Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 17

Judges

Return to Index

Chapter 18

1

 

 Kn vremea aceea, nu era kmpqrat kn Israel; wi seminyia Daniyilor kwi cauta o mowie ca sq se aweze kn ea, cqci pknq kn ziua aceea nu -i cqzuse la soryi nici o mowtenire kn mijlocul semintiilor lui Israel. 

 

 


2

 

 Fiii lui Dan au luat dintre ei toyi, din familiile lor, cinci oameni viteji, pe cari i-au trimes din Yorea wi din Ewtaol, sq iscodeascq yara wi s`o cerceteze. Ei le-au zis: ,,Duceyi-vq wi cercetayi yara.`` Ei au ajuns kn muntele lui Efraim, la casa lui Mica, wi au rqmas peste noapte acolo. 

 

 


3

 

 Cknd erau aproape de casa lui Mica, au cunoscut glasul tknqrului Levit, s`au apropiat wi i-au zis: ,,Cine te -a adus aici? Ce faci tu kn locul acesta? Wi ce ai aici?`` 

 

 


4

 

 El le -a rqspuns: ,,Mica face cutare wi cutare lucru pentru mine, kmi dq o simbrie, wi eu ki sknt preot.`` 

 

 


5

 

 Ei i-au zis: ,,Kntreabq pe Dumnezeu, ca sq wtim dacq vom avea noroc kn cqlqtoria noastrq.`` 

 

 


6

 

 Wi preotul le -a rqspuns: ,,Duceyi-vq kn pace; cqlqtoria pe care o faceyi este subt privirea Domnului.`` 

 

 


7

 

 Cei cinci oameni au plecat, wi au ajuns kn Lais. Au vqzut poporul de acolo trqind la adqpost, kn felul Sidoniyilor, liniwtit wi fqrq grijq; kn yarq nu era nimeni care sq le facq cel mai mic neajuns stqpknind peste ei; erau departe de Sidoniyi, wi n`aveau nici o legqturq cu alyi oameni. 

 

 


8

 

 S`au kntors la frayii lor kn Yorea wi Ewtaol, wi frayii lor le-au zis: ,,Ce veste ne aduceyi?`` 

 

 


9

 

 ,,Haidem``, au rqspuns ei, ,,sq ne suim kmpotriva lor; cqci am vqzut yara, wi iatq cq era foarte bunq. Ce! Stayi wi nu ziceyi nimic? Nu fiyi lenewi wi porniyi sq puneyi stqpknire pe yara aceasta. 

 

 


10

 

 Cknd veyi intra kn ea, veyi da peste un popor care stq fqrq fricq. Yara este mare, wi Dumnezeu a dat -o kn mknile voastre; este un loc unde nu lipsewte nimic din tot ce este pe pqmknt.`` 

 

 


11

 

 Wase sute de oameni din familia lui Dan au pornit din Yorea wi Ewtaol, kncinwi cu armele lor de rqzboi. 

 

 


12

 

 S`au suit, wi au tqbqrkt la Chiriat-Iearim kn Iuda; de aceea locul acesta, care este knapoia lui Chiriat-Iearim, a fost chemat pknq kn ziua de azi Mahane-Dan (Tabqra lui Dan). 

 

 


13

 

 Au trecut de acolo kn muntele lui Efraim wi au ajuns pknq la casa lui Mica. 

 

 


14

 

 Atunci cei cinci oameni cari se duseserq sq iscodeascq yara Lais, au luat cuvkntul wi au zis frayilor lor: ,,Wtiyi cq kn casele acestea este un efod, terafimi, un chip cioplit wi un chip turnat? Vedeyi acum ce aveyi de fqcut.`` 

 

 


15

 

 Ei s`au abqtut pe acolo, au intrat kn casa tknqrului Levit, kn casa lui Mica, wi l-au kntrebat de sqnqtate! 

 

 


16

 

 Cei wase sute de oameni din fiii lui Dan, kncinwi cu armele lor de rqzboi, stqteau la intrarea poryii. 

 

 


17

 

 Wi cei cinci oameni cari se duseserq sq iscodeascq yara, s`au suit wi au intrat kn casq; au luat chipul cioplit, efodul, terafimii, wi chipul turnat, kn timp ce preotul era la intrarea poryii cu cei wase sute de oameni, kncinwi cu armele lor de rqzboi. 

 

 


18

 

 Cknd au intrat kn casa lui Mica, wi au luat chipul cioplit, efodul, terafimii, wi chipul turnat, preotul le -a zis: ,,Ce faceyi?`` 

 

 


19

 

 Ei au rqspuns: ,,Taci, pune-yi mkna la gurq, wi vino cu noi; sq ne fii pqrinte wi preot. Mai bine este sq fii preot la casa unui singur om, sau sq fii preotul unei seminyii wi unei familii din Israel?`` 

 

 


20

 

 Preotul s`a bucurat kn inima lui; a luat efodul, terafimii, wi chipul cioplit, wi s`a unit cu ceata poporului. 

 

 


21

 

 Au pornit iarqw la drum wi au plecat, punknd knaintea lor copiii, vitele wi calabalkcurile. 

 

 


22

 

 Dupq ce se depqrtaserq bine de casa lui Mica, oamenii cari locuiau kn casele vecine cu a lui Mica s`au strkns wi au urmqrit pe fiii lui Dan. 

 

 


23

 

 Au strigat dupq fiii lui Dan, cari s`au kntors wi au zis lui Mica: ,,Ce ai, wi ce knseamnq gloata aceasta de oameni?`` 

 

 


24

 

 El a rqspuns: ,,Dumnezeii mei, pe cari mi -i fqcusem, mi i-ayi luat kmpreunq cu preotul wi ayi plecat: ce-mi mai rqmkne? Cum puteyi dar sq-mi spuneyi: ,Ce ai?`` 

 

 


25

 

 Fiii lui Dan i-au zis: ,,Sq nu-yi auzim glasul; cqci altfel niwte oameni amqrkyi se vor arunca asupra voastrq, wi te vei perde wi pe tine wi pe cei din casa ta.`` 

 

 


26

 

 Wi fiii lui Dan wi-au vqzut mai departe de drum. Mica, vqzknd cq sknt mai tari deckt el, s`a kntors wi a venit acasq. 

 

 


27

 

 Au ridicat dar ce fqcuse Mica, wi au luat pe preotul care era kn slujba lui, wi s`au nqpustit asupra Laisului, asupra unui popor liniwtit wi kn pace; l-au trecut prin ascuyiwul sqbiei, wi au ars cetatea. 

 

 


28

 

 Nimeni n`a izbqvit -o, cqci era departe de Sidon, wi locuitorii ei n`aveau nicio legqturq cu alyi oameni: ea era kn valea care se kntinde spre Bet-Rehob. Fiii lui Dan au zidit din nou cetatea, wi au locuit kn ea; 

 

 


29

 

 au numit -o Dan, dupq numele lui Dan, tatql lor, care se nqscuse lui Israel; dar cetatea se chema mai knainte Lais. 

 

 


30

 

 Au knqlyat pentru ei chipul cioplit; wi Ionatan, fiul lui Gherwom, fiul lui Moise, el wi fiii lui au fost preoyii seminyiei Daniyilor, pknq pe vremea robirii yqrii. 

 

 


31

 

 Au awezat pentru ei chipul cioplit pe care -l fqcuse Mica, kn tot timpul ckt a fost casa lui Dumnezeu la Silo. 

 

 


Judges 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: