Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 24

Proverbs

Return to Index

Chapter 25

1

 

 Iatq kncq vreockteva din Pildele lui Solomon, strknse de oamenii lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda. - 

 

 


2

 

 Slava lui Dumnezeu stq kn ascunderea lucrurilor, dar slava kmpqrayilor stq kn cercetarea lucrurilor. - 

 

 


3

 

 Knqlyimea cerurilor, adkncimea pqmkntului, wi inima kmpqrayilor sknt nepqtrunse. - 

 

 


4

 

 Scoate zgura din argint, wi argintarul va face din el un vas ales. 

 

 


5

 

 Scoate wi pe cel rqu dinaintea kmpqratului, wi scaunul lui de domnie se va kntqri prin neprihqnire. - 

 

 


6

 

 Nu te fqli knaintea kmpqratului, wi nu lua locul celor mari; 

 

 


7

 

 cqci este mai bine sq yi se zicq: ,,Suie-te mai sus!`` deckt sq fii pogorkt knaintea voivodului pe care yi -l vqd ochii. - 

 

 


8

 

 Nu te grqbi sq te iei la ceartq, ca nu cumva la urmq sq nu wtii ce sq faci, cknd te va lua la ocqri aproapele tqu. - 

 

 


9

 

 Apqrq-yi pricina kmpotriva aproapelui tqu, dar nu da pe fayq taina altuia, 

 

 


10

 

 ca nu cumva, aflknd -o cineva, sq te umple de ruwine, wi sq-yi iasq nume rqu care sq nu se mai wteargq. - 

 

 


11

 

 Un cuvknt spus la vremea potrivitq, este ca niwte mere de aur kntr`un cowuley de argint. - 

 

 


12

 

 Ca o verigq de aur wi o podoabq de aur curat, awa este knyeleptul care mustrq, pentru o ureche ascultqtoare. - 

 

 


13

 

 Ca rqcoreala zqpezii pe vremea seceriwului, awa este un sol credincios pentru cel ce -l trimete: el knvioreazq sufletul stqpknului squ. 

 

 


14

 

 Ca norii wi vkntul fqrq ploaie, awa este un om care se laudq pe nedrept cu dqrniciile lui. - 

 

 


15

 

 Prin rqbdare se knduplecq un voivod, wi o limbq dulce poate zdrobi oase. 

 

 


16

 

 Dacq dai peste miere, nu mknca deckt atkt ckt kyi ajunge, ca sq nu yi se sckrbeascq wi s`o verwi din gurq. - 

 

 


17

 

 Calcq rar kn casa aproapelui tqu, ca sq nu se sature de tine wi sq te urascq. - 

 

 


18

 

 Ca un buzdugan, ca o sabie wi ca o sqgeatq ascuyitq, awa este un om care face o mqrturisire mincinoasq kmpotriva aproapelui squ. - 

 

 


19

 

 Ca un dinte stricat wi ca un picior care wchioapqteazq, awa este kncrederea kntr`un stricat la ziua necazului. - 

 

 


20

 

 Ca unul care kwi scoate haina pe o zi rece, sau varsq oyet pe silitrq, awa este cine ckntq ckntece unei inimi kn nenorocire. - 

 

 


21

 

 Dacq este flqmknd vrqjmawul tqu, dq -i pkne sq mqnknce, dqcq -i este sete, dq -i apq sq bea. 

 

 


22

 

 Cqci fqcknd awa, aduni cqrbuni aprinwi pe capul lui, wi Domnul kyi va rqsplqti. - 

 

 


23

 

 Vkntul de miazqnoapte aduce ploaia, wi limba clevetitoare aduce o fayq mkhnitq. - 

 

 


24

 

 Mai bine sq locuiewti kntr`un coly pe acoperiw, deckt sq locuiewti kntr`o casq mare cu o nevastq gklcevitoare. - 

 

 


25

 

 Ca apa proaspqtq pentru un om obosit, awa este o veste bunq venitq dintr`o yarq depqrtatq. - 

 

 


26

 

 Ca o fkntknq turbure wi ca un izvor stricat, awa este cel neprihqnit care se clatinq knaintea celui rqu. - 

 

 


27

 

 Nu este bine sq mqnknci multq miere: tot awa, nu este o cinste sq alergi dupq slava ta knsuyi. - 

 

 


28

 

 Omul care nu este stqpkn pe sine, este ca o cetate surpatq wi fqrq ziduri. 

 

 


Proverbs 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: