Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 50

Isaiah

Return to Index

Chapter 51

1

 

 ,,Ascultayi-Mq, voi, cari umblayi dupq neprihqnire, cari cqutayi pe Domnul! Priviyi spre stknca din care ayi fost ciopliyi, spre gaura gropii din care ayi fost scowi. 

 

 


2

 

 Uitayi-vq la pqrintele vostru Avraam, wi spre Sara care v`a nqscut; cqci l-am chemat, cknd era numai el singur, l-am binecuvkntat wi knmulyit. 

 

 


3

 

 Tot astfel, Domnul are milq de Sion, wi mkngkie toate dqrkmqturile lui. El va face pustia lui ca un Rai, wi pqmkntul lui uscat ca o grqdinq a Domnului. Bucuria wi veselia vor fi mijlocul lui, mulyqmiri wi ckntqri de laudq. 

 

 


4

 

 Ia aminte spre Mine, dar, poporul Meu, pleacq urechea spre Mine, neamul Meu! Cqci din Mine va iewi Legea, wi voi pune Legea Mea luminq popoarelor. 

 

 


5

 

 Neprihqnirea Mea este aproape, mkntuirea Mea se va arqta, wi brayele Mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nqdqjdui kn Mine, wi se vor kncrede kn brayul Meu. 

 

 


6

 

 Ridicayi ochii spre cer, wi priviyi kn jos pe pqmknt! Cqci cerurile vor pieri ca un fum, pqmkntul se va preface kn zdrenye ca o hainq, wi locuitorii lui vor muri ca niwte muwte; dar mkntuirea Mea va dqinui kn veci, wi neprihqnirea Mea nu va avea sfkrwit. 

 

 


7

 

 Ascultayi-Mq, voi cari cunoawteyi neprihqnirea, popor, care ai kn inimq Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor, wi nu tremura de ocqrile lor. 

 

 


8

 

 Cqci ki va mknca molia ca pe o hainq, wi -i va roade vermele cum roade lkna; dar neprihqnirea Mea va dqinui kn veci, wi mkntuirea Mea se va kntinde din veac kn veac.`` 

 

 


9

 

 Trezewte-te, trezewte-te wi kmbracq-te cu putere, bray al Domnului! Trezewte-te, ca kn zilele de odinioarq, wi kn veacurile din vechime! Oare n`ai doborkt Tu Egiptul, wi ai strqpuns balaurul? 

 

 


10

 

 Nu ewti Tu acela, care ai uscat marea, apele adkncului celui mare, wi ai croit kn adkncimile mqrii, un drum pentru trecerea celor rqscumpqrayi? 

 

 


11

 

 Astfel cei rqscumpqrayi de Domnul se vor kntoarce, vor veni kn Sion cu ckntqri de biruinyq, wi o bucurie vecinicq le va kncununa capul; ki va apuca veselia wi bucuria, iar durerea wi gemetele vor fugi. 

 

 


12

 

 Eu, Eu vq mkngki. Dar cine ewti tu, ca sq te temi de omul cel muritor, wi de fiul omului, care trece ca iarba, 

 

 


13

 

 wi sq uiyi pe Domnul, care te -a fqcut, care a kntins cerurile wi a kntemeiat pqmkntul? Dece sq tremuri necontenit toatq ziua, knaintea mkniei asupritorului, cknd umblq sq te nimiceascq? Unde este mknia asupritorului? 

 

 


14

 

 Kn curknd cel kncovoiat supt fiare va fi deslegat; nu va muri kn groapq, wi nu va duce lipsq de pkne. 

 

 


15

 

 Eu sknt Domnul, Dumnezeul tqu, care stkrnesc marea wi fac sq -i urle valurile, wi al cqrui Nume este Domnul owtirilor. 

 

 


16

 

 Eu pun cuvintele Mele kn gura ta, wi te acopqr cu umbra mknii Mele, ca sq kntind ceruri noi wi sq kntemeiez un pqmknt nou, wi sq zic Sionului: ,Tu ewti poporul Meu!` 

 

 


17

 

 Trezewte-te, trezewte-te! Scoalq-te, Ierusalime, care ai bqut din mkna Domnului potirul mkniei Lui, care ai bqut, ai sorbit pknq kn fund potirul ameyelii! 

 

 


18

 

 Cqci nu este nici unul, care sq -l cqlquzeascq, din toyi copiii pe cari i -a nqscut, nu este niciunul, care sq -l ia de mknq din toyi copiii pe cari i -a crescut. 

 

 


19

 

 Amkndouq aceste lucruri yi s`au kntkmplat: -dar cine te va plknge? -pustiirea wi dqrqpqnarea, foametea wi sabia. -,Cum sq te mkngki eu?` 

 

 


20

 

 Fiii tqi, lewinayi, zqceau kn toate colyurile uliyelor, ca cerbul kntr`un lay, plini de mknia Domnului, wi de mustrarea Dumnezeului tqu. 

 

 


21

 

 Deaceea, nenorocitule, beat ce ewti, dar nu de vin, ascultq: 

 

 


22

 

 ,Awa vorbewte Domnul tqu, Domnul, Dumnezeul tqu, care apqrq pe poporul Lui: ,Iatqcq kyi iau din mknq potirul ameyelii, potirul mkniei Mele, cq sq nu mai bei din el! 

 

 


23

 

 Wi kl voi pune kn mkna asupritorilor tqi, cari kyi ziceau: ,Kndoaie-te, ca sq trecem peste tine!`` Kyi fqceai atunci spinarea ca un pqmknt, wi ca o uliyq pentru trecqtori. 

 

 


Isaiah 52

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: