Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 47

Jeremiah

Return to Index

Chapter 48

1

 

 Asupra Moabului. ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Vai de Nebo, cqci este pustiit! Chiriataimul este acoperit de ruwine, este luat; cetqyuia este acoperitq de ruwine wi zdrobitq! 

 

 


2

 

 S`a dus fala Moabului, la Hesbon i se pune la cale pieirea: ,Haidem, sq -l nimicim din mijlocul neamurilor!` ,Wi tu vei fi nimicit Madmenule, sabia va merge dupq tine!` 

 

 


3

 

 Se aud strigqte din Horonaim: prqpqd wi nimicire! 

 

 


4

 

 Moabul este zdrobit! Chiar wi cei mici ai lui strigq. 

 

 


5

 

 Cqci kntr`un plkns necurmat suie suiwul Luhitului, wi se aud strigqte de durere la pogorkwul Horonaimului, din pricina nimicirii!`` 

 

 


6

 

 ,,Fugiyi, scqpayi-vq viaya, wi fiyi ca un nevoiaw desyqrat kn pustie! 

 

 


7

 

 Cqci, pentrucq te-ai kncrezut kn faptele wi kn vistieriile tale, vei fi luat wi tu, wi Chemowul va merge kn robie, cu preoyii wi cqpeteniile lui. 

 

 


8

 

 Pustiitorul va intra kn fiecare cetate, wi nicio cetate nu va scqpa. Valea va pieri wi ckmpia va fi nimicitq, cum a spus Domnul. 

 

 


9

 

 Dayi aripi Moabului, sq plece kn sbor! Cetqyile lui sknt prefqcute kn pustie, nu vor mai avea locuitori. 

 

 


10

 

 Blestemat sq fie cel ce face cu nebqgare de seamq lucrarea Domnului, blestemat sq fie celce kwi oprewte sabia dela mqcel! 

 

 


11

 

 Moabul, era neturburat din tinereya lui, wi se odihnea fqrq teamq pe drojdiile lui, nu era turnat dintr`un vas kn altul, wi nu era dus kn robie. De aceea i s`a pqstrat gustul, wi nu i s`a schimbat mirosul.`` 

 

 


12

 

 ,,De aceea iatq, vin zile, zice Domnul, cknd ki voi trimete oameni cari -l vor pritoci; ki vor goli vasele wi vor face sq -i plesneascq burdufurile. 

 

 


13

 

 Moabul va fi dat de ruwine cu Chemow, cum a fost dat de ruwine casa lui Israel cu Betel, kn care kwi punea kncrederea. 

 

 


14

 

 Cum puteyi sq ziceyi: ,Skntem viteji, ostawi gata de luptq?`` 

 

 


15

 

 ,,Moabul este pustiit, cetqyile lui se knalyq kn fum, floarea tinerimii lui este jungheatq, zice Kmpqratul, al cqrui Nume este Domnul owtirilor.`` 

 

 


16

 

 ,,Peirea Moabului este aproape sq vinq, nenorocirea lui vine kn graba mare. 

 

 


17

 

 Bociyi -l, toyi ceice -l knconjurayi, toyi cari -i cunoawteyi numele! Wi ziceyi: ,Cum a fost sfqrkmat acest puternic toiag de ckrmuire, acest toiag mqrey!`` 

 

 


18

 

 ,,Pogoarq-te din locawul slavei, wezi jos pe pqmkntul uscat, locuitoare, fiica Dibonului! Cqci pustiitorul Moabului se suie kmpotriva ta, wi-yi nimicewte cetqyuile. 

 

 


19

 

 Stai pe drum wi pkndewte, locuitoarea Aroerului! Kntreabq pe fugar wi pe cel scqpat, wi zi: ,Ce s`a kntkmplat?` 

 

 


20

 

 Moabul este acoperit de ruwine, cqci este zdrobit. Gemeyi wi strigayi! Vestiyi kn Arnon cq Moabul este pustiit! 

 

 


21

 

 A venit pedeapsa wi peste yara ckmpiei, peste Holon, peste Iahay, peste Mefaat, 

 

 


22

 

 peste Dibon, peste Nebo, peste Bet-Diblataim, 

 

 


23

 

 peste Chiriataim, peste Bet-Gamul, peste Bet-Meon, 

 

 


24

 

 peste Cheriiot, peste Boyra, peste toate cetqyile din yara Moabului, fie depqrtate, fie apropiate. 

 

 


25

 

 Tqria Moabului este frkntq, wi brayul lui zdrobit, zice Domnul.`` 

 

 


26

 

 ,,Kmbqtayi -l, cqci s`a semeyit kmpotriva Domnului! De aceea, prqvqleascq-se Moabul kn vqrsqtura lui, wi sq ajungq de rks wi el! 

 

 


27

 

 N`a fost Israel de rksul tqu? A fost prins el oare printre hoyi, de dai din cap, ori de ckte ori vorbewti de el? 

 

 


28

 

 Pqrqsiyi cetqyile, wi locuiyi kn stknci, locuitori ai Moabului! Wi fiyi ca porumbeii, cari kwi fac cuibul pe marginea pewterilor! 

 

 


29

 

 Am auzit de fudulia mkndrului Moab, de knfumurarea lui, de trufia lui, de semeyirea lui, wi de inima lui kngkmfatq.`` 

 

 


30

 

 ,,Cunosc, zice Domnul, knfumurarea lui, lqudqroweniile lui dewarte, wi faptele lui de nimic.`` 

 

 


31

 

 ,,De aceea gem pentru Moab, wi mq jqlesc pentru tot Moabul; oamenii suspinq pentru cei din Chir-Heres. 

 

 


32

 

 Vie din Sibma, te plkng mai mult de ckt Iaezerul; ramurile tale se kntindeau dincolo de mare, se kntindeau pknq la marea Iaezerului; dar pustiitorul s`a aruncat peste strkngerea roadelor tale wi peste culesul viilor tale. 

 

 


33

 

 Wi astfel, s`a dus bucuria wi veselia din ckmpiile wi din yara roditoare a Moabului.`` ,,Am secat vinul din teascuri-zice Domnul-;nimeni nu mai calcq teascul cu strigqte de bucurie; sknt strigqte de rqzboi, nu strigqte de bucurie. 

 

 


34

 

 Strigqtele Hesbonului rqsunq pknq la Eleale, wi glasul lor se aude pknq la Iahay, dela Yoar pknq la Horonaim, pknq la Eglat-Weliwia; cqci wi apele Nimrimului sknt prefqcute kn pustiu. 

 

 


35

 

 ,,Vreau s`o isprqvesc kn Moab, zice Domnul, cu cel ce se suie pe knqlyimile de jerfq, wi aduce tqmkie dumnezeului squ. 

 

 


36

 

 De aceea kmi jqlewte inima ca un fluer pentru Moab, kmi jqlewte inima ca un fluer pentru oamenii din Chir-Heres pentrucq toate avuyiile pe cari le-au strkns, sknt perdute. 

 

 


37

 

 Cqci toate capetele sknt rase, toate bqrbile sknt tqiate; pe toate mknile sknt tqieturi de jale, wi pe coapse saci.`` 

 

 


38

 

 ,,Pe toate acoperiwurile Moabului wi kn pieye, sknt numai bocete, pentrucq am sfqrkmat Moabul ca pe un vas fqrq prey, zice Domnul.`` 

 

 


39

 

 ,,Ckt este de sfqrkmat Moabul! Gemeyi! Ckt de ruwinos kntoarce Moabul spatele! Moabul ajunge astfel de rks wi de pominq pentru toyi cei ce -l knconjoarq. 

 

 


40

 

 Cqci awa vorbewte Domnul: ,Iatq cq vrqjmawul sboarq ca vulturul, wi kwi kntinde aripile asupra Moabului! 

 

 


41

 

 Cheriiotul este luat, cetqyuile sknt cucerite, wi kn ziua aceea, inima vitejilor Moabului este ca inima unei femei kn durerile nawterii. 

 

 


42

 

 Astfel Moabul va fi nimicit de tot, wi nu va mai fi un popor, cqci s`a semeyit kmpotriva Domnului. 

 

 


43

 

 Groaza, groapa wi layul sknt peste tine, locuitor al Moabului, zice Domnul.`` 

 

 


44

 

 ,,Cel ce fuge de groazq, cade kn groapq, wi cel ce se ridicq din groapq, se prinde kn lay; cqci aduc asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui, zice Domnul.`` 

 

 


45

 

 ,,Fugarii se opresc sleiyi de puteri la umbra Hesbonului; dar din Hesbon iese un foc, o flacqrq iese din mijlocul Sihonului, wi mistuie laturile Moabului wi crewtetul capului celor ce se fqlesc.`` 

 

 


46

 

 ,,Vai de tine, Moabule! Poporul din Chemow este pierdut! Cqci fiii tqi sknt luayi prinwi de rqzboi, wi fiicele tale prinse de rqzboi. 

 

 


47

 

 Dar kn vremile de apoi, voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai Moabului, zice Domnul.`` Aceasta este judecata asupra Moabului. 

 

 


Jeremiah 49

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: