Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 35

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 36

1

 

 Poporul yqrii a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, wi l -a pus kmpqrat kn locul tatqlui squ la Ierusalim. 

 

 


2

 

 Ioahaz avea douqzeci wi trei de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit trei luni la Ierusalim. 

 

 


3

 

 Kmpqratul Egiptului l -a dat jos de pe scaunul de domnie kn Ierusalim, wi a pus peste yarq un bir de o sutq de talanyi de argint wi de un talant de aur. 

 

 


4

 

 Kmpqratul Egiptului a pus kmpqrat peste Iuda wi peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, wi i -a schimbat numele kn Ioiachim. Neco a luat pe fratele squ Ioahaz, wi l -a dus kn Egipt. 

 

 


5

 

 Ioiachim avea douqzeci wi cinci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, Dumnezeului squ. 

 

 


6

 

 Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, s`a suit kmpotriva lui, wi l -a legat cu lanyuri de aramq ca sq -l ducq la Babilon. 

 

 


7

 

 Nebucadneyar a dus la Babilon unelte din Casa Domnului, wi le -a pus kn casa lui kn Babilon. 

 

 


8

 

 Celelalte fapte ale lui Ioiachim, urkciunile pe cari le -a sqvkrwit, wi rqul ce se afla kn el, sknt scrise kn cartea kmpqrayilor lui Israel wi Iuda. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Ioiachin. 

 

 


9

 

 Ioiachin avea opt1 ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit trei luni wi zece zile la Ierusalim. El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului. 

 

 


10

 

 Kn anul urmqtor, kmpqratul Nebucadneyar l -a dus la Babilon kmpreunq cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Wi a pus kmpqrat peste Iuda wi peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioiachin. 

 

 


11

 

 Zedechia avea douqzeci wi unu de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. 

 

 


12

 

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, Dumnezeului squ; wi nu s`a smerit knaintea proorocului Ieremia, care -i vorbea din partea Domnului. 

 

 


13

 

 S`a rqsculat chiar kmpotriva kmpqratului Nebucadneyar, care -l pusese sq jure pe Numele lui Dumnezeu. Wi -a knyepenit grumazul wi wi -a knvkrtowat inima, pknq acolo knckt nu s`a kntors la Domnul, Dumnezeul lui Israel. 

 

 


14

 

 Toate cqpeteniile preoyilor wi poporul au knmulyit wi ei fqrqdelegile, dupq toate urkciunile neamurilor; wi au pkngqrit Casa Domnului, pe care o sfinyise El kn Ierusalim. 

 

 


15

 

 Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor, a dat din vreme trimiwilor Sqi knsqrcinarea sq -i knwtiinyeze, cqci voia sq cruye pe poporul Squ wi locawul Squ. 

 

 


16

 

 Dar ei wi-au bqtut joc de trimewii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele, wi au rks de proorocii Lui, pknq cknd mknia Domnului kmpotriva poporului Squ a ajuns fqrq leac. 

 

 


17

 

 Atunci Domnul a fqcut sq se suie kmpotriva lor kmpqratul Haldeilor, wi a ucis cu sabia pe tinerii lor kn casa locawului lor celui sfknt. N`a cruyat nici pe tknqr, nici pe tknqrq, nici pe bqtrkn, nici pe omul gkrbov supt povara perilor albi, ci a dat totul kn mkna lui. 

 

 


18

 

 Nebucadneyar a dus la Babilon toate uneltele din Casa Domnului, mari wi mici, vistieriile Casei Domnului, wi vistieriile kmpqratului wi ale cqpeteniilor lui. 

 

 


19

 

 Au ars Casa lui Dumnezeu, au dqrkmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui wi au nimicit toate lucrurile scumpe. 

 

 


20

 

 Pe cei ce au scqpat de sabie, Nebucadneyar i -a dus prinwi la Babilon. Ei i-au fost supuwi, lui wi fiilor lui, pknq la stqpknirea kmpqrqyiei Perwilor, 

 

 


21

 

 ca sq se kmplineascq cuvkntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia; pknqce yara wi -a yinut Sabatele ei wi s`a odihnit tot timpul ckt a fost pustiitq, pknq la kmplinirea celor waptezeci de ani. 

 

 


22

 

 Kn cel dintki an al lui Cir, kmpqratul Perwilor, ca sq se kmplineascq cuvkntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, kmpqratul Perwilor, care a pus sq se facq prin viu grai wi prin scris aceastq vestire kn toatq kmpqrqyia lui: 

 

 


23

 

 ,,Awa vorbewte Cir, kmpqratul Perwilor: ,,Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi -a dat toate kmpqrqyiile pqmkntului, wi mi -a poruncit sq -I zidesc o casq la Ierusalim kn Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul, Dumnezeul lui, sq fie cu el, wi sq plece!` 

 

 


Ezra 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: