Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 39

Isaiah

Return to Index

Chapter 40

1

 

 ,,Mkngkiayi, mkngkiayi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. 

 

 


2

 

 ,Vorbiyi bine Ierusalimului, wi strigayi -i cq robia lui s`a sfkrwit, cq nelegiuirea lui este ispqwitq; cqci a primit din mkna Domnului de douq ori ckt toate pqcatele lui. 

 

 


3

 

 Un glas strigq: ,,Pregqtiyi kn pustie calea Domnului, neteziyi kn locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! 

 

 


4

 

 Orice vale sq fie knqlyatq, orice munte wi orice deal sq fie plecate, coastele sq se prefacq kn ckmpii, wi strkmtorile kn vklcele! 

 

 


5

 

 Atunci se va descoperi slava Domnului, wi kn clipa aceea orice fqpturq o va vedea; cqci gura Domnului a vorbit. 

 

 


6

 

 Un glas zice: ,Strigq!` -Wi eu am rqspuns: ,Ce sq strig?` -,Orice fqpturq este ca iarba, wi toatq strqlucirea ei ca floarea de pe ckmp. 

 

 


7

 

 Iarba se usucq, floarea cade, cknd suflq vkntul Domnului peste ea.`` -Kn adevqr, poporul este ca iarba: 

 

 


8

 

 iarba se usucq, floarea cade; dar cuvkntul Dumnezeului nostru rqmkne kn veac. 

 

 


9

 

 Suie-te pe un munte knalt, ca sq vestewti Sionului vestea cea bunq; knalyq-yi glasul cu putere, ca sq vestewti Ierusalimului vestea cea bunq; knalyq-yi glasul, nu te teme, wi spune cetqyilor lui Iuda: ,Iatq Dumnezeul vostru! 

 

 


10

 

 Iatq, Domnul Dumnezeu vine cu putere, wi poruncewte cu brayul Lui. Iatq cq plata este cu El, wi rqsplqtirile vin knaintea Lui. 

 

 


11

 

 El Kwi va pawte turma ca un Pqstor, va lua mieii kn braye, ki va duce la sknul Lui, wi va cqlquzi blknd oile cari alqpteazq.`` 

 

 


12

 

 ,,Cine a mqsurat apele cu mkna lui? Cine a mqsurat cerurile cu palma, wi a strkns yqrkna pqmkntului kntr`o treime de mqsurq? Cine a ckntqrit munyii cu ckntarul, wi dealurile cu cumpqna? 

 

 


13

 

 Cine a cercetat Duhul Domnului, wi cine L -a luminat cu sfaturile lui? 

 

 


14

 

 Cu cine S`a sfqtuit El, ca sq ia knvqyqturq! Cine L -a knvqyat cqrarea dreptqyii? Cine L -a knvqyat knyelepciunea, wi I -a fqcut cunoscut calea priceperii! 

 

 


15

 

 Iatq, neamurile sknt ca o picqturq de apq din vadrq, sknt ca praful pe o cumpqnq; El ridicq ostroavele ca un bob de nisip. 

 

 


16

 

 Libanul n`ajunge pentru foc, wi dobitoacele lui n`ajung pentru arderea de tot. 

 

 


17

 

 Toate neamurile sknt ca o nimica knaintea Lui, nu sknt deckt nimicnicie wi dewertqciune. 

 

 


18

 

 Cu cine voiyi sq asemqnayi pe Dumnezeu? Wi cu ce asemqnare Kl veyi asemqna? 

 

 


19

 

 Mewterul toarnq idolul, wi argintarul kl kmbracq cu aur, wi -i toarnq lqnyiwoare de argint. 

 

 


20

 

 Iar cine este sqrac, alege ca dar un lemn care nu putrezewte; kwi cautq un mewter iscusit, ca sq facq un idol, care sq nu se clatine. 

 

 


21

 

 ,,Nu wtiyi? N`ayi auzit? Nu vi s`a fqcut cunoscut de la knceput? Nu v`ayi gkndit niciodatq la kntemeierea pqmkntului?`` 

 

 


22

 

 El wade deasupra cercului pqmkntului, wi locuitorii lui sknt ca niwte lqcuste knaintea Lui; El kntinde cerurile ca o mahramq supyire, wi le lqyewte ca un cort, ca sq locuiascq kn el. 

 

 


23

 

 El preface kntr`o nimica pe voivozi, wi face o nimica din judecqtorii pqmkntului. 

 

 


24

 

 De abia sknt sqdiyi, deabia sknt sqmqnayi, de abia li s`a knrqdqcinat tulpina kn pqmknt: wi El suflq peste ei, de se usucq, wi un vkrtej ki ia ca pe niwte paie. 

 

 


25

 

 ,,Cu cine Mq veyi asemqna, ca sq fiu deopotrivq cu el?`` zice Cel Sfknt. 

 

 


26

 

 ,,Ridicayi-vq ochii kn sus, wi priviyi! Cine a fqcut aceste lucruri? Cine a fqcut sq meargq dupq numqr, kn wir, owtirea lor? El le cheamq pe toate pe nume; awa de mare e puterea wi tqria Lui, cq una nu lipsewte.`` 

 

 


27

 

 ,,Pentruce zici tu, Iacove, pentruce zici tu, Israele: ,Soarta mea este ascunsq dinaintea Domnului, wi dreptul meu este trecut cu vederea knaintea Dumnezeului meu?` 

 

 


28

 

 Nu wtii? N`ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a fqcut marginile pqmkntului. El nu obosewte, nici nu ostenewte; priceperea Lui nu poate fi pqtrunsq. 

 

 


29

 

 El dq tqrie celui obosit, wi mqrewte puterea celui ce cade kn lewin. 

 

 


30

 

 Flqcqii obosesc wi ostenesc, chiar tinerii se clatinq; 

 

 


31

 

 dar ceice se kncred kn Domnul kwi knoiesc puterea, ei sboarq ca vulturii; aleargq wi nu obosesc, umblq, wi nu ostenesc.`` 

 

 


Isaiah 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: