Rumanian Bible Cornilescu Version

Matthew 9

Matthew

Return to Index

Chapter 10

1

 

 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Sqi, wi le -a dat putere sq scoatq afarq duhurile necurate, wi sq tqmqduiascq orice fel de boalq wi orice fel de neputinyq. 

 

 


2

 

 Iatq numele celor doisprezece apostoli: Cel dintki, Simon, zis Petru, wi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, wi Ioan, fratele lui; 

 

 


3

 

 Filip wi Bartolomeu; Toma wi Matei, vamewul; Iacov, fiul lui Alfeu, wi Levi, zis wi Tadeu; 

 

 


4

 

 Simon Cananitul, wi Iuda Iscarioteanul, cel care a vkndut pe Isus. 

 

 


5

 

 Acewtia sknt cei doisprezece, pe cari i -a trimes Isus, dupq ce le -a dat knvqyqturile urmqtoare: Sq nu mergeyi pe calea pqgknilor wi sq nu intrayi kn vreo cetate a Samaritenilor; 

 

 


6

 

 ci sq mergeyi mai de grabq la oile pierdute ale casei lui Israel. 

 

 


7

 

 Wi pe drum, propovqduiyi, wi ziceyi: ,,Kmpqrqyia cerurilor este aproape!`` 

 

 


8

 

 Vindecayi pe bolnavi, knviayi pe moryi, curqyiyi pe leprowi, scoateyi afarq dracii. Fqrq platq ayi primit, fqrq platq sq dayi. 

 

 


9

 

 Sq nu luayi nici aur, nici argint, nici aramq kn brkele voastre, 

 

 


10

 

 nici traistq pentru drum, nici douq haine, nici kncqlyqminte, nici toiag, cqci vrednic este lucrqtorul de hrana lui. 

 

 


11

 

 Kn orice cetate sau sat veyi intra, sq cercetayi cine este acolo vrednic wi sq rqmkneyi la el pknq veyi pleca. 

 

 


12

 

 La intrarea voastrq kn casq, urayi -i de bine; 

 

 


13

 

 wi dacq este casa aceea vrednicq, pacea voastrq sq vinq peste ea; dar dacq nu este vrednicq, pacea voastrq sq se kntoarcq la voi. 

 

 


14

 

 Dacq nu vq va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, sq iewiyi din casa sau din cetatea aceea, wi sq scuturayi praful de pe picioarele voastre.`` 

 

 


15

 

 Adevqrat vq spun cq, kn ziua judecqyii, va fi mai uwor pentru yinutul Sodomei wi Gomorei, deckt pentru cetatea aceea. 

 

 


16

 

 Iatq, Eu vq trimet ca pe niwte oi kn mijlocul lupilor. Fiyi dar knyelepyi ca werpii, wi fqrq rqutate ca porumbeii. 

 

 


17

 

 Pqziyi-vq de oameni; cqci vq vor da kn judecata soboarelor, wi vq vor bate kn sinagogile lor. 

 

 


18

 

 Din pricina Mea, veyi fi duwi knaintea dregqtorilor wi knaintea kmpqrayilor, ca sq slujiyi ca mqrturie knaintea lor wi knaintea Neamurilor. 

 

 


19

 

 Dar, cknd vq vor da kn mkna lor, sq nu vq kngrijorayi, gkndindu-vq cum sau ce veyi spune; cqci ce veyi avea de spus, vq va fi dat chiar kn ceasul acela; 

 

 


20

 

 fiindcq nu voi veyi vorbi, ci Duhul Tatqlui vostru va vorbi kn voi. 

 

 


21

 

 Fratele va da la moarte pe frate-squ, wi tatql pe copilul lui; copiii se vor scula kmpotriva pqrinyilor lor, wi -i vor omork. 

 

 


22

 

 Veyi fi urkyi de toyi, din pricina Numelui Meu; dar cine va rqbda pknq la sfkrwit, va fi mkntuit. 

 

 


23

 

 Cknd vq vor prigoni kntr`o cetate, sq fugiyi kntr`alta. Adevqrat vq spun cq nu veyi isprqvi de strqbqtut cetqyile lui Israel pknq va veni Fiul omului. 

 

 


24

 

 Ucenicul nu este mai pe sus de knvqyqtorul squ, nici robul mai pe sus de domnul squ. 

 

 


25

 

 Ajunge ucenicului sq fie ca knvqyqtorul lui, wi robului sq fie ca domnul lui. Dacq pe Stqpknul casei L-au numit Beelzebul, cu ckt mai mult vor numi awa, pe cei din casa lui? 

 

 


26

 

 Awa cq sq nu vq temeyi de ei. Cqci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, wi nimic tqinuit care nu va fi cunoscut. 

 

 


27

 

 Ce vq spun Eu la kntunerec, voi sq spuneyi la luminq; wi ce auziyi woptindu-se la ureche, sq propovqduiyi de pe acoperiwul caselor. 

 

 


28

 

 Nu vq temeyi de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul; ci temeyi-vq mai degrabq de Celce poate sq piardq wi sufletul wi trupul kn gheenq. 

 

 


29

 

 Nu se vknd oare douq vrqbii la un ban? Totuw, nici una din ele nu cade pe pqmknt fqrq voia Tatqlui vostru. 

 

 


30

 

 Ckt despre voi, pknq wi perii din cap, toyi vq sknt numqrayi. 

 

 


31

 

 Deci sq nu vq temeyi; voi sknteyi mai de prey deckt multe vrqbii. 

 

 


32

 

 Deaceea, pe oriwicine Mq va mqrturisi knaintea oamenilor, kl voi mqrturisi wi Eu knaintea Tatqlui Meu care este kn ceruri; 

 

 


33

 

 dar de oricine se va lepqda de Mine knaintea oamenilor, Mq voi lepqda wi Eu knaintea Tatqlui Meu care este kn ceruri. 

 

 


34

 

 Sq nu credeyi cq am venit s`aduc pacea pe pqmknt; n`am venit sq aduc pacea, ci sabia. 

 

 


35

 

 Cqci am venit sq despart pe fiu de tatql squ, pe fiicq de mamq-sa, wi pe norq de soacrq-sa. 

 

 


36

 

 Wi omul va avea de vrqjmawi chiar pe cei din casa lui. 

 

 


37

 

 Cine iubewte pe tatq, ori pe mamq, mai mult deckt pe Mine, nu este vrednic de Mine; wi cine iubewte pe fiu ori pe fiicq mai mult deckt pe Mine, nu este vrednic de Mine. 

 

 


38

 

 Cine nu-wi ia crucea lui, wi nu vine dupq Mine, nu este vrednic de Mine. 

 

 


39

 

 Cine kwi va pqstra viaya, o va pierde; wi cine kwi va pierde viaya, pentru Mine, o va ckwtiga. 

 

 


40

 

 Cine vq primewte pe voi, Mq primewte pe Mine; wi cine Mq primewte pe Mine, primewte pe Cel ce M`a trimes pe Mine. 

 

 


41

 

 Cine primewte un prooroc, kn numele unui prooroc, va primi rqsplata unui prooroc; wi cine primewte pe un om neprihqnit, kn numele unui om neprihqnit, va primi rqsplata unui om neprihqnit. 

 

 


42

 

 Wi oricine va da de bqut numai un pahar de apq rece unuia din acewti micuyi, kn numele unui ucenic, adevqrat vq spun cq nu-wi va pierde rqsplata.`` 

 

 


Matthew 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: