarqw prin Sidon la marea Galileii, trecknd prin yinutul Decapole. 

 

 


32

 

 I-au adus un surd, care vorbea cu anevoie, wi L-au rugat sq-Wi punq mknile peste el. 

 

 


33

 

 El l -a luat la o parte din norod, i -a pus degetele kn urechi, wi i -a atins limba cu scuipatul Lui. 

 

 


34

 

 Apoi, Wi -a ridicat ochii spre cer, a suspinat, wi a zis: ,,Efata``, adicq: ,,Deschide-te!`` 

 

 


35

 

 Kndatq, i s`au deschis urechile, i s`a deslegat limba, wi a vorbit foarte desluwit. 

 

 


36

 

 Isus le -a poruncit sq nu spunq nimqnui; dar cu ckt le poruncea mai mult, cu atkt Kl vesteau mai mult. 

 

 


37

 

 Ei erau uimiyi peste mqsurq de mult, wi ziceau: ,,Toate le face de minune; chiar wi pe surzi ki face sq audq, wi pe muyi sq vorbeascq.`` 

 

 


Mark 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: