Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 41

Isaiah

Return to Index

Chapter 42

1

 

 ,,Iatq Robul Meu, pe care -L sprijinesc, Alesul Meu, kn care Kwi gqsewte plqcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. 

 

 


2

 

 El nu va striga, nu-Wi va ridica glasul, wi nu -l va face sq se audq pe uliye. 

 

 


3

 

 Trestia frkntq n`o va zdrobi, wi mucul care mai arde kncq, nu -l va stinge. Va vesti judecata dupq adevqr. 

 

 


4

 

 El nu va slqbi, nici nu se va lqsa, pknq va aweza dreptatea pe pqmknt; wi ostroavele vor nqdqjdui kn legea Lui.`` 

 

 


5

 

 Awa vorbewte Domnul Dumnezeu, care a fqcut cerurile wi le -a kntins, care a kntins pqmkntul wi cele de pe el, care a dat suflare celor ce -l locuiesc, wi suflet celor ce merg pe el. 

 

 


6

 

 ,,Eu, Domnul, Te-am chemat ca sq dai mkntuire, wi Te voi lua de mknq, Te voi pqzi wi Te voi pune ca legqmknt al poporului, ca sq fii Lumina neamurilor, 

 

 


7

 

 sq deschizi ochii orbilor, sq scoyi din temniyq pe cei legayi, wi din prinsoare pe cei ce locuiesc kn kntunerec. 

 

 


8

 

 Eu sknt Domnul, acesta este Numele Meu; wi slava Mea n`o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.`` 

 

 


9

 

 ,,Iatq cq cele dintki lucruri s`au kmplinit, wi vq vestesc altele noi; vi le spun mai knainte ca sq se kntkmple. 

 

 


10

 

 Ckntayi Domnului o ckntare nouq, ckntayi laudele Lui pknq la marginile pqmkntului, voi cari mergeyi pe mare wi cei ce locuiyi kn ea, ostroave wi locuitorii lor! 

 

 


11

 

 Pustia wi cetqyile ei sq knalye glasul! Satele locuite de Chedar, sq-wi knalye glasul! Locuitorii stkncilor sq sarq de veselie: sq strige de bucurie din vkrful munyilor! 

 

 


12

 

 Sq dea slavq Domnului, wi sq vesteascq laudele Lui kn ostroave!`` 

 

 


13

 

 Domnul knainteazq ca un viteaz, Kwi stkrnewte rkvna ca un om de rqzboi; knalyq glasul, strigq, Kwi aratq puterea kmpotriva vrqjmawilor Sqi. - 

 

 


14

 

 ,,Am tqcut multq vreme-,zice Domnul, -am tqcut, wi M`am yinut. Dar acum voi striga ca o femeie kn durerile nawterii, voi gkfqi wi voi rqsufla. 

 

 


15

 

 Voi pustii munyi wi dealuri, le voi usca toatq verdeaya; voi preface rkurile kn ostroave, wi iazurile le voi usca. 

 

 


16

 

 Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, ki voi povqyui pe cqrqri newtiute de ei; voi preface kntunerecul kn luminq, knaintea lor, wi locurile strkmbe kn locuri netede: iatq ce voi face, wi nu -i voi pqrqsi. 

 

 


17

 

 Vor da knapoi, vor fi acoperiyi de ruwine cei ce se kncred kn idoli ciopliyi wi zic idolilor turnayi: ,Voi sknteyi dumnezeii nowtri!` 

 

 


18

 

 ,Ascultayi, surzilor, priviyi wi vedeyi, orbilor!` 

 

 


19

 

 Cine este orb, dacq nu robul Meu wi surd ca solul Meu, pe care kl trimet? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu, wi orb ca robul Domnului? 

 

 


20

 

 Ai vqzut multe, dar n`ai luat seama la ele; ai deschis urechile, dar n`ai auzit: 

 

 


21

 

 Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, sq vesteascq o lege mare wi minunatq. 

 

 


22

 

 Wi totuw poporul acesta este un popor prqdat wi jqfuit! Toyi zac knlqnyuiyi kn pewteri, wi knfundayi kn temniye. Sknt lqsayi de pradq, wi nimeni nu -i scapq! Jqfuiyi, wi nimeni nu zice: ,Dq knapoi!` 

 

 


23

 

 Cine dintre voi, knsq, pleacq urechea la aceste lucruri? Cine vrea sq ia aminte la ele wi sq asculte pe viitor? 

 

 


24

 

 Cine a dat pe Iacov pradq jafului, wi pe Israel kn mknile jqfuitorilor? Oare nu Domnul, kmpotriva cqruia am pqcqtuit? Ei n`au voit sq umble pe cqile Lui, wi n`au ascultat Legea Lui. 

 

 


25

 

 De aceea a vqrsat El peste Israel vqpaia mkniei Lui, wi grozqviile rqzboiului: rqzboiul l -a aprins din toate pqryile wi n`a knyeles; l -a ars, wi n`a luat seama.`` 

 

 


Isaiah 43

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: