Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 8

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 9

1

 

 Tot Israelul este scris kn spiyele de neam wi trecut kn cartea kmpqrayilor lui Israel. Wi Iuda a fost luat rob kn Babilon, din pricina fqrqdelegilor lui. 

 

 


2

 

 Cei dintki locuitori cari au locuit kn mowiile lor, kn cetqyile lor, erau Israeliyii, preoyii, Leviyii wi Netiniyii. 

 

 


3

 

 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin, wi fii de ai lui Efraim wi Manase. - 

 

 


4

 

 Fii de ai lui Perey, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani. 

 

 


5

 

 Dintre Wiloniyi: Asaia, kntkiul nqscut, wi fiii sqi. 

 

 


6

 

 Fii de ai lui Zerah: Ieuel, wi frayii sqi, wase sute nouqzeci. - 

 

 


7

 

 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Mewulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua; 

 

 


8

 

 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Mewulam, fiul lui Wefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia; 

 

 


9

 

 wi frayii lor, dupq neamurile lor, nouq sute cincizeci wi wase. Toyi oamenii acewtia erau capi de familie kn casele pqrinyilor lor. 

 

 


10

 

 Din preoyi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin; 

 

 


11

 

 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Mewulam, fiul lui Yadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu; 

 

 


12

 

 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pawhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Mewulam, fiul lui Mewilemit, fiul lui Imer; 

 

 


13

 

 wi frayii lor, cqpetenii ale caselor pqrinyilor lor, o mie wapte sute wasezeci, oameni viteji, puwi kn slujba Casei lui Dumnezeu. 

 

 


14

 

 Din Leviyi: Wemaia, fiul lui Hawub, fiul lui Azricam, fiul lui Hawabia, din fiii lui Merari; 

 

 


15

 

 Bacbacar; Herew; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf; 

 

 


16

 

 Obadia, fiul lui Wemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia kn satele Netofatiyilor. 

 

 


17

 

 Wi uwierii: Walum, Acub, Talmon, Ahiman, wi frayii lor; Salum era cqpetenia lor, 

 

 


18

 

 wi pknq kn ziua de azi el este la uwa kmpqratului, la rqsqrit. Acewtia sknt uwierii taberei fiilor lui Levi. 

 

 


19

 

 Walum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, wi frayii sqi din casa tatqlui squ, Coreiyii, kmplineau slujba de pqzitori ai pragurilor cortului; pqrinyii lor pqziserq intrarea kn tabqra Domnului, 

 

 


20

 

 wi Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioarq capetenia lor, wi Domnul era cu el. 

 

 


21

 

 Zaharia, fiul lui Mewelemia, era uwier la intrarea cortului kntklnirii. 

 

 


22

 

 De toyi erau douq sute doisprezece, alewi ca uwieri ai pragurilor, wi scriwi kn spiyele de neam, dupq satele lor. David wi vqzqtorul Samuel ki puseserq kn slujba lor. 

 

 


23

 

 Ei wi copiii lor pqzeau uwile Casei Domnului, adecq ale casei cortului. 

 

 


24

 

 Erau uwieri kn cele patru vknturi: la rqsqrit, la apus, la miazqnoapte wi la miazqzi. 

 

 


25

 

 Frayii lor, cari locuiau kn satele lor, trebuiau sq vinq din timp kn timp la ei wapte zile. 

 

 


26

 

 Cqci aceste patru cqpetenii ale uwierilor, acewti Leviyi, erau totdeauna kn slujbq, wi mai aveau privigherea asupra odqilor wi vistieriilor Casei lui Dumnezeu; 

 

 


27

 

 petreceau noaptea kn jurul Casei lui Dumnezeu, a cqrei pazq o aveau, wi pe care trebuiau s`o deschidq kn fiecare dimineayq. 

 

 


28

 

 Unii din Leviyi aveau grijq de uneltele pentru slujbq, pe cari le numqrau la intrare wi le numqrau wi la iewire. 

 

 


29

 

 Alyii kngrijeau de unelte, de toate uneltele sfkntului locaw, wi de floarea fqinii, de vin, de untdelemn, de tqmkie wi de miresme. 

 

 


30

 

 Fii de ai preoyilor pregqteau tqmkia mirositoare. 

 

 


31

 

 Matitia, unul din Leviyi, kntkiul nqscut al lui Walum Coreitul, avea grijq de turtele coapte kn tigaie. 

 

 


32

 

 Wi unii din frayii lor, dintre Chehatiyi, erau knsqrcinayi sq pregqteascq pentru fiecare Sabat pknile pentru punerea knaintea Domnului. 

 

 


33

 

 Acewtia sknt ckntqreyii, capii de familie ai Leviyilor, cari locuiau kn odqi, scutiyi de alte slujbe, pentru cq lucrau zi wi noapte. 

 

 


34

 

 Acewtia sknt capii de familie ai Leviyilor, capi dupq neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. 

 

 


35

 

 Tatql lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, wi numele nevestei lui era Maaca. 

 

 


36

 

 Abdon a fost fiul squ kntki nqscut, apoi Yur, Chis, Baal, Ner, Nadab, 

 

 


37

 

 Ghedor, Ahio, Zaharia wi Miclot. 

 

 


38

 

 Miclot a nqscut pe Wimeam. Wi ei locuiau tot la Ierusalim lkngq frayii lor, cu frayii lor. 

 

 


39

 

 Ner a nqscut pe Chis; Chis a nqscut pe Saul; Saul a nqscut pe Ionatan, pe Malchi-Wua, pe Abinadab, wi pe Ewbaal. 

 

 


40

 

 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a nqscut pe Mica. 

 

 


41

 

 Fiii lui Mica: Piton, Melec wi Tahrea. 

 

 


42

 

 Ahaz a nqscut pe Iaera; Iaera a nqscut pe Alemet, Azmavet wi Zimri; Zimri a nqscut pe Moya; 

 

 


43

 

 Moya a nqscut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Ayel a fost fiul acestuia. 

 

 


44

 

 Ayel a avut wase fii, ale cqror nume iatq-le: Azricam, Bocru, Ismael, Wearia, Obadia wi Hanan. Acewtia sknt fiii lui Ayel. 

 

 


1 Chronicles 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: