Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 105

Psalms

Return to Index

Chapter 106

1

 

 Lqudayi pe Domnul! Lqudayi pe Domnul, cqci este bun, cqci kndurarea Lui yine kn veci! 

 

 


2

 

 Cine va putea spune isprqvile mqreye ale Domnului? Cine va putea vesti toatq lauda Lui? 

 

 


3

 

 Ferice de cei ce pqzesc Legea, de cei ce knfqptuiesc dreptatea kn orice vreme! 

 

 


4

 

 Adu-Yi aminte de mine, Doamne, kn bunqvoinya Ta pentru poporul Tqu! Adu-Yi aminte de mine, wi dq -i ajutorul Tqu, 

 

 


5

 

 ca sq vqd fericirea alewilor Tqi, sq mq bucur de bucuria poporului Tqu, wi sq mq laud cu mowtenirea Ta! 

 

 


6

 

 Noi am pqcqtuit ca wi pqrinyii nowtri, am sqvkrwit nelegiuirea, am fqcut rqu. 

 

 


7

 

 Pqrinyii nowtri kn Egipt n`au luat aminte la minunile Tale, nu wi-au adus aminte de mulyimea kndurqrilor Tale, wi au fost neascultqtori la mare, la marea Rowie. 

 

 


8

 

 Dar El i -a scqpat, din pricina Numelui Lui, ca sq-Wi arate puterea. 

 

 


9

 

 A mustrat marea Rowie, wi ea s`a uscat; wi i -a trecut prin adkncuri ca printr`un pustiu. 

 

 


10

 

 I -a scqpat din mkna celui ce -i ura, wi i -a izbqvit din mkna vrqjmawului. 

 

 


11

 

 Apele au acoperit pe protivnicii lor. N`a rqmas unul mqcar din ei. 

 

 


12

 

 Atunci ei au crezut kn cuvintele Lui wi au ckntat laudele Lui. 

 

 


13

 

 Dar au uitat curknd lucrqrile Lui, wi n`au awteptat kmplinirea planurilor Lui. 

 

 


14

 

 Ci i -a apucat pofta kn pustie, wi au ispitit pe Dumnezeu kn pustietate. 

 

 


15

 

 El le -a dat ce cereau; dar a trimes o molimq printre ei. 

 

 


16

 

 Kn tabqrq au fost gelowi pe Moise, wi pe Aaron, sfkntul Domnului. 

 

 


17

 

 Atunci s`a deschis pqmkntul, wi a knghiyit pe Datan, wi s`a knchis deasupra cetei lui Abiram. 

 

 


18

 

 Focul le -a aprins ceata, wi flacqra a mistuit pe cei rqi. 

 

 


19

 

 Au fqcut un viyel kn Horeb. S`au knchinat knaintea unui chip turnat, 

 

 


20

 

 wi au schimbat Slava lor, pe chipul unui bou, care mqnkncq iarbq. 

 

 


21

 

 Au uitat pe Dumnezeu, Mkntuitorul lor, care fqcuse lucruri mari kn Egipt, 

 

 


22

 

 minuni kn yara lui Ham, semne minunate la marea Rowie. 

 

 


23

 

 Wi El a vorbit sq -i nimiceascq: dar Moise, alesul squ, a stqtut la mijloc knaintea Lui, ca sq -L abatq dela mknia Lui wi sq -L opreascq sq -i nimiceascq. 

 

 


24

 

 Ei au nesocotit yara desfqtqrilor; n`au crezut kn Cuvkntul Domnului, 

 

 


25

 

 ci au ckrtit kn corturile lor, wi n`au ascultat de glasul Lui. 

 

 


26

 

 Atunci El a ridicat mkna wi a jurat cq -i va face sq cadq kn pustie, 

 

 


27

 

 cq le va dobork sqmknya printre neamuri, wi -i va kmprqwtia kn mijlocul yqrilor. 

 

 


28

 

 Ei s`au alipit de Baal-Peor, wi au mkncat vite jertfite moryilor. 

 

 


29

 

 Au mkniat astfel pe Domnul prin faptele lor, wi o urgie a izbucnit kntre ei. 

 

 


30

 

 Dar Fineas s`a sculat wi a fqcut judecatq, wi astfel urgia s`a oprit. 

 

 


31

 

 Lucrul acesta i -a fost socotit ca o stare de neprihqnire, din neam kn neam, pe vecie. 

 

 


32

 

 Ei au mkniat pe Domnul la apele Meriba; wi Moise a fost pedepsit din pricina lor. 

 

 


33

 

 Cqci s`au rqzvrqtit kmpotriva Duhului Lui, wi Moise a vorbit kn chip uwuratic cu buzele. 

 

 


34

 

 Ei n`au nimicit popoarele, pe cari le poruncise Domnul sq le nimiceascq. 

 

 


35

 

 Ci s-au amestecat cu neamurile, wi au knvqyat faptele lor, 

 

 


36

 

 au slujit idolilor lor, cari au fost o cursq pentru ei. 

 

 


37

 

 Wi-au jertfit fiii wi fiicele la idoli, 

 

 


38

 

 au vqrsat sknge nevinovat, skngele fiilor wi fiicelor lor, pe cari i-au jertfit idolilor din Canaan, wi yara a fost spurcatq astfel prin omoruri. 

 

 


39

 

 S`au spurcat prin faptele lor, au desfrknat prin faptele lor. 

 

 


40

 

 Atunci Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva poporului Squ, wi a urkt mowtenirea Lui. 

 

 


41

 

 I -a dat kn mknile neamurilor, cei ce ki urau au stqpknit peste ei, 

 

 


42

 

 vrqjmawii lor i-au asuprit, wi au fost smeriyi supt puterea lor. 

 

 


43

 

 El de mai multe ori i -a izbqvit, dar ei s`au arqtat neascultqtori kn planurile lor, wi au ajuns nenorociyi prin nelegiuirea lor. 

 

 


44

 

 Dar El le -a vqzut strkmtorarea, cknd le -a auzit strigqtele. 

 

 


45

 

 Wi -a adus aminte de legqmkntul Squ, wi a avut milq de ei, dupq bunqtatea Lui cea mare: 

 

 


46

 

 a stkrnit pentru ei mila tuturor celor ce i yineau prinwi de rqzboi. 

 

 


47

 

 Scapq-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, wi strknge-ne din mijlocul neamurilor, ca sq lqudqm Numele Tqu cel sfknt, wi sq ne fqlim cu lauda Ta! 

 

 


48

 

 Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecincie kn vecinicie! Wi tot poporul sq zicq: ,,Amin! Lqudayi pe Domnul!`` 

 

 


Psalms 107

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: