Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 4

Judges

Return to Index

Chapter 5

1

 

 Kn ziua aceea, Debora a ckntat aceastq ckntare, cu Barac, fiul lui Abinoam: 

 

 


2

 

 ,,Niwte cqpetenii s`au pus kn fruntea poporului kn Israel, Wi poporul s`a arqtat gata de luptq: Binecuvkntayi pe Domnul! 

 

 


3

 

 Ascultayi, kmpqrayi! Luayi aminte, domnitori! Voi cknta, da, voi cknta Domnului, Voi cknta din alqutq Domnului, Dumnezeului lui Israel. 

 

 


4

 

 Doamne, cknd ai iewit din Seir, Cknd ai plecat din ckmpiile Edomului, Pqmkntul s`a cutremurat, cerurile au picurat, Wi norii au turnat ape cu gqleata; 

 

 


5

 

 Munyii s`au clqtinat knaintea Domnului, Sinaiul acela s`a clqtinat Domnului, Dumnezeului lui Israel``. 

 

 


6

 

 ,,Pe vremea lui Wamgar, fiul lui Anat, Pe vremea Iaelei drumurile erau pqrqsite, Wi cqlqtorii apucau pe cqi strkmbe. 

 

 


7

 

 Cqpeteniile erau fqrq putere kn Israel, fqrq putere, Pknq cknd m`am sculat eu, Debora, Pknq cknd m`am ridicat eu, ca o mamq kn Israel. 

 

 


8

 

 El kwi alesese noi dumnezei: Atunci rqzboiul era la poryi; Dar nu vedeai nici scut, nici suliyq La patruzeci de mii kn Israel. 

 

 


9

 

 Inima mea se kndreaptq spre cqpeteniile lui Israel, Spre aceia din popor cari s`au arqtat gata sq lupte. Binecuvkntayi pe Domnul! 

 

 


10

 

 Voi, cari cqlqriyi pe mqgqriye albe, Voi, cari wedeyi pe covoare, Wi voi, cari umblayi pe drum, -ckntayi! 

 

 


11

 

 Arcawii, din mijlocul adqpqtoarelor, Sq laude cu glasul lor binefacerile Domnului, Binefacerile ckrmuirii Sale kn Israel. Atunci poporul Domnului s`a pogorkt la poryi: 

 

 


12

 

 Trezewte-te, trezewte-te, Debora! Trezeste-te, trezewte-te wi zi o ckntare! Scoalq-te, Barac, Wi adu-yi robii de rqzboi, Fiul lui Abinoam! 

 

 


13

 

 Atunci o rqmqwiyq din popor a biruit pe cei puternici, Domnul mi -a dat biruinya asupra celor viteji. 

 

 


14

 

 Din Efraim au venit locuitorii lui Amalec. Dupq tine a mers Beniamin kn owtirea ta. Din Machir au venit cqpeteniile, Wi din Zabulon ckrmuitorii. 

 

 


15

 

 Mai marii lui Isahar au fost cu Debora, Wi Isahar a venit dupq Barac, A fost trimes pe urma lui kn vale. La pkraiele lui Ruben, Au fost mari hotqrkri! 

 

 


16

 

 Pentruce ai rqmas kn mijlocul staulelor 

 

 


17

 

 Galaadul de dincolo de Iordan nu wi -a pqrqsit locuinya. Pentruce a stat Dan pe corqbii? Awer a stat pe malul mqrii, Wi s`a odihnit kn limanurile lui. 

 

 


18

 

 Zabulon este un popor care a knfruntat moartea, Wi Neftali la fel, pe knqlyimile din ckmpie. 

 

 


19

 

 Kmpqrayii au venit, s`au luptat; Atunci au luptat kmpqrayii Canaanului, La Tanaac, la apele Meghido; N`au luat nicio pradq, nici argint. 

 

 


20

 

 Din ceruri se luptau, De pe cqrqrile lor stelele se luptau kmpotriva lui Sisera, 

 

 


21

 

 Pkrkul Chison i -a luat, Pkrkul din vremile strqvechi, pkrkul Chison! Suflete, calcq-`n picioare pe viteji! 

 

 


22

 

 Atunci copitele cailor au rqsunat De goana, de goana nqbqdqioasq a rqzboinicilor lor. 

 

 


23

 

 Blestemayi pe Meroza, a zis Kngerul Domnului, Blestemayi, blestemayi pe locuitorii lui; Cqci n`au venit kn ajutorul Domnului, Kn ajutorul Domnului, printre oamenii viteji``. 

 

 


24

 

 Binecuvkntatq sq fie kntre femei Iael, Nevasta lui Heber, Chenitul! Binecuvkntatq sq fie ea kntre femeile cari locuiesc kn corturi! 

 

 


25

 

 El a cerut apq, wi ea i -a a dat lapte; Kn pahar kmpqrqtesc i -a adus unt. 

 

 


26

 

 Cu o mknq a luat yqruwul, Wi cu dreapta ciocanul lucrqtorilor, A lovit pe Sisera, i -a despicat capul, I -a sfqrkmat wi strqpuns tkmpla. 

 

 


27

 

 El s`a ghemuit: a cqzut wi s`a culcat la picioarele ei; S`a ghemuit wi a cqzut la picioarele ei; Acolo unde s`a ghemuit, acolo a cqzut fqrq viayq. 

 

 


28

 

 Pe fereastrq, prin zqbrele, Se uitq mama lui Sisera, wi strigq: ,,Pentruce zqbovewte carul lui sq vinq? Pentruce vin carqle lui awa de kncet?`` 

 

 


29

 

 Cele mai knyelepte dintre femeile ei ki rqspund, Wi ea kwi rqspunde singurq: 

 

 


30

 

 ,,Negrewit, au gqsit pradq! Wi -o kmpqryesc: O fatq, douq fete de fiecare om; Pradq de haine vqpsite pentru Sisera; Pradq de haine vqpsite cusute la gherghef, Douq haine vqpsite wi cusute la gherghef, De pus pe grumazul biruitorului!`` 

 

 


31

 

 Awa sq piarq toyi vrqjmawii Tqi, Doamne! Dar cei ce -L iubesc sknt ca soarele, cknd se aratq kn puterea lui``. Yara a avut odihnq patruzeci de ani. 

 

 


Judges 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: