Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 14

2 Kings

Return to Index

Chapter 15

1

 

 Kn al douqzeci wi waptelea an al lui Ieroboam, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Azaria, fiul lui Amayia, kmpqratul lui Iuda. 

 

 


2

 

 Avea wasesprezece ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit cinci zeci wi doi de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Iecolia din Ierusalim. 

 

 


3

 

 El a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuse tatql squ Amayia. 

 

 


4

 

 Numai cq knqlyimile nu le -a stricat; poporul tot mai aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi. 

 

 


5

 

 Domnul a lovit pe kmpqrat cu leprq wi el a fost lepros pknq kn ziua moryii, wi a locuit kntr`o casq deosebitq. Wi Iotam, fiul kmpqratului, era kn fruntea casei wi judeca poporul yqrii. 

 

 


6

 

 Celelalte fapte ale lui Azaria, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda? 

 

 


7

 

 Azaria a adormit cu pqrinyii sqi, wi l-au kngropat cu pqrinyii sqi kn cetatea lui David. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Iotam. 

 

 


8

 

 Kn al treizeci wi optulea an al lui Azaria, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit wase luni. 

 

 


9

 

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, ca wi pqrinyii lui; nu s`a abqtut dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq. 

 

 


10

 

 Walum, fiul lui Iabew, a uneltit kmpotriva lui, l -a lovit knaintea poporului, wi l -a omorkt; wi, kn locul lui, a domnit el. 

 

 


11

 

 Celelalte fapte ale lui Zaharia sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel. 

 

 


12

 

 Astfel s`a kmplinit ce spusese lui Iehu Domnul, cknd zisese: ,,Fiii tqi pknq kn al patrulea neam vor wedea pe scaunul de domnie al lui Israel.`` 

 

 


13

 

 Walum, fiul lui Iabew, a knceput sq domneascq kn al treizeci wi nouqlea an al lui Ozia, kmpqratul lui Iuda. A domnit o lunq la Samaria. 

 

 


14

 

 Menahem, fiul lui Gadi, s`a suit din Tirya wi a venit la Samaria, a lovit kn Samaria pe Walum, fiul lui Iabew, wi l -a omorkt; wi, kn locul lui, a domnit el. 

 

 


15

 

 Celelalte fapte ale lui Walum, wi uneltirea pe care a fqcut -o, sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel. 

 

 


16

 

 Atunci Menahem a bqtut Tifsahul wi pe toyi ceice erau kn el, cu yinutul lui dinspre Tirya; l -a bqtut pentrucq nu-wi deschisese poryile. Wi a spintecat pkntecele tuturor femeilor knsqrcinate. 

 

 


17

 

 Kn al treizeci wi nouqlea an al lui Azaria, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria. 

 

 


18

 

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; nu s`a abqtut, ckt a trqit, dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq. 

 

 


19

 

 Pul, kmpqratul Asiriei, a venit kn yarq. Wi Menahem a dat lui Pul o mie de talanyi de argint, ca sq -l ajute sq-wi kntqreascq domnia. 

 

 


20

 

 Menahem a ridicat argintul acesta dela toyi cei cu avere din Israel, ca sq -l dea kmpqratului Asiriei; i -a pus sq dea fiecare ckte cincizeci de sicli de argint. Kmpqratul Asiriei s`a kntors knapoi, wi nu s`a oprit atunci kn yarq. 

 

 


21

 

 Celelalte fapte ale lui Menahem, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel? 

 

 


22

 

 Menahem a adormit cu pqrinyii sqi. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Pecahia. 

 

 


23

 

 Kn al cincizecilea an al lui Azaria, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani. 

 

 


24

 

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; nu s`a abqtut dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq. 

 

 


25

 

 Pecah, fiul lui Remalia, slujbawul lui, a uneltit kmpotriva lui; l -a lovit la Samaria, kn palatul casei kmpqratului, ca wi pe Argob wi Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii Galaadiyilor. A omorkt astfel pe Pecahia, wi a domnit kn locul lui. 

 

 


26

 

 Celelalte fapte ale lui Pecahia, wi tot ce a fqcut el, sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel. 

 

 


27

 

 Kn al cincizeci wi doilea an al lui Azaria, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria Pecah, fiul lui Remalia. A domnit douqzeci de ani. 

 

 


28

 

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; nu s`a abqtut dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq. 

 

 


29

 

 Pe vremea lui Pecah, kmpqratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser, kmpqratul Asiriei, wi a luat Iionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedew, Hayor, Galaad wi Galileia, toatq yara lui Neftali, wi pe locuitori i -a dus kn prinsoare kn Asiria. 

 

 


30

 

 Osea, fiul lui Ela, a fqcut o uneltire kmpotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l -a lovit wi l -a omorkt wi a domnit el kn locul lui, kn al douqzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia. 

 

 


31

 

 Celelalte fapte ale lui Pecah, wi tot ce a fqcut el, sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel. 

 

 


32

 

 Kn al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Iotam, fiul lui Ozia, kmpqratul lui Iuda. 

 

 


33

 

 Avea douqzeci wi cinci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit wasesprezece ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Ieruwa, fata lui Yadoc. 

 

 


34

 

 El a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului; a lucrat kntocmai ca tatql squ Ozia. 

 

 


35

 

 Numai cq knqlyimile nu le -a stricat; poporul tot mai aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi. Iotam a zidit poarta cea mai knaltq a Casei Domnului. 

 

 


36

 

 Celelalte fapte ale lui Iotam, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda? 

 

 


37

 

 Kn vremea aceea, Domnul a knceput sq trimeatq kmpotriva lui Iuda pe Reyin, kmpqratul Siriei, wi pe Pecah, fiul lui Remalia. 

 

 


38

 

 Iotam a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat cu pqrinyii sqi kn cetatea tatqlui squ David. Wi, kn locul lui a domnit fiul squ Ahaz. 

 

 


2 Kings 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: