Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 104

Psalms

Return to Index

Chapter 105

1

 

 Lqudayi pe Domnul, chemayi Numele Lui! Faceyi cunoscut printre popoare isprqvile Lui! 

 

 


2

 

 Ckntayi, ckntayi kn cinstea Lui! Vorbiyi despre toate minunile Lui! 

 

 


3

 

 Fqliyi-vq cu Numele Lui cel sfknt! Sq se bucure inima celor ce cautq pe Domnul! 

 

 


4

 

 Alergayi la Domnul wi la sprijinul Lui, cqutayi necurmat Faya Lui! 

 

 


5

 

 Aduceyi-vq aminte de semnele minunate pe cari le -a fqcut, de minunile wi de judecqyile rostite de gura Lui, 

 

 


6

 

 sqmknyq a robului Squ Avraam, copii ai lui Iacov, alewii Sqi! 

 

 


7

 

 Domnul este Dumnezeul nostru: Judecqyile Lui se aduc la kndeplinire pe tot pqmkntul. 

 

 


8

 

 El Kwi aduce aminte totdeauna de legqmkntul Lui, de fqgqduinyele Lui fqcute pentru o mie de neamuri de om, 

 

 


9

 

 de legqmkntul, pe care l -a kncheiat cu Avraam, wi de jurqmkntul, pe care l -a fqcut lui Issac; 

 

 


10

 

 El l -a fqcut lege pentru Iacov, legqmknt vecinic pentru Israel, 

 

 


11

 

 zicknd: ,,Yie kyi voi da yara Canaanului ca mowtenire, care v`a cqzut la sory.`` 

 

 


12

 

 Pe atunci ei erau puyini la numqr, foarte puyini la numqr, wi strqini kn yarq; 

 

 


13

 

 mergeau dela un neam la altul, wi de la o kmpqrqyie la un alt popor; 

 

 


14

 

 dar n`a dat voie nimqnui sq -i asupreascq, wi a pedepsit kmpqrayi din pricina lor. 

 

 


15

 

 ,,Nu vq atingeyi de unwii Mei, -a zis El-wi nu faceyi rqu proorocilor Mei!`` 

 

 


16

 

 A chemat foametea asupra yqrii, wi a tqiat orice mijloc de trai. 

 

 


17

 

 Le -a trimes knainte pe un om; Iosif a fost vkndut ca rob. 

 

 


18

 

 I-au strkns picioarele kn lanyuri, l-au pus kn fiare, 

 

 


19

 

 pknq la vremea cknd s`a kntkmplat ce vestise el, wi pknq cknd l -a kncercat Cuvkntul Domnului. 

 

 


20

 

 Atunci kmpqratul a trimes sq -i scoatq lanyurile, wi stqpknitorul popoarelor l -a izbqvit. 

 

 


21

 

 L -a pus domn peste casa lui, wi dregqtorul tuturor averilor lui, 

 

 


22

 

 ca sq lege dupq plac pe domnitorii lui, wi sq knveye pe bqtrknii lui knyelepciunea. 

 

 


23

 

 Atunci Israel a venit kn Egipt, wi Iacov a locuit kn yara lui Ham. 

 

 


24

 

 Domnul a knmulyit pe poporul Squ foarte mult, wi l -a fqcut mai puternic deckt protivnicii lui. 

 

 


25

 

 Acestora le -a schimbat inima, pknq acolo cq au urkt pe poporul Lui, wi s`au purtat miwelewte cu robii Sqi. 

 

 


26

 

 A trimes pe robul Squ Moise, wi pe Aaron, pe care -l alesese. 

 

 


27

 

 Prin puterea Lui, ei au fqcut semne minunate kn mijlocul lor, au fqcut minuni kn yara lui Ham. 

 

 


28

 

 A trimes kntunerec wi a adus negura, ca sq nu fie neascultqtori la Cuvkntul Lui. 

 

 


29

 

 Le -a prefqcut apele kn sknge, wi a fqcut sq le piarq toyi pewtii. 

 

 


30

 

 Yara lor a forfotit de broawte, pknq kn odqile kmpqrayilor lor. 

 

 


31

 

 El a zis, wi au venit muwte otrqvitoare, pqduchi pe tot yinutul lor. 

 

 


32

 

 Kn loc de ploaie le -a dat grindinq, wi flqcqri de foc kn yara lor. 

 

 


33

 

 Le -a bqtut viile wi smochinii, wi a sfqrkmat copacii din yinutul lor. 

 

 


34

 

 El a zis, wi au venit lqcuste, lqcuste fqrq numqr, 

 

 


35

 

 cari au mkncat toatq iarba din yarq, wi au mistuit roadele de pe ckmpiile lor. 

 

 


36

 

 A lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara lor, toatq pkrga puterii lor. 

 

 


37

 

 A scos pe poporul Squ cu argint wi aur, wi niciunul n`a wovqit dintre seminyiile Lui. 

 

 


38

 

 Egiptenii s`au bucurat de plecarea lor, cqci ki apucase groaza de ei. 

 

 


39

 

 A kntins un nor, ca sq -i acopere, wi focul, ca sq lumineze noaptea. 

 

 


40

 

 La cererea lor, a trimes prepeliye, wi i -a sqturat cu pkne din cer. 

 

 


41

 

 A deschis stknca, wi au curs ape, cari s-au vqrsat ca un rku kn locurile uscate. 

 

 


42

 

 Cqci Wi -a adus aminte de Cuvkntul Lui cel sfknt, wi de robul Squ Avraam. 

 

 


43

 

 A scos pe poporul Squ cu veselie, pe alewii Sqi kn mijlocul strigqtelor de bucurie. 

 

 


44

 

 Le -a dat pqmknturile neamurilor, wi au pus stqpknire pe rodul muncii popoarelor, 

 

 


45

 

 ca sq pqzeascq poruncile Lui, wi sq yinq legile Lui. Lqudayi pe Domnul! 

 

 


Psalms 106

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: