Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 9

Judges

Return to Index

Chapter 10

1

 

 Dupq Abimelec, s`a sculat Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bqrbat din Isahar, ca sq izbqveascq pe Israel; el locuia la Wamir, kn muntele lui Efraim. 

 

 


2

 

 Tola a fost judecqtor kn Israel douqzeci wi trei de ani; apoi a murit, wi a fost kngropat la Wamir. 

 

 


3

 

 Dupq el, s`a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecqtor kn Israel douqzeci wi doi de ani. 

 

 


4

 

 El avea treizeci de fii, cari cqlqreau pe treizeci de mknji de mqgari, wi stqpkneau treizeci de cetqyi, numite wi azi cetqyile lui Iair, wi awezate kn yara Galaadului. 

 

 


5

 

 Wi Iair a murit, wi a fost kngropat la Camon. 

 

 


6

 

 Copiii lui Israel au fqcut iarqw ce nu plqcea Domnului; au slujit Baalilor wi Astarteelor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon, wi dumnezeilor Filistenilor, wi au pqrqsit pe Domnul, wi nu I-au mai slujit. 

 

 


7

 

 Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi i -a vkndut kn mknile Filistenilor wi kn mknile fiilor lui Amon. 

 

 


8

 

 Ei au apqsat wi au asuprit pe copiii lui Israel kn vremea aceea optsprezece ani, wi anume: pe toyi copiii lui Israel cari erau de cealaltq parte a Iordanului kn yara Amoriyilor kn Galaad. 

 

 


9

 

 Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca sq se batq wi kmpotriva lui Iuda, kmpotriva lui Beniamin wi kmpotriva casei lui Efraim. Wi Israel era kntr`o mare strkmtorare. 

 

 


10

 

 Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi au zis: ,,Am pqcqtuit kmpotriva Ta, cqci am pqrqsit pe Dumnezeul nostru wi am slujit Baalilor.`` 

 

 


11

 

 Domnul a zis copiilor lui Israel: ,,Nu v`am izbqvit Eu de Egipteni, de Amoriyi, de fiii lui Amon, wi de Filisteni? 

 

 


12

 

 Wi cknd v`au apqsat Sidoniyii, Amalec wi Maon, wi ayi strigat cqtre Mine, nu v`am izbqvit Eu din mknile lor? 

 

 


13

 

 Dar voi M`ayi pqrqsit, wi ayi slujit altor dumnezei. De aceea nu vq voi mai izbqvi. 

 

 


14

 

 Duceyi-vq wi chemayi pe dumnezeii pe cari i-ayi ales; ei sq vq izbqveascq kn vremea strkmtorqrii voastre!`` 

 

 


15

 

 Copiii lui Israel au zis Domnului: ,,Am pqcqtuit, fq-ne ce-Yi va plqcea. Numai izbqvewte-ne astqzi!`` 

 

 


16

 

 Wi au scos dumnezeii strqini din mijlocul lor, wi au slujit Domnului. El S`a kndurat de suferinyele lui Israel. 

 

 


17

 

 Fiii lui Amon s`au strkns wi au tqbqrkt kn Galaad, wi copiii lui Israel s`au strkns wi au tqbqrkt la Miypa. 

 

 


18

 

 Poporul, wi cqpeteniile Galaadului wi-au zis unul altuia: ,,Cine este omul care va kncepe lupta kmpotriva fiilor lui Amon? El va fi cqpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.`` 

 

 


Judges 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: