Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 10

1 Kings

Return to Index

Chapter 11

1

 

 Kmpqratul Solomon a iubit multe femei strqine, afarq de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite, 

 

 


2

 

 cari fqceau parte din neamurile despre cari Domnul zisese copiilor lui Israel: ,,Sq nu intrayi la ele, wi nici ele sq nu intre la voi; cqci v`ar kntoarce negrewit inimile knspre dumnezeii lor.`` De aceste neamuri s`a alipit Solomon, tkrkt de iubire. 

 

 


3

 

 A avut de neveste wapte sute de crqiese kmpqrqtewti wi trei sute de yiitoare; wi nevestele i-au abqtut inima. 

 

 


4

 

 Cknd a kmbqtrknit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alyi dumnezei; wi inima nu i -a fost kn totul a Domnului, Dumnezeului squ, cum fusese inima tatqlui squ David. 

 

 


5

 

 Solomon s`a dus dupq Astartea, zeiya Sidonienilor, wi dupq Milcom, urkciunea Amoniyilor. 

 

 


6

 

 Wi Solomon a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, wi n`a urmat kn totul pe Domnul, ca tatql squ David. 

 

 


7

 

 Atunci Solomon a zidit pe muntele din faya Ierusalimului un loc knalt pentru Chemow, urkciunea Moabului, pentru Moloc, urkciunea fiilor lui Amon. 

 

 


8

 

 Awa a fqcut pentru toate nevestele lui strqine, cari aduceau tqmkie wi jertfe dumnezeilor lor. 

 

 


9

 

 Domnul S`a mkniat pe Solomon, pentrucq kwi abqtuse inima dela Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arqtase de douq ori. 

 

 


10

 

 Kn privinya aceasta ki spusese sq nu meargq dupq alyi dumnezei; dar Solomon n`a pqzit poruncile Domnului. 

 

 


11

 

 Wi Domnul a zis lui Solomon: ,,Fiindcq ai fqcut awa, wi n`ai pqzit legqmkntul Meu wi legile Mele pe cari yi le-am dat, voi rupe kmpqrqyia dela tine wi o voi da slujitorului tqu. 

 

 


12

 

 Numai, nu voi face lucrul acesta kn timpul vieyii tale, pentru tatql tqu David. Ci din mkna fiului tqu o voi rupe. 

 

 


13

 

 Nu voi rupe knsq toatq kmpqrqyia; voi lqsa o seminyie fiului tqu, din pricina robului Meu David, wi din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales. 

 

 


14

 

 Domnul a ridicat un vrqjmaw lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul kmpqrqtesc al Edomului. 

 

 


15

 

 Pe vremea cknd a bqtut David Edomul, Ioab, cqpetenia owtirii, suindu-se sq kngroape moryii, a ucis toatq partea bqrbqteascq din Edom; 

 

 


16

 

 a rqmas acolo wase luni cu tot Israelul, pknq ce a nimicit toatq partea bqrbqteascq. 

 

 


17

 

 Atunci Hadad a fugit cu niwte Edomiyi, slujitori ai tatqlui squ, wi s`a dus kn Egipt. Hadad era kncq un bqiat pe atunci. 

 

 


18

 

 Plecknd din Madian, s`au dus la Paran, au luat cu ei niwte oameni din Paran, wi au ajuns kn Egipt la Faraon, kmpqratul Egiptului. Faraon a dat o casq lui Hadad, i -a purtat grijq de mkncare, wi i -a dat mowii. 

 

 


19

 

 Hadad a cqpqtat trecere knaintea lui Faraon, pknq acolo knckt Faraon i -a dat de nevastq pe sora nevestei lui, sora kmpqrqtesei Tahpenes. 

 

 


20

 

 Sora Tahpenei i -a nqscut pe fiul squ Ghenubat. Tahpenes l -a knyercat kn casa lui Faraon; wi Ghenubat a fost kn casa lui Faraon, kn mijlocul copiilor lui Faraon. 

 

 


21

 

 Cknd a auzit Hadad kn Egipt cq David a adormit cu pqrinyii lui, wi cq Ioab, cqpetenia owtirii, murise, a zis lui Faraon: ,,Lasq-mq sq mq duc kn yara mea.`` 

 

 


22

 

 Wi Faraon i -a zis: ,,Ce-yi lipsewte la mine, de dorewti sq te duci kn yara ta?`` El a rqspuns: ,,Nimic, dar lasq-mq sq plec.`` 

 

 


23

 

 Dumnezeu a ridicat un alt vrqjmaw lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise dela stqpknul squ Hadadezer, kmpqratul din Yoba. 

 

 


24

 

 El strknsese niwte oameni la el, wi se fqcuse capul cetei, cknd a mqcelqrit David owtile stqpknului squ. S`au dus la Damasc, wi s`au awezat acolo wi au domnit la Damasc. 

 

 


25

 

 El a fost un vrqjmaw al lui Israel kn tot timpul vieyii lui Solomon, kn acelawi timp cknd ki fqcea rqu Hadad, wi ura pe Israel. El a kmpqrqyit peste Siria. 

 

 


26

 

 Wi Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mkna kmpotriva kmpqratului. El era fiul lui Nebat, Efratit din Yereda, wi avea ca mamq pe o vqduvq numitq Yerua. 

 

 


27

 

 Iatq cu ce prilej a ridicat el mkna kmpotriva kmpqratului. Solomon zidea Milo, wi knchidea spqrturile cetqyii tatqlui squ David. 

 

 


28

 

 Ieroboam era tare wi viteaz; wi Solomon, vqzknd pe tknqrul acesta la lucru, i -a dat privigherea peste toyi oamenii de corvoadq din casa lui Iosif. 

 

 


29

 

 Kn vremea aceea, Ieroboam, iewind din Ierusalim, a fost kntklnit pe drum de proorocul Ahia din Silo, kmbrqcat cu o hainq nouq. Erau amkndoi singuri pe ckmp. 

 

 


30

 

 Ahia a apucat haina nouq pe care o avea pe el, a rupt -o kn douqsprezece bucqyi, 

 

 


31

 

 wi a zis lui Ieroboam: ,,Ia-yi zece bucqyi! Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq, voi rupe kmpqrqyia din mkna lui Solomon, wi-yi voi da zece seminyii. 

 

 


32

 

 Dar el va avea o seminyie, din pricina robului Meu David, wi din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales -o din toate seminyiile lui Israel. 

 

 


33

 

 Wi aceasta, pentrucq M`au pqrqsit, wi s`au knchinat knaintea Astarteei, zeiya Sidonienilor, knaintea lui Chemow, dumnezeul Moabului, wi knaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, wi pentrucq n`au umblat kn cqile Mele ca sq facq ce este drept knaintea Mea, wi sq pqzeascq legile wi poruncile Mele, cum a fqcut David, tatql lui Solomon. 

 

 


34

 

 Nu voi lua din mkna lui toatq kmpqrqyia, cqci kl voi yinea domn kn tot timpul vieyii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales, wi care a pqzit poruncile wi legile Mele. 

 

 


35

 

 Dar voi lua kmpqrqyia din mkna fiului squ, wi-yi voi da zece seminyii din ea; 

 

 


36

 

 voi lqsa o seminyie fiului squ, pentruca robul Meu David sq aibq totdeauna o luminq knaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales -o sq pun kn ea Numele Meu. 

 

 


37

 

 Pe tine te voi lua, wi vei domni peste tot ce-yi va dori sufletul, vei fi kmpqratul lui Israel. 

 

 


38

 

 Dacq vei asculta de tot ce-yi voi porunci, dacq vei umbla kn cqile Mele, wi dacq vei face ce este drept knaintea Mea, pqzind legile wi poruncile Mele, cum a fqcut robul Meu David, voi fi cu tine, kyi voi zidi o casq trainicq, awa cum am zidit lui David, wi-yi voi da yie pe Israel. 

 

 


39

 

 Voi smeri prin aceasta sqmknya lui David, dar nu pentru totdeauna.`` 

 

 


40

 

 Solomon a cqutat sq omoare pe Ieroboam. Wi Ieroboam s`a sculat, wi a fugit kn Egipt la Wiwac, kmpqratul Egiptului; a locuit kn Egipt pknq la moartea lui Solomon. 

 

 


41

 

 Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a fqcut el, wi knyelepciunea lui, nu sknt scrise oare kn cartea faptelor lui Solomon? 

 

 


42

 

 Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul. 

 

 


43

 

 Apoi Solomon a adormit cu pqrinyii lui, wi a fost kngropat kn cetatea tatqlui squ David. Kn locul lui a domnit fiul squ Roboam. 

 

 


1 Kings 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: