Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 1

2 Kings

Return to Index

Chapter 2

1

 

 Cknd a voit Domnul sq ridice pe Ilie la cer kntr`un vkrtej de vknt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei. 

 

 


2

 

 Ilie a zis lui Elisei: `Rqmki aici, te rog, cqci Domnul mq trimete pknq la Betel.`` Elisei a rqspuns: ,,Viu este Domnul wi viu este sufletul tqu cq nu te voi pqrqsi.`` Wi s`au pogorkt la Betel. 

 

 


3

 

 Fiii proorocilor, cari erau la Betel, au iewit la Elisei, wi i-au zis: ,,Wtii cq Domnul rqpewte astqzi pe stqpknul tqu deasupra capului tqu?`` Wi el a rqspuns: ,,Wtiu wi eu, dar tqceyi.`` 

 

 


4

 

 Ilie i -a zis: `Eliseie, rqmki aici, te rog, cqci Domnul mq trimete la Ierihon.`` El a rqspuns: ,,Viu este Domnul wi viu este sufletul tqu cq nu te voi pqrqsi!`` Wi au ajuns la Ierihon. 

 

 


5

 

 Fii proorocilor, cari erau la Ierihon, s`au apropiat de Elisei, wi i-au zis: ,,Wtii cq Domnul rqpewte azi pe stqpknul tqu deasupra capului tqu?`` Wi el a rqspuns: ,,Wtiu wi eu; dar tqceyi.`` 

 

 


6

 

 Ilie i -a zis: ,,Rqmki aici, te rog, cqci Domnul mq trimete la Iordan.`` El a rqspuns: ,,Viu este Domnul wi viu este sufletul tqu cq nu te voi pqrqsi.`` Wi amkndoi wi-au vqzut de drum. 

 

 


7

 

 Cincizeci de inwi dintre fiii proorocilor au sosit wi s`au oprit la o depqrtare oarecare kn faya lor, wi ei amkndoi s`au oprit pe malul Iordanului. 

 

 


8

 

 Atunci Ilie wi -a luat mantaua, a fqcut -o sul, wi a lovit cu ea apele, cari s`au despqryit kntr`o parte wi kntr`alta, wi au trecut amkndoi pe uscat. 

 

 


9

 

 Dupqce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: ,,Cere ce vrei sq-yi fac, knainte ca sq fiu rqpit dela tine.`` Elisei a rqspuns: ,,Te rog sq vinq peste mine o kndoitq mqsurq din duhul tqu!`` 

 

 


10

 

 Ilie a zis: ,,Greu lucru ceri. Dar dacq mq vei vedea cknd voi fi rqpit dela tine, awa yi se va kntkmpla; dacq nu, nu yi se va kntkmpla awa,`` 

 

 


11

 

 Pe cknd mergeau ei vorbind, iatq cq un car de foc wi niwte cai de foc i-au despqryit pe unul de altul, wi Ilie s`a knqlyat la cer kntr`un vkrtej de vknt. 

 

 


12

 

 Elisei se uita wi striga: ,,Pqrinte! Pqrinte! Carul lui Israel wi cqlqrimea lui!`` Wi nu l -a mai vqzut. Apuckndu-wi hainele, le -a sfkwiat kn douq bucqyi, 

 

 


13

 

 wi a ridicat mantaua, cqreia ki dqduse drumul Ilie. Apoi s`a kntors, wi s`a oprit pe malul Iordanului; 

 

 


14

 

 a luat mantaua, cqreia ki dqduse Ilie drumul, wi a lovit apele cu ea, wi a zis: ,,Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?`` Wi a lovit apele, cari s`au despqryit kntr`o parte wi kn alta, wi Elisei a trecut. 

 

 


15

 

 Fiii proorocilor cari erau kn faya Ierihonului, cknd l-au vqzut, au zis: ,,Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.`` Wi i-au iewit knainte, wi s`au knchinat pknq la pqmknt knaintea lui. 

 

 


16

 

 Ei i-au zis: ,,Iatq cq kntre slujitorii tqi sknt cincizeci de oameni viteji; vrei sq se ducq sq caute pe stqpknul tqu?`` Poate cq Duhul Domnului l -a dus wi l -a aruncat pe vreun munte sau kn vreo vale.`` El a rqspuns: ,,Nu -i trimeteyi.`` 

 

 


17

 

 Dar ei au stqruit multq vreme de el. Wi el a zis: ,,Trimeteyi -i.`` Au trimes pe cei cincizeci de oameni, cari au cqutat pe Ilie trei zile wi nu l-au gqsit. 

 

 


18

 

 Cknd s`au kntors la Elisei, care era la Ierihon, el le -a zis: ,,Nu v`am spus sq nu vq duceyi?`` 

 

 


19

 

 Oamenii din cetate au zis lui Elisei: ,,Iatq, awezarea cetqyii este bunq, dupq cum vede domnul meu; dar apele sknt rele, wi yara este stearpq.`` 

 

 


20

 

 El a zis: ,,Aduceyi-mi un blid nou wi puneyi sare kn el.`` Wi i-au adus. 

 

 


21

 

 Apoi s`a dus la izvorul apelor, wi a aruncat sare kn el, wi a zis: ,,Awa vorbewte Domnul: ,Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune.`` 

 

 


22

 

 Wi apele au fost vindecate pknq kn ziua aceasta, dupq cuvkntul pe care -l rostise Domnul. 

 

 


23

 

 De acolo s`a suit la Betel. Wi pe cknd mergea pe drum, niwte bqieyawi au iewit din cetate, wi wi-au bqtut joc de el. Ei ki ziceau: ,,Suie-te, plewuvule! Suie-te, plewuvule!`` 

 

 


24

 

 El s`a kntors sq -i priveascq, wi i -a blestemat kn Numele Domnului. Atunci au iewit doi urwi din pqdure, wi au sfkwiat patruzeci wi doi din acewti copii. 

 

 


25

 

 De acolo s`a dus pe muntele Carmel, de unde s`a kntors la Samaria. 

 

 


2 Kings 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: