Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 38

Jeremiah

Return to Index

Chapter 39

1

 

 Ierusalimul a fost luat. Kn al nouqlea an al lui Zedechia, kmpqratul lui Iuda, kn luna a zecea, a venit Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, cu toatq owtirea lui knaintea Ierusalimului, wi l -a kmpresurat; 

 

 


2

 

 iar kn anul al unsprezecelea al lui Zedechia, kn ziua a noua a lunii a patra, au pqtruns kn cetate. 

 

 


3

 

 Atunci au knaintat toate cqpeteniile kmpqratului Babilonului, wi au cuprins poarta dela mijloc. Erau: Nergal-Wareyer, Samgar-Nebu, Sarsechim, cqpetenia famenilor dregqtori, Nergal-Wareyer, cqpetenia magilor, wi toate celelalte cqpetenii ale kmpqratului Babilonului. 

 

 


4

 

 Zedechia, kmpqratul lui Iuda, wi toyi oamenii de rqzboi, cum i-au vqzut, au fugit, wi au iewit noaptea din cetate, pe drumul grqdinii kmpqratului, pe poarta dintre cele douq ziduri, wi au apucat pe drumul ckmpiei. 

 

 


5

 

 Dar oastea Haldeilor i -a urmqrit, wi a ajuns pe Zedechia kn ckmpiile Ierihonului. L-au luat, wi l-au dus la Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, la Ribla, kn yara Hamatului; el a dat o hotqrkre kmpotriva lui. 

 

 


6

 

 Kmpqratul Babilonului a pus sq junghie la Ribla pe fiii lui Zedechia knaintea lui, kmpreunq cu toyi mai marii lui Iuda. 

 

 


7

 

 Apoi a pus sq scoatq ochii lui Zedechia, wi a pus sq -l lege cu lanyuri de aramq, ca sq -l ducq la Babilon. 

 

 


8

 

 Haldeii au ars cu foc casa kmpqratului wi casele poporului, wi au dqrkmat zidurile Ierusalimului. 

 

 


9

 

 Nebuzaradan, cqpetenia strqjerilor, a luat robi la Babilon, pe aceia din popor cari rqmqseserq kn cetate, pe cei ce se supuseserq lui, wi pe rqmqwiya poporului. 

 

 


10

 

 Dar Nebuzaradan, cqpetenia strqjerilor, a lqsat kn yara lui Iuda pe unii din cei mai sqraci din popor, pe ceice n`aveau nimic; wi le -a dat atunci vii wi ogoare. 

 

 


11

 

 Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, dqduse porunca urmqtoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, cqpetenia strqjerilor: 

 

 


12

 

 ,,Ia -l, poartq grijq de el, wi nu -i face niciun rqu, ci fq -i ce-yi va cere!`` 

 

 


13

 

 Nebuzaradan, cqpetenia strqjerilor, Nebuwazban, cqpetenia famenilor-dregqtori, Nergal-Wareyer, cqpetenie magilor, wi toate cqpeteniile kmpqratului Babilonului, 

 

 


14

 

 au trimes sq aducq pe Ieremia din curtea temniyei, wi l-au kncredinyat lui Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Wafan, ca sq -l ducq acasq. Wi a rqmas kn mijlocul poporului. 

 

 


15

 

 Cuvkntul Domnului vorbise astfel lui Ieremia, pe cknd era knchis kn curtea temniyei: 

 

 


16

 

 ,,Du-te de vorbewte lui Ebed-Melec, Etiopianul, wi spune -i: ,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile, pe cari le-am vestit kn rqu wi nu kn bine; kn ziua aceea ele se vor kntkmpla knaintea ochilor tqi. 

 

 


17

 

 Dar pe tine te voi izbqvi kn ziua aceea, zice Domnul, wi nu vei fi dat kn mknile oamenilor de cari temi. 

 

 


18

 

 Te voi scqpa, wi nu vei cqdea supt sabie, ci viaya kyi va fi prada ta de rqzboi, pentrucq ai avut kncredere kn Mine, zice Domnul.`` 

 

 


Jeremiah 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: