Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 29

Jeremiah

Return to Index

Chapter 30

1

 

 Iatq Cuvkntul rostit lui Ieremia din partea Domnului: 

 

 


2

 

 ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Scrie kntr`o carte toate cuvintele pe cari yi le-am spus. 

 

 


3

 

 Iatq, vin zile, zice Domnul, cknd voi aduce knapoi prinwii de rqzboi ai poporului Meu Israel wi Iuda, zice Domnul; ki voi aduce knapoi kn yara, pe care am dat -o pqrinyilor lor, wi o vor stqpkni.`` 

 

 


4

 

 Iatq knsq cuvintele pe cari le -a rostit Domnul asupra lui Israel wi asupra lui Iuda. 

 

 


5

 

 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Auzim strigqte de groazq; e spaimq, nu este pace! 

 

 


6

 

 Kntrebayi wi vedeyi dacq nu cumva nawte vreun bqrbat! Pentru ce vqd pe toyi bqrbayii cu mkinile pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s`au kngqlbenit toate feyele? 

 

 


7

 

 Vai! cqci ziua aceea este mare; nici una n`a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbqvit din ea. 

 

 


8

 

 Kn ziua aceea, zice Domnul owtirilor, voi sfqrkma jugul de pe grumazul lui, ki voi rupe legqturile wi strqinii nu -l vor mai supune. 

 

 


9

 

 Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, wi kmpqratului lor David, pe care li -l voi scula. 

 

 


10

 

 De aceea, nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; wi nu te speria, Israele! Cqci te voi izbqvi din yara cea depqrtatq, wi kyi voi izbqvi sqmknya din yara kn care este roabq; Iacov se va kntoarce iarqw, va avea odihnq wi liniwte; wi nu -l va mai tulbura nimeni. 

 

 


11

 

 Cqci Eu sknt cu tine, zice Domnul, ca sq te izbqvesc; voi nimici pe toate neamurile printre cari te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot sq te las nepedepsit.`` 

 

 


12

 

 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Lovitura ta este de nevindecat, wi rana ta este usturqtoare. 

 

 


13

 

 Niciunul nu-yi apqrq pricina, ca sq-yi lege rana; nu -i niciun leac, niciun mijloc de vindecare! 

 

 


14

 

 Toyi cei ce te iubeau te uitq, niciunuia nu -i pasq de tine; cqci te-am lovit cum lovesc pe un vrqjmaw, te-am pedepsit cu putere, din pricina mulyimii nelegiuirilor tale, wi al marelui numqr al pqcatelor tale. 

 

 


15

 

 De ce te plkngi de rana ta, de durerea, pe care yi -o pricinuiewte boala ta? Pentru mulyimea nelegiuirilor tale, pentru marele numqr al pqcatelor tale, te-am fqcut sq suferi aceste lucruri! 

 

 


16

 

 Totuw, toyi cei ce te mqnkncq vor fi mkncayi, wi toyi vrqjmawii tqi, toyi, vor merge kn robie; cei ce te jqfuiesc vor fi jqfuiyi, wi voi da pradq pe toyi cei ce te prqdeazq. 

 

 


17

 

 Dar te voi vindeca, wi kyi voi lega rqnile, zice Domnul. Cqci ei te numesc: ,Cel izgonit,` ,Sionul acela de care nimqnui nu -i pasq.`` 

 

 


18

 

 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq, aduc knapoi pe prinwii de rqzboi ai corturilor lui Iacov, wi Mi -e milq de locawurile lui; cetatea va fi ziditq iarqw pe dealurile ei, wi casa kmpqrqteascq va fi locuitq iarqw cum era. 

 

 


19

 

 Din mijlocul lor se vor knqlya mulyqmiri wi strigqte de bucurie; Ki voi knmulyi, wi nu se vor kmpuyina; ki voi cinsti, wi nu vor fi dispreyuiyi. 

 

 


20

 

 Fiii lui vor fi ca altqdatq, adunarea lui va rqmknea knaintea Mea, wi voi pedepsi pe toyi asupritorii lui. 

 

 


21

 

 Cqpetenia lui va fi din mijlocul lui, wi stqpknitorul lui va iewi din mijlocul lui; kl voi apropia, wi va veni la Mine; cqci cine ar kndrqzni sq se apropie din capul lui de Mine? zice Domnul.`` 

 

 


22

 

 ,,Voi veyi fi poporul Meu, wi Eu voi fi Dumnezeul vostru.`` 

 

 


23

 

 ,,Iatq, furtuna Domnului, urgia izbucnewte, se nqpustewte vijelia wi cade peste capul celor rqi! 

 

 


24

 

 Mknia aprinsq a Domnului nu se va potoli, pknq ce va kmplini wi va knfqptui gkndurile inimii Lui. Veyi knyelege kn totul lucrul acesta kn cursul vremilor.`` 

 

 


Jeremiah 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: