Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 3

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 4

1

 

 Fiii lui Iuda: Perey, Heyron, Carmi, Hur wi Wobal. 

 

 


2

 

 Reaia, fiul lui Wobal, a nqscut pe Iahat; Iahat a nqscut pe Ahumai wi Lahad. Acestea sknt familiile Yoreatiyilor. 

 

 


3

 

 Iatq scoborktorii tatqlui lui Etam: Izreel, Iwma wi Idbaw; numele sorei lor era Hayelelponi. 

 

 


4

 

 Penuel era tatql lui Ghedor, wi Ezer tatql lui Huwa. Acewtia sknt fiii lui Hur, kntkiul nqscut al Efratei, tatql lui Betleem. 

 

 


5

 

 Awhur, tatql lui Tecoa, a avut douq neveste, Helea wi Naara. 

 

 


6

 

 Naara i -a nqscut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni wi pe Ahawtari: acewtia sknt fiii Naarei. 

 

 


7

 

 Fiii Heleei: Yeret, Yohar wi Etnan. 

 

 


8

 

 Coy a nqscut pe Anub wi Hayobeba, wi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 

 

 


9

 

 Iaebey era mai cu vazq deckt frayii sqi; mamq-sa i -a pus numele Iaebey (Trist), zicknd: ,,Pentru cq l-am nqscut cu durere.`` 

 

 


10

 

 Iaebey a chemat pe Dumnezeul lui Israel, wi a zis: ,,Dacq mq vei binecuvknta wi-mi vei kntinde hotarele, dacq mkna Ta va fi cu mine, wi dacq mq vei feri de nenorocire, awa knckt sq nu fiu kn suferinyq!...`` Wi Dumnezeu i -a dat ce ceruse. 

 

 


11

 

 Chelub, fratele lui Wuha, a nqscut pe Mechir, care a fost tatql lui Ewton. 

 

 


12

 

 Ewton a nqscut casa lui Rafa, Paseah wi Techina, tatql cetqyii lui Nahaw. Acewtia sknt bqrbayii dela Reca. 

 

 


13

 

 Fiii lui Chenaz: Otniel wi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat. 

 

 


14

 

 Meonotai a nqscut pe Ofra. Seraia a nqscut pe Ioab, tatql vqii lucrqtorilor; cqci erau lucrqtori. 

 

 


15

 

 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela wi Naam, wi fiii lui Ela, wi Chenaz. 

 

 


16

 

 Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria wi Asareel. 

 

 


17

 

 Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer wi Ialon. Nevasta lui Mered a nqscut pe Miriam, pe Wamai, wi pe Iwbah, tatql lui Ewtemoa. 

 

 


18

 

 Nevastq-sa, Iudeica, a nqscut pe Iered, tatql lui Ghedor, pe Eber, tatql lui Soco, wi pe Iecutiel, tatql lui Zanoah. Acewtia sknt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat -o Mered de nevastq. 

 

 


19

 

 Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatql lui Chehila, Garmitul wi Ewtemoa, Maacatitul. 

 

 


20

 

 Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan wi Tilon. Fiii lui Iwei: Zohet wi Ben-Zohet. 

 

 


21

 

 Fiii lui Wela, fiul lui Iuda: Er, tatql lui Leca, Laeda, tatql lui Marewa, wi familiile casei unde se lucreazq pknza, din casa lui Awbea, 

 

 


22

 

 wi Iochim, wi oamenii lui Cozeba, wi Ioas wi Saraf, cari au stqpknit asupra Moabului wi Iawubi-Lehem. Aceste lucruri sknt vechi. 

 

 


23

 

 Ei erau olari wi locuiau kn livezi wi kn lunci; locuiau acolo lkngq kmpqrat wi lucrau pentru el. 

 

 


24

 

 Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. 

 

 


25

 

 Fiul lui Saul: Walum, Mibsam, fiul squ; Miwma, fiul squ. 

 

 


26

 

 Fiii lui Miwma: Hamuel, fiul squ. Zacur, fiul squ; Wimei, fiul squ. 

 

 


27

 

 Wimei a avut wasesprezece fii wi wase fiice. Frayii sqi n`au avut mulyi fii. Wi toate familiile lor nu s`au knmulyit atkt ckt fiii lui Iuda. 

 

 


28

 

 Ei locuiau la Beer-Weba, la Molada, la Hayar-Wual, 

 

 


29

 

 la Bilha, la Eyem, la Tolad, 

 

 


30

 

 La Betuel, la Horma, la Yiclag, 

 

 


31

 

 la Bet-Marcabot, la Hayar-Susim, la Bet-Birei wi la Waaraim. Acestea au fost cetqyile lor pknq la domnia lui David, 

 

 


32

 

 wi satele lor. Ei mai aveau wi Etam, Ain, Rimon, Tochen wi Awan, cinci cetqyi; 

 

 


33

 

 wi toate satele din kmprejurimile acestor cetqyi, pknq la Baal. Iatq locuinyele lor wi spiya neamului lor. 

 

 


34

 

 Mewobab; Iamlec; Iowa, fiul lui Amayia; 

 

 


35

 

 Ioel; Iehu, fiul lui Iowibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 

 

 


36

 

 Elioenai; Iaacoba; Iewohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia; 

 

 


37

 

 Ziza, fiul lui Wifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Wimri, fiul lui Wemaia. 

 

 


38

 

 Acewtia, numiyi pe nume, erau domni kn familiile lor, wi casele lor pqrintewti au crescut mult. 

 

 


39

 

 Ei s`au dus knspre Ghedor pknq la rqsqritul vqii, sq caute pqwune pentru turmele lor. 

 

 


40

 

 Au gqsit pqwune grase wi bune, wi o yarq kntinsq, liniwtitq wi pacinicq, fiindcq ceice o locuiau mai knainte se pogorau din Ham. 

 

 


41

 

 Oamenii acewtia, scriwi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda; au sfqrkmat corturile lor wi pe Maoniyi, cari se aflau acolo, i-au nimicit cu desqvkrwire pknq kn ziua de azi, wi s`au awezat kn locul lor, cqci acolo erau pqwune pentru turmele lor. 

 

 


42

 

 Wi dintre fiii lui Simeon s`au dus la muntele Seir, kn numqr de cinci sute de oameni. Aveau kn frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia wi Uziel, fiii lui Iwei. 

 

 


43

 

 Au bqtut rqmqwiya de Amaleciyi care scqpase cu viayq wi s`au awezat acolo pknq kn ziua de azi. 

 

 


1 Chronicles 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: