Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 88

Psalms

Return to Index

Chapter 89

1

 

 (O ckntare a lui Etan, Ezrahitul.) Voi cknta totdeauna kndurqrile Domnului: voi spune din neam kn neam, cu gura mea, credinciowia Ta. 

 

 


2

 

 Cqci zic: ,,Kndurarea are temelii vecinice! Tare ca cerurile este credinciowia Ta!`` - 

 

 


3

 

 ,,Am fqcut legqmknt cu alesul Meu`` -zice Domnul-,,iatq ce am jurat robului Meu David: 

 

 


4

 

 ,,Kyi voi kntqri sqmknya pe vecie, wi` -n veci kyi voi aweza scaunul de domnie.`` 

 

 


5

 

 Cerurile laudq minunile Tale, Doamne, wi credinciowia Ta kn adunarea sfinyilor! 

 

 


6

 

 Cqci, kn cer, cine se poate asemqna cu Domnul? Cine este ca Tine kntre fiii lui Dumnezeu? 

 

 


7

 

 Dumnezeu este knfricowat kn adunarea cea mare a sfinyilor, wi de temut pentru toyi ceice stau kn jurul Lui. 

 

 


8

 

 Doamne, Dumnezeul owtirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Wi credinciowia Ta Te knconjoarq. 

 

 


9

 

 Tu kmblknzewti mkndria mqrii; cknd se ridicq valurile ei, Tu le potolewti. 

 

 


10

 

 Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrqjmawii Tqi prin puterea brayului Tqu. 

 

 


11

 

 Ale Tale sknt cerurile wi pqmkntul, Tu ai kntemeiat lumea wi tot ce cuprinde ea. 

 

 


12

 

 Tu ai fqcut miazqnoaptea wi miazqziua; Taborul wi Hermonul se bucurq de Numele Tqu. 

 

 


13

 

 Brayul tqu este puternic, mkna Ta este tare, dreapta Ta este knqlyatq. 

 

 


14

 

 Dreptatea wi judecata sknt temelia scaunului Tqu de domnie; bunqtatea wi credinciowia sknt knaintea Feyei Tale. 

 

 


15

 

 Ferice de poporul, care cunoawte sunetul trkmbiyei, care umblq kn lumina Feyei Tale, Doamne! 

 

 


16

 

 El se bucurq nekncetat de Numele Tqu, wi se fqlewte cu dreptatea Ta. 

 

 


17

 

 Cqci Tu ewti fala puterii lui; wi, kn bunqvoinya Ta, ne ridici puterea noastrq. 

 

 


18

 

 Cqci Domnul este scutul nostru, Sfkntul lui Israel este kmpqratul nostru. 

 

 


19

 

 Atunci ai vorbit kntr`o vedenie prea iubitului Tqu, wi ai zis: ,,Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tknqr; 

 

 


20

 

 am gqsit pe robul Meu David, wi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfknt. 

 

 


21

 

 Mkna Mea kl va sprijini, wi brayul Meu kl va kntqri. 

 

 


22

 

 Vrqjmawul nu -l va prinde, wi cel rqu nu -l va apqsa; 

 

 


23

 

 ci voi zdrobi dinaintea lui pe protivnicii lui, wi voi lovi pe cei ce -l urqsc. 

 

 


24

 

 Credinciowia wi bunqtatea Mea vor fi cu el, wi tqria lui se va knqlya prin Numele Meu. 

 

 


25

 

 Voi da kn mkna lui marea, wi kn dreapta lui rkurile. 

 

 


26

 

 El Kmi va zice: ,,Tu ewti Tatql meu, Dumnezeul meu wi Stknca mkntuirii mele!`` 

 

 


27

 

 Iar Eu kl voi face kntkiul nqscut, cel mai knalt dintre kmpqrayii pqmkntului. 

 

 


28

 

 Ki voi pqstra totdeauna bunqtatea Mea, wi legqmkntul Meu ki va fi neclintit. 

 

 


29

 

 Ki voi face vecinicq sqmknya, wi scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. 

 

 


30

 

 Dacq fiii lui vor pqrqsi Legea Mea, wi nu vor umbla dupq poruncile Mele, 

 

 


31

 

 dacq vor cqlca orknduirile Mele, wi nu vor pqzi poruncile Mele, 

 

 


32

 

 atunci le voi pedepsi fqrqdelegile cu nuiaua, wi nelegiuirile cu lovituri; 

 

 


33

 

 dar nu-Mi voi kndepqrta deloc bunqtatea dela ei, wi nu-Mi voi face credinciowia de minciunq; 

 

 


34

 

 nu-Mi voi cqlca legqmkntul, wi nu voi schimba ce a iewit de pe buzele mele. 

 

 


35

 

 Am jurat odatq pe sfinyenia Mea: sq mint Eu oare lui David? 

 

 


36

 

 Sqmknya lui va dqinui kn veci; scaunul lui de domnie va fi knaintea Mea ca soarele; 

 

 


37

 

 ca luna, va dqinui pe vecie, wi ca martorul credincios din cer. -(Oprire). 

 

 


38

 

 Wi totuw, Tu l-ai kndepqrtat, wi Te-ai mkniat pe unsul Tqu; 

 

 


39

 

 ai nesocotit legqmkntul fqcut cu robul Tqu; i-ai doborkt wi i-ai pkngqrit cununa. 

 

 


40

 

 I-ai prqbuwit toate zidurile, wi i-ai dqrkmat toate cetqyuile. 

 

 


41

 

 Toyi trecqtorii kl jqfuiesc, wi a ajuns de batjocura vecinilor lui. 

 

 


42

 

 Ai knqlyat dreapta protivnicilor lui, ai knveselit pe toyi vrqjmawii lui, 

 

 


43

 

 ai fqcut ca ascuyiwul sqbiei lui sq dea knapoi, wi nu l-ai sprijinit kn luptq. 

 

 


44

 

 Ai pus capqt strqlucirii lui, wi i-ai trkntit la pqmknt scaunul de domnie; 

 

 


45

 

 i-ai scurtat zilele tinereyii, wi l-ai acoperit de ruwine. -(Oprire) 

 

 


46

 

 Pknq cknd, Doamne, Te vei ascunde fqrq kncetare, wi-Yi va arde mknia ca focul? 

 

 


47

 

 Adu-yi aminte ce scurtq este viaya mea, wi pentruce nimic ai fqcut pe toyi fiii omului. 

 

 


48

 

 Este vreun om care sq poatq trqi wi sq nu vadq moartea, care sq poatq sq-wi scape sufletul din locuinya moryilor? - 

 

 


49

 

 Unde sknt, Doamne, kndurqrile Tale dintki, pe cari le-ai jurat lui David, kn credinciowia Ta? 

 

 


50

 

 Adu-yi aminte, Doamne, de ocara robilor Tqi, adu-yi aminte cq port kn skn ocara multor popoare; 

 

 


51

 

 adu-Yi aminte de ocqrile vrqjmawilor Tqi, Doamne; de ocqrile lor kmpotriva pawilor unsului Tqu! 

 

 


52

 

 Binecuvkntat sq fie Domnul kn veci! Amin! Amin! 

 

 


Psalms 90

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: