Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 13

2 Kings

Return to Index

Chapter 14

1

 

 Kn al doilea an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Amayia, fiul lui Ioas, kmpqratul lui Iuda. 

 

 


2

 

 Avea douqzeci wi cinci de ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a domnit douqzeci wi nouq de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Ioadan, din Ierusalim. 

 

 


3

 

 El a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului, totuw, nu ca tatql squ David; ci a lucrat kn totul cum lucrase tatql squ Ioas. 

 

 


4

 

 Numai cq knqlyimile nu le -a stricat; poporul tot mai aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi. 

 

 


5

 

 Cknd s`a kntqrit kmpqrqyia kn mknile lui, a lovit pe slujitorii sqi cari uciseserq pe tatql squ kmpqratul. 

 

 


6

 

 Dar n`a omorkt pe fiii ucigawilor, cqci awa este scris kn cartea legii lui Moise, unde Domnul dq urmqtoarea poruncq: ,,Sq nu se omoare pqrinyii pentru copii, wi sq nu se omoare copiii pentru pqrinyi; ci fiecare sq fie omorkt pentru pqcatul lui.`` 

 

 


7

 

 A bqtut zece mii de Edomiyi kn Valea Sqrii. Wi, kn tot timpul rqzboiului, a luat Sela, wi a numit -o Iocteel, nume pe care l -a pqstrat pknq kn ziua de azi. 

 

 


8

 

 Atunci Amayia a trimes niwte soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, kmpqratul lui Israel, sq -i spunq: ,,Vino, sq ne vedem faya!`` 

 

 


9

 

 Wi Ioas, kmpqratul lui Israel, a trimes sq spunq lui Amayia, kmpqratul lui Iuda: ,,Spinul din Liban a trimes sq spunq cedrului din Liban: ,,Dq pe fiicq-ta de nevastq fiului meu!`` Wi fiarele sqlbatice din Liban au trecut wi au cqlcat spinul kn picioare. 

 

 


10

 

 Ai bqtut pe Edomiyi, wi a knceput sq yi se knalye inima. Bucurq-te mai bine de slava ta, wi stai acasq. Pentruce sq stkrnewti un rqu, care ar aduce cqderea ta wi a lui Iuda?`` 

 

 


11

 

 Dar Amayia nu l -a ascultat. Wi Ioas, kmpqratul lui Israel, s`a suit; wi wi-au vqzut faya, el wi Amayia, kmpqratul lui Iuda, la Bet-Wemewul lui Iuda. 

 

 


12

 

 Iuda a fost bqtut de Israel, wi a fugit fiecare kn cortul squ. 

 

 


13

 

 Ioas, kmpqratul lui Israel, a prins la Bet-Wemew, pe Amayia, kmpqratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim, wi a fqcut o spqrturq de patru sute de coyi kn zidul Ierusalimului, dela poarta lui Efraim pknq la poarta unghiului. 

 

 


14

 

 A luat tot aurul wi argintul wi toate vasele cari se aflau kn Casa Domnului wi kn vistieriile casei kmpqratului; a luat wi ostatici, wi s`a kntors kn Samaria. 

 

 


15

 

 Celelalte fapte ale lui Ioas, ce a fqcut el, isprqvile lui, wi rqzboiul pe care l -a avut cu Amayia, kmpqratul lui Iuda, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel? 

 

 


16

 

 Ioas a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat la Samaria, cu kmpqrayii lui Israel. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Ieroboam. 

 

 


17

 

 Amayia fiul lui Ioas, kmpqratul lui Iuda, a trqit cincisprezece ani dupq moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, kmpqratul lui Israel. 

 

 


18

 

 Celelalte fapte ale lui Amayia, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda? 

 

 


19

 

 Kmpotriva lui s`a fqcut o uneltire la Ierusalim. El a fugit la Lachis, dar l-au urmqrit wi la Lachis, unde l-au omorkt. 

 

 


20

 

 L-au dus pe cai, wi a fost kngropat la Ierusalim cu pqrinyii sqi, kn cetatea lui David. 

 

 


21

 

 Wi tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria, kn vkrstq de wasesprezece ani, wi l -a pus kmpqrat kn locul tatqlui squ Amayia. 

 

 


22

 

 Azaria a zidit iarqw Elatul, wi l -a adus din nou supt stqpknirea lui Iuda, dupqce a adormit kmpqratul cu pqrinyii sqi. 

 

 


23

 

 Kn al cincisprezecelea an al lui Amayia, fiul lui Ioas, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq la Samaria, Ieroboam, fiul lui Ioas, kmpqratul lui Israel. A domnit patruzeci wi unu de ani. 

 

 


24

 

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; nu s`a abqtut dela niciunul din pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq. 

 

 


25

 

 A luat knapoi hotarele lui Israel, dela intrarea Hamatului pknq la marea ckmpiei, dupq cuvkntul pe care -l rostise Domnul, Dumnezeul lui Israel, prin robul Squ Iona, proorocul, fiul lui Amitai, din Gat-Hefer. 

 

 


26

 

 Cqci Domnul a vqzut cq necazul lui Israel ajunsese prea mare, a vqzut wi strkmtorarea kn care se aflau wi robii wi oamenii slobozi, fqrq sq fie cineva care sq vinq kn ajutorul lui Israel. 

 

 


27

 

 Domnul nu hotqrkse sq wteargq numele lui Israel, de subt ceruri, wi i -a izbqvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas. 

 

 


28

 

 Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a fqcut el, isprqvile lui la rqzboi, wi cum a adus iarqw subt stqpknirea lui Israel Damascul wi Hamatul, cari fuseserq ale lui Iuda, nu sknt scrise oare toate acestea kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel? 

 

 


29

 

 Ieroboam a adormit cu pqrinyii sqi, cu kmpqrayii lui Israel. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Zaharia. 

 

 


2 Kings 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: