Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 25

Jeremiah

Return to Index

Chapter 26

1

 

 La knceputul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda, a fost rostit urmqtorul cuvknt din partea Domnului: 

 

 


2

 

 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Stai kn curtea Casei Domnului, wi spune acelora cari vin din toate cetqyile lui Iuda sq se knchine kn Casa Domnului, toate cuvintele pe cari-yi poruncesc sq li le spui; nu lqsa niciun cuvknt din ele. 

 

 


3

 

 Poate cq vor asculta, wi se vor kntoarce fiecare dela calea lui cea rea; atunci Mq voi cqi de rqul, pe care mq gkndisem sq li -l fac din pricina rqutqyii faptelor lor.`` 

 

 


4

 

 ,,Sq le spui: ,Awa vorbewte Domnul: ,Dacq nu Mq ascultayi cknd vq poruncesc sq urmayi Legea Mea, pe care v`am pus -o knainte; 

 

 


5

 

 dacq nu ascultayi cuvintele robilor Mei prooroci, pe cari vi -i trimet, pe cari vi i-am trimes disde dimineayq, wi pe cari nu i-ayi ascultat, 

 

 


6

 

 atunci voi face Casei acesteia ca lui Silo, wi voi face din cetatea aceasta o pricinq de blestem pentru toate neamurile pqmkntului.`` 

 

 


7

 

 Preoyii, proorocii, wi tot poporul, au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte kn Casa Domnului. 

 

 


8

 

 Wi cknd a isprqvit de spus Ieremia tot ce -i poruncise Domnul sq spunq kntregului popor, preoyii, proorocii, wi tot poporul, au pus mkna pe el, wi au zis: ,,Trebuie sq mori negrewit!`` 

 

 


9

 

 Pentruce proorocewti kn Numele Domnului, wi zici: ,,Casa aceasta va ajunge ca Silo, wi cetatea aceasta va fi pustiitq wi lipsitq de locuitori?`` Tot poporul s`a kngrqmqdit kn jurul lui Ieremia kn Casa Domnului. 

 

 


10

 

 Cknd au auzit cqpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s`au suit din casa kmpqratului la Casa Domnului, wi au wezut la intrarea poryii celei noi a Casei Domnului. 

 

 


11

 

 Atunci preoyii wi proorocii au vorbit cqpeteniilor wi kntregului popor: ,,Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea; cqci a proorocit kmpotriva cetqyii acesteia, cum ayi auzit voi knwivq cu urechile voastre!`` 

 

 


12

 

 Ieremia a zis tuturor cqpeteniilor wi kntregului popor: ,,Domnul m`a trimes sq proorocesc kmpotriva Casei acesteia wi kmpotriva cetqyii acesteia toate lucrurile pe cari le-ayi auzit voi. 

 

 


13

 

 Acum kndreptayi-vq cqile wi faptele, ascultayi glasul Domnului, Dumnezeului vostru, wi Domnul Se va cqi de rqul pe care l -a rostit kmpotriva voastrq! 

 

 


14

 

 Ckt despre mine, iatq-mq kn mknile voastre; faceyi-mi ce vi se va pqrea cq este bine wi drept! 

 

 


15

 

 Numai sq wtiyi cq, dacq mq veyi omork vq veyi face vinovayi de sknge nevinovat, voi, cetatea aceasta wi locuitorii ei; cqci Domnul m`a trimes kn adevqr la voi sq rostesc kn auzul vostru toate aceste cuvinte!`` 

 

 


16

 

 Cqpeteniile wi tot poporul au zis preoyilor wi proorocilor: ,,Omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea; cqci ne -a vorbit kn Numele Domnului, Dumnezeului nostru!`` 

 

 


17

 

 Wi unii din bqtrknii yqrii s`au sculat, wi au zis kntregei adunqri a poporului: 

 

 


18

 

 ,,Mica din Morewet proorocea pe vremea lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda, wi spunea kntregului popor al lui Iuda: ,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre, wi muntele Casei Domnului o knqlyime acoperitq cu pqduri.` 

 

 


19

 

 L -a omorkt knsq oare Ezechia, kmpqratul lui Iuda, wi tot Iuda? Nu s`a temut Ezechia de Domnul? Nu s`a rugat el Domnului? Wi atunci Domnul S`a cqit de rqul pe care -l rostise kmpotriva lor. Wi noi sq ne kmpovqrqm sufletul cu o nelegiuire awa de mare?`` 

 

 


20

 

 (A mai fost knsq un om care proorocea kn Numele Domnului: Urie, fiul lui Wemaia, din Chiriat-Iearim. El a proorocit kmpotriva cetqyii acesteia wi kmpotriva yqrii acesteia tocmai aceleawi lucruri ca Ieremia. 

 

 


21

 

 Kmpqratul Ioiachim, toyi vitejii lui, wi toate cqpeteniile lui, au auzit cuvintele lui, wi kmpqratul a cqutat sq -l omoare. Dar Urie, care a fost knwtiinyat de lucrul acesta, s`a temut, a fugit, wi s`a dus kn Egipt. 

 

 


22

 

 Kmpqratul Ioiachim a trimes niwte oameni kn Egipt wi anume: Pe Elnatan, fiul lui Acbor, wi pe alyii kmpreunq cu el kn Egipt. 

 

 


23

 

 Acewtia au scos din Egipt pe Urie wi l-au adus la kmpqratul Ioiachim, care l -a omorkt cu sabia, wi i -a aruncat trupul mort kn mormintele copiilor poporului.) - 

 

 


24

 

 Totuw mkna lui Ahicam, fiul lui Wafan, a fost cu Ieremia, wi el n`a lqsat sq fie dat pe mkna poporului ca sq fie omorkt. 

 

 


Jeremiah 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: