Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 8

1 Kings

Return to Index

Chapter 9

1

 

 Cknd a isprqvit Solomon de zidit Casa Domnului, casa kmpqratului wi tot ce a gqsit cu cale sq facq, 

 

 


2

 

 Domnul S`a arqtat a doua oarq lui Solomon, cum i Se arqtase la Gabaon. 

 

 


3

 

 Wi Domnul i -a zis: ,,Kyi ascult rugqciunea wi cererea pe care Mi-ai fqcut -o, sfinyesc casa aceasta pe care ai zidit -o ca sq pui kn ea pentru totdeauna Numele Meu, wi ochii Mei wi inima Mea vor fi acolo pe vecie. 

 

 


4

 

 Wi tu, dacq vei umbla knaintea Mea, cum a umblat tatql tqu David, cu inimq curatq wi cu neprihqnire, fqcknd tot ce yi-am poruncit, dacq vei pqzi legile wi poruncile Mele, 

 

 


5

 

 voi kntqri pe vecie scaunul de domnie al kmpqrqyiei tale kn Israel, cum am spus tatqlui tqu David, cknd am zis: ,Nu vei fi lipsit niciodatq de un urmaw pe scaunul de domnie al lui Israel.` 

 

 


6

 

 Dar dacq vq veyi abate dela Mine, voi wi fiii vowtri, dacq nu veyi pqzi poruncile Mele wi legile Mele pe cari vi le-am dat, wi dacq vq veyi duce sq slujiyi altor dumnezei wi sq vq knchinayi knaintea lor, 

 

 


7

 

 voi nimici pe Israel din yara pe care i-am dat -o, voi lepqda dela Mine casa pe care am sfinyit -o Numelui Meu, wi Israel va ajunge de rks wi de pominq printre toate popoarele. 

 

 


8

 

 Wi orickt de knaltq este casa aceasta, oricine va trece pe lkngq ea, va rqmknea kncremenit wi va fluiera. Wi va zice: ,Pentruce a fqcut Domnul awa yqrii acesteia wi casei acesteia?` 

 

 


9

 

 Wi i se va rqspunde: ,Pentrucq au pqrqsit pe Domnul, Dumnezeul lor, care a scos pe pqrinyii lor din yara Egiptului, pentrucq s`au alipit de alyi dumnezei, s`au knchinat knaintea lor wi le-au slujit; de aceea a fqcut Domnul sq vinq peste ei toate aceste rele.`` 

 

 


10

 

 Dupq douqzeci de ani Solomon zidise cele douq case, Casa Domnului wi casa kmpqratului. 

 

 


11

 

 Atunci, fiindcq Hiram, kmpqratul Tirului, dqduse lui Solomon lemne de cedru wi lemne de chiparos, wi aur, ckt a voit, kmpqratul Solomon a dat lui Hiram douqzeci de cetqyi kn yara Galileii. 

 

 


12

 

 Hiram a iewit din Tir, sq vadq cetqyile pe cari i le dqdea Solomon. Dar nu i-au plqcut, 

 

 


13

 

 wi a zis: ,,Ce cetqyi mi-ai dat, frate?`` Wi le -a numit yara Cabul, nume pe care l-au pqstrat pknq kn ziua de azi. 

 

 


14

 

 Hiram trimesese kmpqratului o sutq douqzeci de talanyi de aur. 

 

 


15

 

 Iatq cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadq pe cari i -a luat kmpqratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului wi a casei sale Milo, wi a zidului Ierusalimului, Hayorului, Meghidoului wi Ghezerului. 

 

 


16

 

 Faraon, kmpqratul Egiptului, venise wi cucerise Ghezerul, ki dqduse foc, wi omorkse pe Cananiyii cari locuiau kn cetate. Apoi kl dqduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon. 

 

 


17

 

 Wi Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul de jos, 

 

 


18

 

 Baalatul wi Tadmorul, kn pustia yqrii, 

 

 


19

 

 toate cetqyile slujindu -i ca magazii wi fiind ale lui, cetqyile pentru carq, cetqyile pentru cqlqrime, wi tot ce a gqsit cu cale Solomon sq zideascq la Ierusalim, la Liban, wi kn toatq yara peste care kmpqrqyea. 

 

 


20

 

 Iar pe tot poporul care mai rqmqsese din Amoriyi, Hetiyi, Fereziyi, Heviyi wi Iebusiyi, ne fqcknd parte din copiii lui Israel, 

 

 


21

 

 pe urmawii lor, cari mai rqmqseserq dupq ei kn yarq wi pe cari copiii lui Israel nu -i putuserq nimici cu desqvkrwire, Solomon i -a luat ca robi de corvoadq, wi awa au fost pknq kn ziua de astqzi. 

 

 


22

 

 Dar Solomon n`a kntrebuinyat ca robi de corvoadq pe copiii lui Israel; cqci ei erau oameni de rqzboi, slujitorii lui, cqpeteniile lui, cqpitanii lui, ckrmuitorii carqlor wi cqlqrimii lui. 

 

 


23

 

 Cqpeteniile puse de Solomon peste lucrqri erau kn numqr de cinci sute cincizeci, knsqrcinayi sq privegheze pe lucrqtori. 

 

 


24

 

 Fata lui Faraon s`a suit din cetatea lui David kn casa ei, pe care i -o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo. 

 

 


25

 

 Solomon aducea de trei ori pe an arderi de tot wi jertfe de mulyqmire pe altarul pe care -l zidise Domnului, wi ardea tqmkie pe cel care era knaintea Domnului. Wi a isprqvit astfel casa. 

 

 


26

 

 Kmpqratul Solomon a mai fqcut wi corqbii la Eyion-Gheber, lkngq Elot, pe yqrmurile mqrii Rowii, kn yara Edomului. 

 

 


27

 

 Wi Hiram a trimes cu aceste corqbii, la slujitorii lui Solomon, pe knwiwi slujitorii lui, marinari cari cunowteau marea. 

 

 


28

 

 S`au dus la Ofir, wi au luat de acolo aur, patru sute douqzeci de talanyi, pe cari i-au adus kmpqratului Solomon. 

 

 


1 Kings 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: