Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Samuel 9

2 Samuel

Return to Index

Chapter 10

1

 

 Dupq aceea, kmpqratul fiilor lui Amon a murit, wi kn locul lui a domnit fiul squ Hanun. 

 

 


2

 

 David a zis: ,,Voi arqta bunqvoinyq lui Hanun, fiul lui Nahaw, cum a arqtat wi tatql lui fayq de mine``. Wi David a trimes pe slujitorii sqi sq -l mkngkie pentru moartea tatqlui squ. Cknd au ajuns slujitorii lui David kn yara fiilor lui Amon, 

 

 


3

 

 cqpeteniile fiilor lui Amon au zis stqpknului lor Hanun: ,,Crezi cq David kyi trimete oameni sq te mkngkie, ca sq cinsteascq pe tatql tqu? Ori ca sq cunoascq wi sq cerceteze cetatea, ca s`o nimiceascq kwi trimete el slujitorii la tine?`` 

 

 


4

 

 Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, le -a ras barba pe jumqtate, wi le -a tqiat hainele pe jumqtate pknq la coapse. Apoi le -a dat drumul. 

 

 


5

 

 David, knwtiinyat de lucrul acesta, a trimes niwte oameni knaintea lor, cqci oamenii aceia erau foarte batjocoriyi; wi kmpqratul a spus sq le spunq: ,,Rqmkneyi la Ierihon pknq vq va crewte barba, wi pe urmq sq vq kntoarceyi.`` 

 

 


6

 

 Fiii lui Amon, vqzknd cq se fqcuserq urkyi lui David, au tocmit douqzeci de mii de pedewtri dela Sirienii din Bet-Rehob wi dela Sirienii din Yoba, o mie de oameni dela kmpqratul din Maaca, wi douqsprezece mii de oameni dela oamenii din Tob. 

 

 


7

 

 La auzul acestei vewti, David a trimes kmpotriva lor pe Ioab wi toatq owtirea, numai oameni viteji. 

 

 


8

 

 Fiii lui Amon au iewit, wi s`au awezat kn wiruri de bqtaie la intrarea poryii; Sirienii din Yoba wi din Rehob, wi oamenii din Tob wi din Maaca, erau deoparte kn ckmpie. 

 

 


9

 

 Ioab a vqzut cq avea sq lupte wi knainte wi knapoi. A ales atunci din toyi alewii lui Israel o ceatq, pe care a awezat -o kmpotriva Sirienilor; 

 

 


10

 

 wi a pus subt porunca fratelui squ Abiwai ce mai rqmqsese din popor, ca sq yinq piept fiilor lui Amon. 

 

 


11

 

 El a zis: ,,Dacq Sirienii vor fi mai tari deckt mine, sq vii kn ajutorul meu; wi dacq fiii lui Amon vor fi mai tari deckt tine, voi veni eu sq te ajut. 

 

 


12

 

 Fii tare, wi sq ne arqtqm plini de bqrbqyie pentru poporul noastru wi pentru cetqyile Dumnezeului nostru; wi Domnul... sq facq ce va crede!`` 

 

 


13

 

 Ioab cu poporul lui a knaintat la luptq kmpotriva Sirienilor, wi ei au luat -o la fugq dinaintea lui. 

 

 


14

 

 Wi cknd au vqzut fiii lui Amon, cq Sirienii o luaserq la fugq, au fugit wi ei dinaintea lui Abiwai, wi au intrat kn cetate. Ioab a plecat dela fiii lui Amon, wi s`a kntors la Ierusalim. 

 

 


15

 

 Sirienii, vqzknd cq fuseserq bqtuyi de Israel, wi-au strkns puterile. 

 

 


16

 

 Hadarezer a trimes dupq Sirienii, care erau de cealaltq parte a Rkului; wi au venit la Helam, kn frunte cu Wobac, cqpetenia owtirii lui Hadarezer. 

 

 


17

 

 Au dat de veste lui David care a strkns tot Israelul, a trecut Iordanul, wi a venit la Helam: Sirienii s`au pregqtit de au iewit knaintea lui David, wi au knceput lupta cu el. 

 

 


18

 

 Dar Sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Wi David le -a tqiat wapte sute de cai de trqsurq wi patruzeci de mii de cqlqreyi; a lovit wi pe cqpetenia owtirii lor Wobac, care a murit pe loc. 

 

 


19

 

 Toyi kmpqrayii supuwi lui Hadarezer, vqzkndu-se bqtuyi de Israel, au fqcut pace cu Israel, wi i s`au supus. Wi Sirienii n`au mai kndrqznit sq ajute pe fiii lui Amon. 

 

 


2 Samuel 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: