Rumanian Bible Cornilescu Version

Matthew 15

Matthew

Return to Index

Chapter 16

1

 

 Fariseii wi Saducheii s`au apropiat de Isus, wi, ca sq -L ispiteascq, I-au cerut sq le arate un semn din cer. 

 

 


2

 

 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Cknd se knsereazq, voi ziceyi: ,Are sq fie vreme frumoasq, cqci cerul este row.` 

 

 


3

 

 Wi dimineaya, ziceyi: ,Astqzi are sq fie furtunq, cqci cerul este row-posomorkt.` Fqyarnicilor, faya cerului wtiyi s`o deosebiyi, wi semnele vremurilor nu le puteyi deosebi? 

 

 


4

 

 Un neam viclean wi prea curvar cere un semn; nu i se va da alt semn deckt semnul proorocului Iona.`` Apoi i -a lqsat wi a plecat. 

 

 


5

 

 Ucenicii trecuserq de cealaltq parte, wi uitaserq sq ia pkni. 

 

 


6

 

 Isus le -a zis: ,,Luayi seama wi pqziyi-vq de aluatul Fariseilor wi al Saducheilor.`` 

 

 


7

 

 Ucenicii se gkndeau kn ei, wi ziceau: ,,Ne zice awa pentrucq n`am luat pkni!`` 

 

 


8

 

 Isus, care cunowtea lucrul acesta, le -a zis: ,,Puyin credinciowilor, pentruce vq gkndiyi cq n`ayi luat pkni? 

 

 


9

 

 Tot nu knyelegeyi? Wi nici nu vq mai aduceyi aminte de cele cinci pkni pentru cei cinci mii de oameni, wi ckte cowuri ayi ridicat? 

 

 


10

 

 Nici de cele wapte pkni pentru cei patru mii de oameni, wi ckte cowniye ayi ridicat? 

 

 


11

 

 Cum nu knyelegeyi cq nu v`am spus de pkni? Ci v`am spus sq vq pqziyi de aluatul Fariseilor wi al Saducheilor?`` 

 

 


12

 

 Atunci au knyeles ei cq nu le zisese sq se pqzeascq de aluatul pknii, ci de knvqyqtura Fariseilor wi a Saducheilor. 

 

 


13

 

 Isus a venit kn pqryile Cezareii lui Filip, wi a kntrebat pe ucenicii Sqi: ,,Cine zic oamenii cq sknt Eu, Fiul omului?`` 

 

 


14

 

 Ei au rqspuns: ,,Unii zic cq ewti Ioan Botezqtorul; alyii: Ilie; alyii: Ieremia, sau unul din prooroci.`` 

 

 


15

 

 ,,Dar voi``, le -a zis El, ,,cine ziceyi cq sknt?`` 

 

 


16

 

 Simon Petru, drept rqspuns, I -a zis: ,,Tu ewti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!`` 

 

 


17

 

 Isus a luat din nou cuvkntul, wi i -a zis: ,,Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcq nu carnea wi skngele yi -a descoperit lucrul acesta, ci Tatql Meu care este kn ceruri. 

 

 


18

 

 Wi Eu kyi spun: tu ewti Petru (Grecewte: Petros.), wi pe aceastq piatrq (Grecewte: petra.) voi zidi Biserica Mea, wi poryile Locuinyei moryilor nu o vor birui. 

 

 


19

 

 Kyi voi da cheile Kmpqrqyiei cerurilor, wi orice vei lega pe pqmknt, va fi legat kn ceruri, wi orice vei deslega pe pqmknt, va fi deslegat kn ceruri.`` 

 

 


20

 

 Atunci a poruncit ucenicilor Sqi sq nu spunq nimqnui cq El este Hristosul. 

 

 


21

 

 De atunci kncolo, Isus a knceput sq spunq ucenicilor Sqi cq El trebuie sq meargq la Ierusalim, sq pqtimeascq mult din partea bqtrknilor, din partea preoyilor celor mai de seamq wi din partea cqrturarilor; cq are sq fie omorkt, wi cq a treia zi are sq knvieze. 

 

 


22

 

 Petru L -a luat de oparte, wi a knceput sq -L mustre, zicknd: ,,Sq Te fereascq Dumnezeu, Doamne! Sq nu Yi se kntkmple awa ceva!`` 

 

 


23

 

 Dar Isus S`a kntors, wi a zis lui Petru: ,,Knapoia Mea, Satano: tu ewti o piatrq de poticnire pentru Mine! Cqci gkndurile tale nu sknt gkndurile lui Dumnezeu, ci gknduri de ale oamenilor.`` 

 

 


24

 

 Atunci Isus a zis ucenicilor Sqi: ,,Dacq voiewte cineva sq vinq dupq Mine, sq se lepede de sine, sq-wi ia crucea, wi sq Mq urmeze. 

 

 


25

 

 Pentrucq oricine va vrea sq-wi scape viaya, o va pierde; dar oricine kwi va pierde viaya pentru Mine, o va ckwtiga. 

 

 


26

 

 Wi ce ar folosi unui om sq ckwtige toatq lumea, dacq wi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om kn schimb pentru sufletul squ? 

 

 


27

 

 Cqci Fiul omului are sq vinq kn slava Tatqlui Squ, cu kngerii Sqi; wi atunci va rqsplqti fiecqruia dupq faptele lui. 

 

 


28

 

 Adevqrat vq spun cq unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea pknq nu vor vedea pe Fiul omului venind kn Kmpqrqyia Sa.`` 

 

 


Matthew 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: