Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 10

Numbers

Return to Index

Chapter 11

1

 

 Poporul a ckrtit kn gura mare kmpotriva Domnului, zicknd cq -i merge rqu. Cknd a auzit Domnul, S`a mkniat. S`a aprins kntre ei focul Domnului wi a mistuit o parte din marginea taberii. 

 

 


2

 

 Poporul a strigat cqtre Moise. Moise s`a rugat Domnului, wi focul s`a stins. 

 

 


3

 

 Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentrucq se aprinsese focul Domnului printre ei. 

 

 


4

 

 Adunqturii de oameni, cari se aflau kn mijlocul lui Israel, i -a venit poftq, ba chiar wi copiii lui Israel au knceput sq plkngq, wi sq zicq: ,,Cine ne va da carne sq mkncqm? 

 

 


5

 

 Ne aducem aminte de pewtii pe cari -i mkncam kn Egipt, wi cari nu ne costau nimic, de castraveyi, de pepeni, de praji, de ceapq wi de usturoi. 

 

 


6

 

 Acum ni s`a uscat sufletul: nu mai este nimic! Ochii nowtri nu vqd deckt mana aceasta.`` 

 

 


7

 

 Mana semqna cu grquntele de coriandru, wi la vedere era ca bedeliumul. 

 

 


8

 

 Poporul se risipea wi o strkngea, o mqcina la rkwniyq, sau o pisa kntr`o piuq; o fierbea kn oalq, wi fqcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte fqcute cu untdelemn. 

 

 


9

 

 Cknd cqdea roua noaptea kn tabqrq, cqdea wi mana. 

 

 


10

 

 Moise a auzit pe popor plkngknd, fiecare kn familia lui wi la uwa cortului lui. Mknia Domnului s`a aprins cu tqrie. Moise s`a kntristat, 

 

 


11

 

 wi a zis Domnului: ,,Pentru ce mkhnewti Tu pe robul Tqu, wi pentru ce n`am cqpqtat eu trecere knaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor kntreg? 

 

 


12

 

 Oare eu am zqmislit pe poporul acesta? Oare eu l-am nqscut, ca sq-mi zici: ,Poartq -l la sknul tqu, cum poartq doica pe copil,` pknq kn yara pe care ai jurat pqrinyilor lui cq i -o vei da? 

 

 


13

 

 De unde sq iau carne, ca sq dau la tot poporul acesta? Cqci ei plkng la mine, zicknd: ,Dq-ne carne ca sq mkncqm!` 

 

 


14

 

 Eu singur nu pot sq port pe tot poporul acesta, cqci este prea greu pentru mine. 

 

 


15

 

 Deckt sq Te poryi awa cu mine, mai bine omoarq-mq, Te rog, dacq mai am vreo trecere knaintea Ta, ca sq nu-mi mai vqd nenorocirea.`` 

 

 


16

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Adunq la Mine waptezeci de bqrbayi, dintre bqtrknii lui Israel, din cei pe cari -i cunowti ca bqtrkni ai poporului wi cu putere asupra lor; adu -i la cortul kntklnirii, wi sq se knfqyiweze acolo kmpreunq cu tine. 

 

 


17

 

 Eu Mq voi pogork, wi kyi voi vorbi acolo; voi lua din duhul care este peste tine, wi -l voi pune peste ei ca sq poarte kmpreunq cu tine sarcina poporului, wi sq n`o poryi tu singur. 

 

 


18

 

 Sq spui poporului: ,Sfinyiyi-vq pentru mkne, wi aveyi sq mkncayi carne, fiindcq ayi plkns kn auzul Domnului, wi ayi zis: ,Cine ne va da carne sq mkncqm? Cqci noi o duceam bine kn Egipt!` Domnul vq va da carne, wi veyi mknca. 

 

 


19

 

 Aveyi sq mkncayi carne, nu o zi, nici douq zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douq zeci de zile, 

 

 


20

 

 ci o lunq kntreagq, pknq vq va iewi pe nqri, wi vq veyi sckrbi de ea, pentrucq n`ayi ascultat de Domnul care este kn mijlocul vostru, wi pentrucq ayi plkns knaintea Lui, zicknd: ,Pentruce am iewit noi oare din Egipt?.`` 

 

 


21

 

 Moise a zis: ,,Wase sute de mii de oameni cari merg pe jos alcqtuiesc poporul kn mijlocul cqruia sknt eu, wi Tu zici: ,Le voi da carne, wi vor mknca o lunq kntreagq!` 

 

 


22

 

 Putem tqia oare atktea oi wi atkyia boi, ca sq ajungq? Sau nu cumva avem sq prindem toyi pewtii mqrii, ca sq le ajungq?`` 

 

 


23

 

 Domnul a rqspuns lui Moise: ,,Nu cumva s`a scurtat oare mkna Domnului? Vei vedea acum dacq ceeace yi-am spus se va kntkmpla sau nu.`` 

 

 


24

 

 Moise a iewit, wi a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat waptezeci de bqrbayi din bqtrknii poporului, wi i -a pus kn jurul cortului. 

 

 


25

 

 Domnul S`a pogorkt kn nor, wi a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el, wi l -a pus peste cei waptezeci de bqtrkni. Wi de kndatq ce duhul s`a awezat peste ei, au knceput sq prooroceascq; dar dupq aceea n`au mai proorocit. 

 

 


26

 

 Doi oameni, unul numit Eldad, wi altul Medad, rqmqseserq kn tabqrq, wi duhul s`a awezat wi peste ei; cqci erau dintre cei scriwi, mqcar cq nu se duseserq la cort. Wi au knceput sq prooroceascq wi ei kn tabqrq. 

 

 


27

 

 Un tknqr a alergat wi a dat de wtire lui Moise, zicknd: ,,Eldad wi Medad proorocesc kn tabqrq.`` 

 

 


28

 

 Wi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereya lui, a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Domnule Moise, oprewte -i.`` 

 

 


29

 

 Moise i -a rqspuns: ,,Ewti gelos pentru mine? Sq dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului sq fie alcqtuit din prooroci, wi Domnul sq-Wi punq Duhul Lui peste ei!`` 

 

 


30

 

 Apoi Moise s`a kntors kn tabqrq, el wi bqtrknii lui Israel. 

 

 


31

 

 Domnul a fqcut sq sufle de peste mare un vknt, care a adus prepeliye, wi le -a rqspkndit peste tabqrq cale cam de o zi kntr`o parte wi cale cam de o zi de cealaltq parte kn jurul taberii. Aveau o knqlyime de aproape doi coyi dela faya pqmkntului. 

 

 


32

 

 Kn tot timpul zilei aceleia wi toatq noaptea, wi toatq ziua urmqtoare, poporul s`a sculat wi a strkns prepeliye; cel ce strknsese cel mai puyin avea zece omeri. Ei wi le-au kntins kn jurul taberii. 

 

 


33

 

 Pe cknd carnea era kncq kn dinyii lor, fqrq sq fie mestecatq, Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva poporului; wi Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. 

 

 


34

 

 Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lqcomiei), pentrucq acolo au kngropat pe poporul apucat de poftq. 

 

 


35

 

 Dela Chibrot-Hataava, poporul a plecat la Hayerot, wi s`a oprit la Hayerot. 

 

 


Numbers 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: