Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 6

Proverbs

Return to Index

Chapter 7

1

 

 Fiule, pqstreazq cuvintele mele, wi yine la tine sfaturile mele. 

 

 


2

 

 Yine sfaturile mele, wi vei trqi; pqzewte knvqyqturile mele ca lumina ochilor. 

 

 


3

 

 Leagq-le la degete, scrie-le pe tqbliya inimii tale. 

 

 


4

 

 Zi knyelepciunii: ,,Tu ewti sora mea!`` Wi numewte priceperea prietena ta, - 

 

 


5

 

 ca sq te fereascq de nevasta altuia, de strqina care kntrebuinyeazq cuvinte ademenitoare. 

 

 


6

 

 Stqteam la fereastra casei mele, wi mq uitam prin zqbrele. 

 

 


7

 

 Am zqrit printre cei nekncercayi, am vqzut printre tineri pe un bqiat fqrq minte. 

 

 


8

 

 Trecea pe uliyq, la colyul unde stqtea una din aceste strqine, wi a apucat pe calea care ducea spre locuinya ei. 

 

 


9

 

 Era kn amurg, seara, kn noaptea neagrq wi kntunecoasq. 

 

 


10

 

 Wi, iatq cq, i -a alergat knainte o femeie kmbrqcatq ca o curvq wi cu inima wireatq. 

 

 


11

 

 Era bunq de gurq wi fqrq astkmpqr; picioarele nu -i puteau sta acasq: 

 

 


12

 

 cknd kn uliyq, cknd kn pieye, pela toate colyurile stqtea la pkndq. 

 

 


13

 

 Ea l -a kmbrqyiwat wi l -a sqrutat, wi cu o fayq fqrq ruwine i -a zis: 

 

 


14

 

 ,,Eram datoare cu o jertfq de mulyqmire, azi mi-am kmplinit juruinyele. 

 

 


15

 

 De aceea yi-am iewit knainte, sq te caut, wi te-am wi gqsit. 

 

 


16

 

 Mi-am kmpodobit patul cu knvelitori, cu awternut de pknzeturi din Egipt; 

 

 


17

 

 mi-am stropit awternutul cu smirnq, aloe wi scoryiwoarq. 

 

 


18

 

 Vino, sq ne kmbqtqm de dragoste pknq dimineayq, sq ne desfqtqm cu desmierdqri! 

 

 


19

 

 Cqci bqrbatul meu nu este acasq, a plecat kntr`o cqlqtorie lungq, 

 

 


20

 

 a luat cu el sacul cu bani, wi nu se va kntoarce acasq deckt la luna nouq.`` 

 

 


21

 

 Tot vorbindu -i, ea l -a ademenit, wi l -a atras cu buzele ei ademenitoare. 

 

 


22

 

 De odatq a knceput sq meargq dupq ea, ca boul care se duce la mqcelqrie, ca un cerb care aleargq spre cursq, 

 

 


23

 

 ca pasqrea care dq buzna kn lay, fqrq sq wtie cq o va costa viaya, pknq ce sqgeata ki strqpunge ficatul. 

 

 


24

 

 Wi acum, fiilor, ascultayi-mq, wi luayi aminte la cuvintele gurii mele. 

 

 


25

 

 Sq nu yi se abatq inima spre calea unei asemenea femei, nu te rqtqci pe cqrqrile ei. 

 

 


26

 

 Cqci ea a fqcut sq cadq multe jertfe, wi mulyi sknt cei pe cari i -a ucis ea. 

 

 


27

 

 Casa ei este drumul spre locuinya moryilor, drumul care pogoarq spre locawurile moryii. 

 

 


Proverbs 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: