Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 62

Isaiah

Return to Index

Chapter 63

1

 

 ,,Cine este acesta, care vine din Edom, din Boyra, kn haine rowii, kn haine strqlucitoare, wi calcq mkndru, kn plinqtatea puterii Lui? -,Eu sknt Cel care am fqgqduit mkntuirea, wi am putere sq izbqvesc!`` - 

 

 


2

 

 ,,Dar pentru ce Kyi sknt hainele rowii, wi vewmintele Tale ca vewmintele celui ce calcq kn teasc?`` - 

 

 


3

 

 ,,Eu singur am cqlcat kn teasc, wi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am cqlcat astfel kn mknia Mea, wi i-am zdrobit kn urgia Mea; awa cq skngele lor a ykwnit pe vewmintele Mele, wi Mi-am mknjit toate hainele Mele cu el. 

 

 


4

 

 Cqci kn inima Mea era o zi de rqzbunare, wi venise anul celor rqscumpqrayi ai Mei. 

 

 


5

 

 Mq uitam kmprejur, wi nu era nimeni sq M`ajute, wi Mq kngrozeam, dar nu era cine sq Mq sprijineascq; atunci brayul Meu Mi -a fost kntr`ajutor, wi urgia mea M`a sprijinit! 

 

 


6

 

 Am cqlcat astfel kn picioare popoare kn mknia Mea, le-am kmbqtat kn urgia Mea, wi le-am vqrsat skngele pe pqmknt.`` 

 

 


7

 

 Voi vesti kndurqrile Domnului, faptele Lui minunate, dupq tot ce a fqcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunqtate fayq de casa lui Israel, cqci i -a fqcut dupq kndurqrile wi bogqyia dragostei Lui. 

 

 


8

 

 El a zis: ,,Negrewit, ei sknt poporul Meu, niwte copii cari nu vor fi necredinciowi!`` Wi astfel El s`a fqcut Mkntuitorul lor. 

 

 


9

 

 Kn toate necazurile lor n`au fost fqrq ajutor, wi Kngerul care este knaintea Feyei Lui i -a mkntuit; El Knsuw i -a rqscumpqrat, kn dragostea wi kndurarea Lui, wi necurmat i -a sprijinit wi i -a purtat kn zilele din vechime. 

 

 


10

 

 Dar ei au fost neascultqtori wi au kntristat pe Duhul Lui cel sfknt; iar El li s`a fqcut vrqjmaw wi a luptat kmpotriva lor. 

 

 


11

 

 Atunci poporul Squ wi -a adus aminte de zilele strqvechi ale lui Moise, wi a zis: ,,Unde este Acela, care i -a scos din mare, cu pqstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea kn mijlocul lor Duhul Lui cel sfknt; 

 

 


12

 

 care povqyuia dreapta lui Moise, cu brayul Squ cel slqvit; care despica apele knaintea lor, ca sq-Wi facq un Nume vecinic; 

 

 


13

 

 care ki cqlquzea prin valuri, ca un cal pe loc neted, fqrq ca ei sq se poticneascq?`` 

 

 


14

 

 ,,Ca fiara, care se pogoarq kn vale, awa i -a dus Duhul Domnului la odihnq. Awa ai povqyuit Tu pe poporul Tqu, ca sq-Yi faci un Nume plin de slavq!`` 

 

 


15

 

 ,,Privewte din cer wi vezi, din locuinya Ta cea sfkntq wi slqvitq: unde este rkvna wi puterea Ta? Fiorul inimii Tale wi kndurqrile Tale nu se mai aratq fayq de mine! 

 

 


16

 

 Totuw Tu ewti Tatql nostru! Cqci Avraam nu ne cunoawte, wi Israel nu wtie cine skntem; dar Tu, Doamne, ewti Tatql nostru, Tu, din vecinicie, Te numewti ,Mkntuitorul nostru.`` 

 

 


17

 

 Pentruce, Doamne, ne lawi sq rqtqcim dela cqile Tale, wi ne kmpietrewti inima ca sq nu ne temem de Tine? Kntoarce-Te, din dragoste pentru robii Tqi, pentru seminyiile mowtenirii Tale! 

 

 


18

 

 Poporul Tqu cel sfknt n`a stqpknit yara de ckt puyinq vreme; vrqjmawii nowtri au cqlcat kn picioare locawul Tqu cel sfknt. 

 

 


19

 

 Am ajuns ca un popor pe care niciodatq nu l-ai ckrmuit Tu, wi peste care niciodatq nu s`a chemat Numele Tqu... 

 

 


Isaiah 64

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: