Rumanian Bible Cornilescu Version

Malachi 4

Matthew

Return to Index

Chapter 1

1

 

 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 

 

 


2

 

 Avraam a nqscut pe Isaac; Isaac a nqscut pe Iacov; Iacov a nqscut pe Iuda wi frayii lui; 

 

 


3

 

 Iuda a nqscut pe Fares wi Zara, din Tamar; Fares a nqscut pe Esrom; Esrom a nqscut pe Aram; 

 

 


4

 

 Aram a nqscut pe Aminadab; Aminadab a nqscut pe Naason; Naason a nqscut pe Salmon; 

 

 


5

 

 Salmon a nqscut pe Boaz, din Rahab; Boaz a nqscut pe Obed, din Rut; Obed a nqscut pe Iese; 

 

 


6

 

 Iese a nqscut pe kmpqratul David. Kmpqratul David a nqscut pe Solomon, din vqduva lui Urie; 

 

 


7

 

 Solomon a nqscut pe Roboam; Roboam a nqscut pe Abia; Abia a nqscut pe Asa; 

 

 


8

 

 Asa a nqscut pe Iosafat; Iosafat a nqscut pe Ioram; Ioram a nqscut pe Ozia; 

 

 


9

 

 Ozia a nqscut pe Ioatam; Ioatam a nqscut pe Ahaz; Ahaz a nqscut pe Ezechia; 

 

 


10

 

 Ezechia a nqscut pe Manase; Manase a nqscut pe Amon; Amon a nqscut pe Iosia; 

 

 


11

 

 Iosia a nqscut pe Iehonia wi frayii lui, pe vremea strqmutqrii kn Babilon. 

 

 


12

 

 Dupq strqmutarea kn Babilon, Iehonia a nqscut pe Salatiel; Salatiel a nqscut pe Zorobabel; 

 

 


13

 

 Zorobabel a nqscut pe Abiud; Abiud a nqscut pe Eliachim; Eliachim a nqscut pe Azor; 

 

 


14

 

 Azor a nqscut pe Sadoc; Sadoc a nqscut pe Achim; Achim a nqscut pe Eliud; 

 

 


15

 

 Eliud a nqscut pe Eleazar; Eleazar a nqscut pe Matan; Matan a nqscut pe Iacov; 

 

 


16

 

 Iacov a nqscut pe Iosif, bqrbatul Mariei, din care S`a nqscut Isus, care Se cheamq Hristos. 

 

 


17

 

 Deci, dela Avraam pknq la David, sknt patrusprezece neamuri de toate; dela David pknq la strqmutarea kn Babilon sknt patrusprezece neamuri; wi dela strqmutarea kn Babilon pknq la Hristos, sknt patrusprezece neamuri. 

 

 


18

 

 Iar nawterea lui Isus Hristos a fost awa: Maria, mama Lui, era logoditq cu Iosif; wi knainte ca sq locuiascq ei kmpreunq, ea s`a aflat knsqrcinatq dela Duhul Sfknt. 

 

 


19

 

 Iosif, bqrbatul ei, era un om neprihqnit, wi nu voia s`o facq de ruwine knaintea lumii; de aceea wi -a pus de gknd s`o lase pe ascuns. 

 

 


20

 

 Dar pe cknd se gkndea el la aceste lucruri, i s`a arqtat kn vis un knger al Domnului, wi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme sq iei la tine pe Maria, nevastq-ta, cqci ce s`a zqmislit kn ea, este dela Duhul Sfknt. 

 

 


21

 

 Ea va nawte un Fiu, wi -i vei pune numele Isus, pentru cq El va mkntui pe poporul Lui de pqcatele sale.`` 

 

 


22

 

 Toate aceste lucruri s`au kntkmplat ca sq se kmplineascq ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: 

 

 


23

 

 ,,Iatq, fecioara va fi knsqrcinatq, va nawte un fiu, wi -i vor pune numele Emanuil``, care, tklmqcit, knseamnq: ,,Dumnezeu este cu noi``. 

 

 


24

 

 Cknd s`a trezit Iosif din somn, a fqcut cum ki poruncise kngerul Domnului; wi a luat la el pe nevastq-sa. 

 

 


25

 

 Dar n`a cunoscut -o, pknq ce ea a nqscut un fiu. Wi el i -a pus numele Isus. 

 

 


Matthew 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: