Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 17

Psalms

Return to Index

Chapter 18

1

 

 (Cqtre mai marele ckntqreyilor. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele ckntqrii acesteia, cknd l -a scqpat Domnul din mkna tuturor vrqjmawilor sqi wi din mkna lui Saul. El a zis:) ,,Te iubesc din inimq, Doamne, tqria mea! 

 

 


2

 

 Doamne, Tu ewti stknca mea, cetqyuia mea, izbqvitorul meu! Dumnezeule, Tu ewti stknca mea, kn care mq ascund, scutul meu, tqria care mq scapq, wi kntqritura mea! 

 

 


3

 

 Eu strig: ,Lqudat sq fie Domnul!` wi sknt izbqvit de vrqjmawii mei. 

 

 


4

 

 Mq knconjuraserq legqturile moryii, wi mq kngroziserq rkurile pieirii; 

 

 


5

 

 mq knfqwuraserq legqturile mormkntului, wi mq prinseserq layurile moryii. 

 

 


6

 

 Dar, kn strkmtorarea mea, am chemat pe Domnul, wi am strigat cqtre Dumnezeul meu: din locawul Lui, El mi -a auzit glasul, wi strigqtul meu a ajuns pknq la El, pknq la urechile Lui. 

 

 


7

 

 Atunci s`a sguduit pqmkntul wi s`a cutremurat, temeliile munyilor s`au miwcat, wi s`au clqtinat, pentru cq El se mkniase. 

 

 


8

 

 Din nqrile Lui se ridica fum, wi un foc mistuitor iewea din gura Lui: cqrbuni aprinwi ykwneau din ea. 

 

 


9

 

 A plecat cerurile, wi S`a pogorkt: un nor gros era supt picioarele Lui. 

 

 


10

 

 Cqlqrea pe un heruvim, wi sbura, venea plutind pe aripile vkntului. 

 

 


11

 

 Kntunerecul Wi -l fqcuse knvelitoare, iar cortul Lui, kmprejurul Lui, erau niwte ape kntunecoase wi nori negri. 

 

 


12

 

 Din strqlucirea, care se rqsfrkngea knaintea Lui, ieweau nori, cari aruncau grindinq wi cqrbuni de foc. 

 

 


13

 

 Domnul a tunat kn ceruri, Cel Prea Knalt a fqcut sq -I rqsune glasul, cu grindinq wi cqrbuni de foc. 

 

 


14

 

 A aruncat sqgeyi wi a risipit pe vrqjmawii mei, a knmulyit loviturile trqsnetului wi i -a pus pe fugq. 

 

 


15

 

 Atunci s`a vqzut albia apelor, wi s`au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflqrii nqrilor Tale. 

 

 


16

 

 El Wi -a kntins mkna de sus, m`a apucat, m`a scos din apele cele mari; Ps. 144. 7. 

 

 


17

 

 m`a izbqvit de protivnicul meu cel puternic, de vrqjmawii mei, cari erau mai tari deckt mine. 

 

 


18

 

 Ei nqvqliserq deodatq peste mine kn ziua strkmtorqrii mele; dar Domnul a fost sprijinul meu. 

 

 


19

 

 El m`a scos la loc larg, wi m`a scqpat, pentrucq mq iubewte. 

 

 


20

 

 Domnul mi -a fqcut dupq neprihqnirea mea, mi -a rqsplqtit dupq curqyia mknilor mele: 

 

 


21

 

 cqci am pqzit cqile Domnului, wi n`am pqcqtuit kmpotriva Dumnezeului meu. 

 

 


22

 

 Toate poruncile Lui au fost knaintea mea, wi nu m`am depqrtat dela legile Lui. 

 

 


23

 

 Am fost fqrq vinq fayq de El, wi m`am pqzit de fqrqdelegea mea. 

 

 


24

 

 Deaceea, Domnul mi -a rqsplqtit dupq neprihqnirea mea, dupq curqyia mknilor mele knaintea ochilor Lui. 

 

 


25

 

 Cu cel bun Tu Te arqyi bun, cu omul neprihqnit Te arqyi neprihqnit; 

 

 


26

 

 cu cel curat Te arqyi curat, wi cu cel stricat Te poryi dupq stricqciunea lui. 

 

 


27

 

 Tu mkntuiewti pe poporul care se smerewte, wi smerewti privirile trufawe. 

 

 


28

 

 Da, Tu kmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, kmi lumineazq kntunerecul meu. 

 

 


29

 

 Cu Tine mq nqpustesc asupra unei owti knarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid kntqrit. 

 

 


30

 

 Cqile lui Dumnezeu sknt desqvkrwite, Cuvkntul Domnului este kncercat: El este un scut pentru toyi cei ce aleargq la El. 

 

 


31

 

 Cqci cine este Dumnezeu, afarq de Domnul, wi cine este o stkncq, afarq de Dumnezeul nostru? 

 

 


32

 

 Dumnezeu mq kncinge cu putere, wi mq povqyuiewte pe calea cea dreaptq. 

 

 


33

 

 El kmi face picioarele ca ale cerboaicelor, wi mq aweazq pe knqlyimile mele 

 

 


34

 

 El kmi deprinde mknile la luptq, awa cq brayele mele kntind arcul de aramq. 

 

 


35

 

 Tu kmi dai scutul mkntuirii Tale, dreapta Ta mq sprijinewte, wi kndurarea Ta mq face mare. 

 

 


36

 

 Tu lqrgewti drumul supt pawii mei, wi nu-mi alunecq glesnele. 

 

 


37

 

 Urmqresc pe vrqjmawii mei, ki ajung, wi nu mq kntorc pknq nu -i nimicesc. 

 

 


38

 

 Ki zdrobesc, de nu pot sq se mai ridice: ei cad supt picioarele mele. 

 

 


39

 

 Tu mq kncingi cu putere pentru luptq, wi rqpui pe protivnicii mei supt picioarele mele. 

 

 


40

 

 Tu faci pe vrqjmawii mei sq dea dosul knaintea mea, wi eu nimicesc pe cei ce mq urqsc. 

 

 


41

 

 Ei strigq, dar n`are cine sq -i scape! Strigq cqtre Domnul, dar nu le rqspunde! 

 

 


42

 

 Ki pisez ca praful, pe care -l ia vkntul, ki calc kn picioare ca noroiul de pe uliye. 

 

 


43

 

 Tu mq scapi din neknyelegerile poporului; mq pui kn fruntea neamurilor; un popor, pe care nu -l cunoawteam, kmi este supus. 

 

 


44

 

 El ascultq de mine la cea dintki poruncq, fiii strqinului mq linguwesc. 

 

 


45

 

 Fiilor strqinului li se moaie inima de mine, wi ies tremurknd din cetqyuile lor. 

 

 


46

 

 Trqiascq Domnul, wi binecuvkntatq sq fie Stknca mea! Mqrit sq fie Dumnezeul mkntuirii mele, 

 

 


47

 

 Dumnezeu, rqzbunqtorul meu, care kmi supune popoarele, 

 

 


48

 

 wi mq izbqvewte de vrqjmawii mei! Tu mq knalyi mai pesus de protivnicii mei, mq scapi de omul asupritor. 

 

 


49

 

 Deaceea, Doamne, Te voi lquda printre neamuri, voi cknta spre slava Numelui Tqu. 

 

 


50

 

 El dq mari izbqviri kmpqratului Squ, wi dq kndurare unsului Squ: lui David, wi seminyei lui, pe vecie. 

 

 


Psalms 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: