Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 24

Judges

Return to Index

Chapter 1

1

 

 Dupq moartea lui Iosua, copiii lui Israel au kntrebat pe Domnul, wi au zis: ,,Cine dintre noi sq se suie kntki kmpotriva Cananiyilor, ca sq porneascq lupta cu ei?`` 

 

 


2

 

 Domnul a rqspuns: ,,Iuda sq se suie; iatq cq am dat yara kn mknile lui.` 

 

 


3

 

 Wi Iuda a zis fratelui squ Simeon: ,,Suie-te kmpreunq cu mine kn yara care mi -a cqzut la sory, wi sq luptqm kmpotriva Cananiyilor; wi voi merge wi eu cu tine kn yara care yi -a cqzut la sory.`` Wi Simeon s`a dus cu el. 

 

 


4

 

 Iuda s`a suit, wi Domnul a dat pe Cananiyi wi pe Fereziyi kn mknile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec. 

 

 


5

 

 Au gqsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta kmpotriva lui, wi au bqtut pe Cananiyi wi Fereziyi. 

 

 


6

 

 Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmqrit wi l-au prins, wi i-au tqiat degetele cele mari dela mkni wi dela picioare. 

 

 


7

 

 Adoni-Bezec a zis: ,,Wapte zeci de kmpqrayi, cu degetele cele mari dela mkni wi dela picioare tqiate, strkngeau mkncare subt masa mea; Dumnezeu kmi rqsplqtewte wi mie cum am fqcut`.` L-au dus la Ierusalim wi a murit acolo. 

 

 


8

 

 Fiii lui Iuda au pornit lupta kmpotriva Ierusalimului wi l-au luat; l-au trecut prin ascuyiwul sqbiei wi au dat foc cetqyii. 

 

 


9

 

 Fiii lui Iuda s`au pogorkt apoi, ca sq batq pe Cananiyi, cari locuiau muntele, yinutul de miazqzi wi ckmpia. 

 

 


10

 

 Iuda a pornit kmpotriva Cananiyilor cari locuiau la Hebron, numit mai knainte Chiriat-Arba; wi a bqtut pe Wewai, pe Ahiman wi Talmai. 

 

 


11

 

 De acolo a pornit kmpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai knainte Chiriat-Sefer. 

 

 


12

 

 Caleb a zis: ,,Voi da pe fiicq-mea Acsa de nevastq cui va bate Chiriat-Seferul wi -l va lua.`` 

 

 


13

 

 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mkna pe cetate; wi Caleb i -a dat de nevastq pe fiicq-sa Acsa. 

 

 


14

 

 Cknd a intrat ea la Otniel, l -a kndemnat sq cearq un ogor dela tatql ei. Ea s`a pogorkt depe mqgar; wi Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?`` 

 

 


15

 

 Ea i -a rqspuns: ,,Dq-mi un dar, cqci mi-ai dat un pqmknt secetos; dq-mi wi izvoare de apq.`` Wi Caleb i -a dat Izvoarele de sus wi Izvoarele de jos. 

 

 


16

 

 Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s`au suit din cetatea Finicilor, kmpreunq cu fiii lui Iuda, kn pustia lui Iuda la miazqzi de Arad, wi s`au dus de s`au awezat kntre popor. 

 

 


17

 

 Iuda a pornit cu fratele squ Simeon, wi au bqtut pe Cananiyi cari locuiau la Yefat; au nimicit cetatea cu desqvkrwire, wi au numit -o Horma (Nimicire). 

 

 


18

 

 Iuda a mai pus mkna pe Gaza wi pe yinutul ei, pe Ascalon wi pe yinutul lui, wi pe Ecron wi pe yinutul lui. 

 

 


19

 

 Domnul a fost cu Iuda; wi Iuda a pus stqpknire pe munte, dar n`a putut sq izgoneascq pe locuitorii din ckmpie, pentrucq aveau carq de fer. 

 

 


20

 

 Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; wi el a izgonit deacolo pe cei trei fii ai lui Anac.`` 

 

 


21

 

 Fiii lui Beniamin n`au izgonit pe Iebusiyii cari locuiau la Ierusalim; wi Iebusiyii au locuit kn Ierusalim cu fiii lui Beniamin pknq kn ziua de azi. 

 

 


22

 

 Casa lui Iosif s`a suit wi ea kmpotriva Betelului, wi Domnul a fost cu ei. 

 

 


23

 

 Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai nainte se chema Luz. 

 

 


24

 

 Strqjerii au vqzut pe un om iewind din cetate, wi i-au zis: ,,Aratq-ne pe unde putem intra kn cetate, wi vom avea milq de tine.`` 

 

 


25

 

 El le -a arqtat pe unde ar putea sq intre kn cetate. Wi au trecut cetatea prin ascuyiwul sqbiei; dar pe omul acela l-au lqsat sq plece cu toatq familia lui. 

 

 


26

 

 Omul acela s`a dus kn yara Hetiyilor; a zidit o cetate, wi i -a pus numele Luz, nume pe care l -a purtat pknq kn ziua de azi. 

 

 


27

 

 Manase n`a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Wean wi din satele dimprejurul lui, din Taanac wi satele lui, din Dor wi satele dimprejurul lui, din Iibleam wi satele dimprejurul lui, din Meghido wi satele dimprejurul lui; awa knckt Cananiyii au izbutit sq rqmknq kn yara aceasta. 

 

 


28

 

 Cknd Israel a fost destul de tare, a supus pe Cananiyi la un bir, dar nu i -a izgonit. 

 

 


29

 

 Efraim n`a izgonit pe Cananiyii cari locuiau la Ghezer, wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui Efraim la Ghezer. 

 

 


30

 

 Zabulon n`a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuwi la un bir. 

 

 


31

 

 Nici Awer n`a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic wi din Rehob; 

 

 


32

 

 wi Aweriyii au locuit kn mijlocul Cananiyilor, locuitorii yqrii, cqci nu i-au izgonit. 

 

 


33

 

 Neftali n`a izgonit pe locuitorii din Bet-Wemew, nici pe locuitorii din Bet-Anat, wi a locuit kn mijlocul Cananiyilor, locuitorii yqrii; dar locuitorii din Bet-Wemew wi din Bet-Anat au fost supuwi la un bir. 

 

 


34

 

 Amoriyii au dat knapoi kn munte pe fiii lui Dan, wi nu i-au lqsat sq se coboare kn ckmpie. 

 

 


35

 

 Amoriyii au izbutit sq rqmknq la Har-Heres, la Aialon wi la Waalbim; dar mkna casei lui Iosif a apqsat asupra lor, wi au fost supuwi la un bir. 

 

 


36

 

 Yinutul Amoriyilor se kntindea dela suiwul Acrabim, dela Sela, wi kn sus. 

 

 


Judges 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: