Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 15

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 16

1

 

 Dupqce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus kn mijlocul cortului pe care -l kntinsese David pentru el, wi au adus knaintea lui Dumnezeu arderi de tot wi jertfe de mulyqmiri. 

 

 


2

 

 Cknd a isprqvit David de adus arderile de tot wi jertfele de mulyqmiri, a binecuvkntat poporul kn Numele Domnului. 

 

 


3

 

 Apoi a kmpqryit tuturor celor din Israel bqrbayi wi femei, fiecqruia ckte o pkne, o bucatq de carne wi o turtq de stafide. 

 

 


4

 

 A dat Leviyilor sarcina sq facq slujba knaintea chivotului Domnului, sq chieme, sq laude wi sq slqveascq pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. 

 

 


5

 

 Acewtia erau: Asaf, cqpetenia; Zaharia, al doilea dupq el, Ieiel, Wemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom wi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzicq, alqute wi arfe, wi Asaf suna din yimbale. 

 

 


6

 

 Preoyii Benaia wi Iahaziel sunau mereu din trkmbiye knaintea chivotului legqmkntului lui Dumnezeu. 

 

 


7

 

 Kn ziua aceea David a knsqrcinat pentru kntkiaw datq pe Asaf wi frayii sqi sq vesteascq laudele Domnului. 

 

 


8

 

 Lqudayi pe Domnul, chemayi Numele Lui: faceyi cunoscut printre popoare faptele Lui knalte! 

 

 


9

 

 Ckntayi, ckntayi kn cinstea Lui! Vorbiyi despre toate minunile Lui! 

 

 


10

 

 Fqliyi-vq cu Numele Lui cel sfknt! Sq se bucure inima celor ce cautq pe Domnul! 

 

 


11

 

 Cqutayi pe Domnul wi sprijinul Lui, cqutayi necurmat Faya Lui! 

 

 


12

 

 Aduceyi-vq aminte de minunile pe cari le -a fqcut, de minunile Lui wi de judecqyile rostite de gura Lui, 

 

 


13

 

 voi, sqmknya lui Israel, robul Squ, copiii lui Iacov, alewii Lui! 

 

 


14

 

 Domnul este Dumnezeul nostru; judecqyile Lui se kmplinesc pe tot pqmkntul. 

 

 


15

 

 Aduceyi-vq aminte totdeauna de legqmkntul Squ; de fqgqduinyele Lui, fqcute pentru o mie de neamuri de oameni, 

 

 


16

 

 de legqmkntul pe care l -a fqcut cu Avraam, wi de jurqmkntul pe care l -a fqcut lui Isaac; 

 

 


17

 

 El l -a fqcut o lege pentru Iacov, un legqmknt vecinic pentru Israel, 

 

 


18

 

 zicknd: ,,Kyi voi da yara Canaanului, ca mowtenire care v`a cqzut la kmpqryealq.`` 

 

 


19

 

 Ei erau puyini la numqr atunci, foarte puyini la numqr, wi strqini kn yara aceea. 

 

 


20

 

 Wi mergeau dela un neam la altul, wi dela o kmpqrqyie la un alt popor; 

 

 


21

 

 dar El n`a kngqduit nimqnui sq -i asupreascq, wi a pedepsit kmpqrayi din pricina lor, 

 

 


22

 

 zicknd: ,,Nu vq atingeyi de unwii Mei, wi nu faceyi nici un rqu proorocilor mei! 

 

 


23

 

 Ckntayi Domnului, toyi locuitorii pqmkntului! Vestiyi din zi kn zi mkntuirea Lui; 

 

 


24

 

 povestiyi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui! 

 

 


25

 

 Cqci Domnul este mare wi foarte vrednic de laudq, El este de temut mai pesus de toyi dumnezeii; 

 

 


26

 

 cqci toyi dumnezeii popoarelor sknt idoli, dar Domnul a fqcut cerurile. 

 

 


27

 

 Mqreyia wi strqlucirea sknt knaintea Feyei Lui, tqria wi bucuria sknt kn locawul Lui. 

 

 


28

 

 Familii de popoare, dayi Domnului, dayi Domnului slavq wi cinste! 

 

 


29

 

 Dayi Domnului slavq pentru Numele Lui! Aduceyi daruri wi veniyi knaintea Lui, knchinayi-vq knaintea Domnului cu podoabe sfinte. 

 

 


30

 

 Tremurayi knaintea Lui, toyi locuitorii pqmkntului! Cqci lumea este kntqritq, wi nu se clatinq. 

 

 


31

 

 Sq se bucure cerurile, wi sq se veseleascq pqmkntul! Sq se spunq printre neamuri cq Domnul kmpqrqyewte! 

 

 


32

 

 Sq urle marea cu tot ce este kn ea! Ckmpia sq se veseleascq kmpreunq cu tot ce este pe ea! 

 

 


33

 

 Sq chiuie copacii din pqdure knaintea Domnului! Cqci El vine sq judece pqmkntul. 

 

 


34

 

 Lqudayi pe Domnul, cqci este bun, cqci kndurarea Lui yine kn veac! 

 

 


35

 

 Ziceyi: ,Mkntuiewte-ne, Dumnezeul mkntuirii, strknge-ne wi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca sq lqudqm Numele Tqu cel sfknt, wi sq ne punem slava kn a Te lquda! 

 

 


36

 

 Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecinicie kn vecinicie! Wi tot poporul a zis: ,Amin!` wi lquda pe Domnul! 

 

 


37

 

 David a lqsat acolo, knaintea chivotului legqmkntului Domnului, pe Asaf wi pe frayii lui, ca sq slujeascq necurmat knaintea chivotului, kmplinindu-wi datoria zi de zi. 

 

 


38

 

 A lqsat pe Obed-Edom wi pe Hosa cu frayii lor, kn numqr de wasezeci wi opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, wi pe Hosa, ca uwieri. 

 

 


39

 

 A pus pe preotul Yadoc wi pe preoyi, frayii sqi, knaintea locawului Domnului, pe knqlyimea din Gabaon, 

 

 


40

 

 ca sq aducq necurmat Domnului arderi de tot, dimineaya wi seara, pe altarul arderilor de tot, wi sq kmplineascq tot ce este scris kn legea Domnului, poruncitq lui Israel de Domnul. 

 

 


41

 

 Cu ei erau Heman wi Iedutun, wi ceilalyi cari fuseserq alewi wi numiyi pe nume ca sq laude pe Domnul, cqci kndurarea Lui yine kn veac. 

 

 


42

 

 Cu ei erau Heman wi Iedutun, cari aveau trkmbiye wi yimbale pentru ceice sunau din ele, wi instrumente pentru ckntqri kn cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uwieri. 

 

 


43

 

 Tot poporul s`a dus fiecare la casa lui, wi David s`a kntors sq-wi binecuvinteze casa. 

 

 


1 Chronicles 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: