Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Samuel 4

2 Samuel

Return to Index

Chapter 5

1

 

 Toate seminyiile lui Israel au venit la David, kn Hebron, wi au zis: ,,Iatq cq noi skntem os din oasele tale wi carne din carnea ta. 

 

 


2

 

 Chiar odinioarq, cknd Saul era kmpqratul nostru, tu povqyuiai wi strkngeai pe Israel. Domnul yi -a zis: ,Tu vei pawte pe poporul Meu Israel, wi vei fi cqpetenia lui Israel.`` 

 

 


3

 

 Astfel toyi bqtrknii lui Israel au venit la kmpqrat kn Hebron, wi kmpqratul David a fqcut legqmknt cu ei la Hebron, knaintea... Domnului. Wi au uns pe David kmpqrat peste Israel. 

 

 


4

 

 David era kn vkrstq de treizeci de ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a domnit patruzeci de ani. 

 

 


5

 

 La Hebron a domnit peste Iuda wapte ani wi wase luni, wi la Ierusalim a domnit treizeci wi trei de ani peste tot Israelul wi Iuda. 

 

 


6

 

 Kmpqratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului kmpotriva Iebusiyilor, locuitorii yqrii. Ei au zis lui David: ,,Sq nu intri aici, cqci wi orbii wi ologii yi se vor kmpotrivi! prin aceasta voiau sq spunq cq David nu va intra cu niciun chip aici. 

 

 


7

 

 Dar David a pus mkna pe cetqyuia Sionului: aceasta este cetatea lui David. 

 

 


8

 

 David zisese kn ziua aceea: ,Oricine va bate pe Iebusiyi, sq arunce kn canal pe wchiopii wi pe orbii aceia cari sknt vrqjmawii lui David`... -De aceea se zice: ,,Orbul wi wchiopul sq nu intre kn casa Domnului.`` 

 

 


9

 

 David s`a awezat kn cetqyuie, pe care a numit -o cetatea lui David. A fqcut kntqrituri de jur kmprejur, kn afarq wi knlquntrul lui Milo (Cetqyuie). 

 

 


10

 

 David ajungea tot mai mare, wi Domnul, Dumnezeul owtirilor, era cu el. 

 

 


11

 

 Hiram, kmpqratul Tirului, a trimes soli lui David, wi lemn de cedru wi tkmplari wi cioplitori de piatrq, cari au zidit o casq lui David. 

 

 


12

 

 David a cunoscut cq domnul kl kntqrea ca kmpqrat al lui Israel, wi cq -i ridica kmpqrayia din pricina poporului Squ Israel. 

 

 


13

 

 David wi -a mai luat yiitoare wi neveste din Ierusalim, dupq ce a venit din Hebron, wi i s`au nqscut iarqw fii wi fiice. 

 

 


14

 

 Iatq numele celor ce i s`au nqscut la Ierusalim: Wamua, Wobab, Natan, Solomon, 

 

 


15

 

 Ibhar, Eliwua, Nefeg, Iafia, 

 

 


16

 

 Eliwama, Eliada, wi Elifelet. 

 

 


17

 

 Filistenii au aflat cq David fusese uns kmpqrat peste Israel, wi s`au suit toyi sq -l caute. David, cqruia i s`a dat de wtire, s`a pogorkt kn cetqyuie. 

 

 


18

 

 Filistenii au venit, wi s`au rqspkndit kn valea Refaim. 

 

 


19

 

 David a kntrebat pe Domnul: ,,Sq mq sui kmpotriva Filistenilor? Ki vei da kn mknile mele?`` Wi Domnul a zis lui David: ,,Suie-te, cqci voi da pe Filisteni kn mknile tale.`` 

 

 


20

 

 David a venit la Baal-Perayim, unde i -a bqtut. Apoi a zis: ,,Domnul a risipit pe vrqjmawii mei dinaintea mea, ca niwte ape cari se rup.`` De aceea s`a dat locului aceluia numele Baal-Perayim (Wesul rupturii). 

 

 


21

 

 Ei wi-au lqsat idolii acolo wi David wi oamenii lui i-au luat. 

 

 


22

 

 Filistenii s`au suit din nou, wi s`au rqspkndit kn valea Refaim. 

 

 


23

 

 David a kntrebat pe Domnul. Wi Domnul a zis: ,,Sq nu te sui; ci ia -i pe la spate, wi mergi asupra lor kn dreptul duzilor. 

 

 


24

 

 Cknd vei auzi un vuiet de pawi kn vkrfurile duzilor, atunci sq te grqbewti, cqci Domnul merge knaintea ta ca sq batq owtirea Filistenilor.`` 

 

 


25

 

 David a fqcut cum ki poruncise Domnul, wi a bqtut pe Filisteni dela Gheba pknq la Ghezer. 

 

 


2 Samuel 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: