Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 24

Numbers

Return to Index

Chapter 25

1

 

 Israel locuia kn Sitim; wi poporul a knceput sq se dea la curvie cu fetele lui Moab. 

 

 


2

 

 Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; wi poporul a mkncat, wi s`a knchinat pknq la pqmknt knaintea dumnezeilor lor. 

 

 


3

 

 Israel s`a alipit de Baal-Peor, wi Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel. 

 

 


4

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Strknge pe toate cqpeteniile poporului, wi spknzurq pe cei vinovayi knaintea Domnului kn faya soarelui, pentru ca sq se kntoarcq dela Israel mknia aprinsq a Domnului.`` 

 

 


5

 

 Moise a zis judecqtorilor lui Israel: ,,Fiecare din voi sq ucidq pe aceia dintre ai lui cari s`au lipit de Baal-Peor.`` 

 

 


6

 

 Wi iatq cq un bqrbat dintre copiii lui Israel a venit wi a adus la frayii lui pe o Madianitq, subt ochii lui Moise wi subt ochii kntregii adunqri a copiilor lui Israel, pe cknd plkngeau la uwa cortului kntklnirii. 

 

 


7

 

 La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s`a sculat din mijlocul adunqrii, wi a luat o suliyq kn mknq. 

 

 


8

 

 S`a luat dupq omul acela din Israel pknq kn cortul lui, i -a strqpuns prin pkntece pe amkndoi: atkt pe bqrbatul acela din Israel, ckt wi pe femeea aceea. Wi a kncetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 

 

 


9

 

 Douqzeci wi patru de mii au murit loviyi de urgia aceea. 

 

 


10

 

 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis: 

 

 


11

 

 ,,Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abqtut mknia Mea dela copiii lui Israel, prin rkvna pe care a avut -o pentru Mine kn mijlocul lor; wi n`am nimicit, kn mknia Mea, pe copiii lui Israel. 

 

 


12

 

 De aceea sq spui cq knchei cu el un legqmknt de pace. 

 

 


13

 

 Acesta va fi pentru el wi pentru sqmknya lui dupq el legqmkntul unei preoyii vecinice, pentrucq a fost plin de rkvnq pentru Dumnezeul lui wi a fqcut ispqwire pentru copiii lui Israel.`` 

 

 


14

 

 Bqrbatul acela din Israel, care a fost ucis kmpreunq cu Madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el era cqpetenia unei case pqrintewti a Simeoniyilor. 

 

 


15

 

 Femeia care a fost ucisq, se numea Cozbi, fata lui Yur, cqpetenia seminyiilor iewite dintr`o casq pqrinteascq din Madian. 

 

 


16

 

 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis: 

 

 


17

 

 ,,Priviyi pe Madianiyi ca vrqjmawi, wi ucideyi -i; 

 

 


18

 

 cqci wi ei vi s`au arqtat vrqjmawi, amqgindu-vq prin viclewugurile lor, kn fapta lui Peor, wi kn fapta Cozbiei, fata unei cqpetenii a lui Madian, sora lor, ucisq kn ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.`` 

 

 


Numbers 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: