Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 38

Ezekiel

Return to Index

Chapter 39

1

 

 ,,Fiul omului, proorocewte acum kmpotriva lui Gog, wi spune: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq cq am necaz pe tine, Gog, domnul Rowului, Mewecului wi Tubalului! 

 

 


2

 

 Te voi tkrk, te voi aduce, te voi sui din fundul miazqnoaptei, wi te voi aduce pe munyii lui Israel. 

 

 


3

 

 Kyi voi dobork arcul din mkna stkngq, wi voi face sq-yi cadq sqgeyile din mkna dreaptq. 

 

 


4

 

 Vei cqdea pe munyii lui Israel, tu wi toate owtile tale, wi popoarele cari vor fi cu tine; te voi da de mkncare pqsqrilor de pradq, tuturor celor ce au aripi, wi fiarelor ckmpului. 

 

 


5

 

 Vei cqdea pe faya ckmpului, cqci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu.`` 

 

 


6

 

 ,,Voi pune foc Magogului, wi celorce locuiesc liniwtiyi kn ostroave, ca sq wtie cq Eu sknt Domnul. 

 

 


7

 

 Kmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfknt kn mijlocul poporului Meu Israel, wi nu -i voi mai lqsa sq-Mi pkngqreascq Numele Meu cel sfknt; ci vor wti neamurile cq Eu sknt Domnul, Sfkntul lui Israel!`` 

 

 


8

 

 ,,Iatq cq lucrurile acestea vin wi se kntkmplq, zice Domnul Dumnezeu! Aceasta este ziua, despre care am vorbit. 

 

 


9

 

 Atunci locuitorii cetqyilor lui Israel vor iewi, vor arde wi vor da pradq flqcqrilor armele, pavezele wi scuturile, arcurile wi sqgeyile, lqncile wi suliyele; wi wapte ani vor face focul cu ele. 

 

 


10

 

 Nu vor lua lemne de pe ckmp, wi nu vor tqia lemne din pqduri, ci vor face focul cu armele. Vor jqfui pe cei ce i-au jqfuit, wi vor prqda pe cei ce i-au prqdat, zice Domnul Dumnezu.`` 

 

 


11

 

 ,,Kn ziua aceea, voi da lui Gog un loc de knmormkntare kn Israel: valea cqlqtorilor, la rqsqritul mqrii moarte, wi mormkntul acesta va astupa trecerea cqlqtorilor. Acolo vor kngropa pe Gog cu toatq mulyimea lui, wi vor numi valea aceasta: ,Valea mulyimii lui Gog.` 

 

 


12

 

 Wapte luni ki va kngropa casa lui Israel, ca sq curaye yara. 

 

 


13

 

 Tot poporul yqrii ki va kngropa, wi i se va duce vestea, kn ziua cknd voi fi proslqvit, zice Domnul Dumnezu.`` 

 

 


14

 

 Apoi vor alege niwte oameni cari vor cutreiera nekncetat yara, wi cari vor kngropa trupurile rqmase pe faya pqmkntului, ca sq curaye yara; dupq wapte luni vor kncepe sq cerceteze. 

 

 


15

 

 Cei ce vor strqbate yara, o vor cutreiera, wi cknd unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lkngq el, pknq kl vor kngropa groparii kn ,Valea mulyimii lui Gog.` 

 

 


16

 

 Tot acolo va mai fi wi o cetate numitq Hamona (Mulyime). Awa vor curqyi yara.`` 

 

 


17

 

 Fiul omului, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Spune pqsqrilor de orice soi, wi tuturor fiarelor ckmpului: ,Adunayi-vq, wi veniyi! Strkngeyi-vq din toate pqryile, pentru jertfa Mea, pe care o junghii pentru voi; jertfq mare este pe munyii lui Israel! Mkncayi carne, wi beyi sknge, 

 

 


18

 

 mkncayi carnea vitejilor, wi beyi skngele voivozilor pqmkntului, sknge de berbeci, de miei, de yapi, de tauri kngrqwayi din Basan! 

 

 


19

 

 Mkncayi grqsime pknq vq veyi sqtura, wi beyi sknge pknq vq veyi kmbqta, din jertfele mele, pe cari le voi junghia pentru voi. 

 

 


20

 

 Sqturayi-vq la masa Mea de carnea cailor wi a cqlqreyilor, de carnea vitejilor wi a tuturor oamenilor de rqzboi, zice Domnul Dumnezeu.`` 

 

 


21

 

 ,,Kmi voi arqta slava kntre neamuri; wi toate neamurile vor vedea judecqyile pe cari le voi face, wi pedepsele cu cari ki va lovi mkna Mea. 

 

 


22

 

 Cei din casa lui Israel vor wti cq Eu sknt Domnul, Dumnezeul lor, din ziua aceea wi de atunci knainte. 

 

 


23

 

 Wi neamurile vor cunoawte cq din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusq casa lui Israel kn robie, din pricina fqrqdelegilor ei, sqvkrwite de ea kmpotriva Mea; de aceea le-am ascuns Faya Mea, wi i-am dat kn mknile vrqjmawilor lor, ca sq piarq toyi uciwi de sabie. 

 

 


24

 

 Le-am fqcut dupq necurqyiile lor wi dupq fqrqdelegile lor, wi le-am ascuns Faya Mea.`` 

 

 


25

 

 ,,De aceea, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Acum voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai lui Iacov, voi avea milq de toatq casa lui Israel, wi voi fi gelos de Numele Meu cel sfknt. 

 

 


26

 

 Atunci kwi vor uita ocara, wi toate fqrqdelegile pe cari le-au sqvkrwit kmpotriva Mea, cknd locuiau liniwtiyi kn yara lor, wi cknd nu -i turbura nimeni. 

 

 


27

 

 Cknd ki voi aduce knapoi dintre popoare, wi ki voi strknge din yara vrqjmawilor lor, voi fi sfinyit de ei knaintea multor neamuri. 

 

 


28

 

 Wi vor wti cq Eu sknt Domnul, Dumnezeul lor, care -i lqsasem sq fie luayi prinwi de rqzboi kntre neamuri, wi care -i strkng iarqw kn yara lor; nu voi mai lqsa pe nici unul din ei acolo 

 

 


29

 

 wi nu le voi mai acunde Faya Mea, cqci voi turna Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.`` 

 

 


Ezekiel 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: