Rumanian Bible Cornilescu Version

Zephaniah 2

Zephaniah

Return to Index

Chapter 3

1

 

 ,,Vai de cetatea kndqrqtnicq wi spurcatq, vai de cetatea plinq de asuprire! 

 

 


2

 

 Ea n`ascultq de nici un glas, nu yine seama de mustrare, nu se kncrede kn Domnul, nu se apropie de Dumnezeul squ. 

 

 


3

 

 Cqpeteniile ei kn mijlocul ei sknt niwte lei cari rqcnesc; judecqtorii ei sknt niwte lupi de searq cari nu mai lasq nici un os pknq dimineaya. 

 

 


4

 

 Proorocii ei sknt uwuratici wi knwelqtori; preoyii ei pkngqresc lucrurile sfinte, calcq Legea. 

 

 


5

 

 Domnul este fqrq prihanq kn mijlocul ei. El nu face nici o nelegiuire; kn fiecare dimineayq El Kwi scoate la luminq judecqyile, fqrq sq knceteze vreodatq; dar cine este nelegiuit nu wtie de ruwine! 

 

 


6

 

 Am nimicit neamuri, le-am dqrkmat turnurile, le-am pustiit uliyele wi nu mai trece nimeni pe ele! Cetqyile lor sknt pustiite, nu mai au nici un om kn ele, wi nimeni nu mai locuiewte kn ele! 

 

 


7

 

 Ziceam: ,Dacq ai voi mqcar sq te temi de Mine, wi sq yii seama de mustrare! Nu yi-ar fi nimicitq locuinya, wi n`ar veni peste tine toate pedepsele cu cari te-am ameninyat.` Dar ei s`au grqbit sq-wi strice toate faptele. 

 

 


8

 

 ,,De aceea awteptayi numai, zice Domnul, pknq kn ziua cknd Mq voi scula la pradq: cqci am hotqrkt sq strkng neamurile, sq adun kmpqrqyiile, ca sq-Mi vqrs urgia peste ele, toatq aprinderea mkniei Mele; cqci toatq yara va fi mistuitq de focul geloziei Mele.`` 

 

 


9

 

 ,,Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toyi sq cheme Numele Domnului, ca sq -I slujeascq kntr`un gknd. 

 

 


10

 

 Dincolo de rkurile Etiopiei, Kmi vor aduce daruri de mkncare knchinqtorii mei, obwtea Mea cea risipitq. 

 

 


11

 

 Kn ziua aceea, nu vei mai avea nevoie sq rowewti de toate faptele tale prin cari ai pqcqtuit kmpotriva Mea; cqci atunci voi scoate din mijlocul tqu pe cei trufawi, wi nu te vei mai kngkmfa pe muntele Meu cel sfknt! 

 

 


12

 

 Voi lqsa kn mijlocul tqu un popor smerit wi mic, care se va kncrede kn Numele Domnului. 

 

 


13

 

 Rqmqwiyele lui Israel nu vor mai sqvkrwi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni, wi nici kn gura lor nu se va mai gqsi o limbq knwelqtoare. Ci vor pawte, wi se vor odihni, wi nimeni nu -i va tulbura. 

 

 


14

 

 Strigq de bucurie, fiica Sionului! Strigq de veselie, Israele! Bucurq-te wi saltq de veselie din toatq inima ta, fiica Ierusalimului! 

 

 


15

 

 Domnul a abqtut dela tine pedepsele tale, a kndepqrtat pe vrqjmawul tqu; Domnul, Kmpqratul lui Israel, este kn mijlocul tqu; nu trebuie sq te mai temi de nicio nenorocire! 

 

 


16

 

 Kn ziua aceea, se va zice Ierusalimului: ,,Nu te teme de nimic! Sioane, sq nu-yi slqbeascq mknile! 

 

 


17

 

 Domnul Dumnezeul tqu este kn mijlocul tqu, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tqcea kn dragostea Lui, wi nu va mai putea de veselie pentru tine. 

 

 


18

 

 ,,Voi strknge pe cei kntristayi, cari sknt departe de adunarea sfkntq, pe cei iewiyi din sknul tqu, asupra cqrora acum apasq ocara. 

 

 


19

 

 Iatq, kn vremea aceea, voi lucra kmpotriva tuturor asupritorilor tqi; voi izbqvi pe cei wchiopi wi voi strknge pe cei ce au fost izgoniyi, wi ki voi face o pricinq de laudq wi de slavq kn toate yqrile unde sknt de ocarq acum. 

 

 


20

 

 Kn vremea aceea, vq voi aduce knapoi; kn vremea aceea, vq voi strknge; cqci vq voi face o pricinq de slavq wi de laudq kntre toate popoarele pqmkntului, cknd voi aduce knapoi pe prinwii vowtri de rqzboi supt ochii vowtri, zice Domnul.` 

 

 


Haggai 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: