Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 21

2 Kings

Return to Index

Chapter 22

1

 

 Iosia avea opt ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a domnit treizeci wi unu de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boycat. 

 

 


2

 

 El a fqcut ce este bine knaintea Domnului, wi a umblat kn toatq calea tatqlui squ David; nu s`a abqtut dela ea nici la dreapta, nici la stknga. 

 

 


3

 

 Kn anul al optsprezecelea al kmpqratului Iosia, kmpqratul a trimes kn Casa Domnului pe Wafan, logofqtul, fiul lui Ayalia, fiul lui Mewulam. El i -a zis: 

 

 


4

 

 ,,Suie-te la marele preot Hilchia, wi spune -i sq strkngq argintul adus kn Casa Domnului, pe care l-au primit dela popor ceice pqzesc pragul. 

 

 


5

 

 Sq se dea argintul acesta kn mknile mewterilor knsqrcinayi cu lucrarea kn Casa Domnului. Wi sq -l dea celor ce lucreazq la dregerea stricqciunilor Casei Domnului, 

 

 


6

 

 anume: dulgherilor, zidarilor wi petrarilor, pentru cumpqrqturile de lemn wi de pietre cioplite, trebuitoare pentru dregerea stricqciunilor casei. 

 

 


7

 

 Dar sq nu li se cearq socoteala de argintul dat kn mknile lor, cqci ei lucreazq cinstit.`` 

 

 


8

 

 Atunci marele preot Hilchia a zis lui Wafan, logofqtul: ,,Am gqsit cartea legii kn Casa Domnului.`` Wi Hilchia a dat cartea lui Wafan, wi Wafan a citit -o. 

 

 


9

 

 Apoi logofqtul Wafan s`a dus sq dea socotealq kmpqratului, wi a zis: ,,Slujitorii tqi au strkns argintul care se afla kn casq, wi l-au dat kn mknile mewterilor knsqrcinayi cu facerea lucrqrii kn Casa Domnului.`` 

 

 


10

 

 Wafan, logofqtul, a mai spus kmpqratului: ,,Preotul Hilchia mi -a dat o carte.`` Wi Wafan a citit -o knaintea kmpqratului. 

 

 


11

 

 Cknd a auzit kmpqratul cuvintele din cartea legii, wi -a sfkwiat hainele. 

 

 


12

 

 Wi kmpqratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Wafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Wafan, logofqtul, wi lui Asaia, slujitorul kmpqratului: 

 

 


13

 

 ,,Duceyi-vq wi kntrebayi pe Domnul pentru mine, pentru popor wi pentru Iuda, cu privire la cuvintele cqryii acesteia care s`a gqsit; cqci mare este mknia Domnului, care s`a aprins kmpotriva noastrq, pentrucq pqrinyii nowtri n`au ascultat de cuvintele cqryii acesteia, wi n`au kmplinit tot ce ne este poruncit kn ea.`` 

 

 


14

 

 Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Wafan wi Asaia, s`au dus la proorociya Hulda, nevasta lui Walum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, pqzitorul vewmintelor. Ea locuia la Ierusalim, kn cealaltq mahala a cetqyii. Dupqce i-au vorbit, 

 

 


15

 

 ea le -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Spuneyi omului care v`a trimes la mine: 

 

 


16

 

 ,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq, voi trimete nenorociri asupra locului acestuia wi asupra locuitorilor lui, dupq toate cuvintele cqryii, pe care a cetit -o kmpqratul lui Iuda. 

 

 


17

 

 Pentrucq M`au pqrqsit wi au adus tqmkie altor dumnezei, mkniindu-Mq prin toate lucrqrilor mknilor lor, mknia Mea s`a aprins kmpotriva locului acestuia, wi nu se va stinge.` 

 

 


18

 

 Dar sq spuneyi kmpqratului lui Iuda, care v`a trimes sq kntrebayi pe Domnul: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre cuvintele pe cari le-ai auzit: 

 

 


19

 

 ,Pentrucq yi s`a miwcat inima, pentrucq te-ai smerit knaintea Domnului cknd ai auzit ce am spus kmpotriva acestui loc wi kmpotriva locuitorilor lui, cari vor ajunge de spaimq wi de blestem, wi pentrucq yi-ai sfkwiat hainele, wi ai plkns knaintea Mea, wi Eu am auzit, -zice Domnul. - 

 

 


20

 

 De aceea, iatq, te voi adquga la pqrinyii tqi, vei fi adqugat kn pace kn mormkntul tqu, wi nu-yi vor vedea ochii toate nenorocirile pe cari le voi aduce asupra locului acestuia,`` Ei au adus kmpqratului rqspunsul acesta. 

 

 


2 Kings 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: