Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 5

Numbers

Return to Index

Chapter 6

1

 

 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis: 

 

 


2

 

 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd un bqrbat sau o femeie se va despqryi de ceilalyi, fqcknd o juruinyq de nazireat1, ca sq se knchine Domnului, 

 

 


3

 

 sq se fereascq de vin wi de bquturq kmbqtqtoare; sq nu bea nici oyet fqcut din vin, nici oyet fqcut din vreo bquturq kmbqtqtoare; sq nu bea nicio bquturq stoarsq din struguri, wi sq nu mqnknce struguri proaspeyi nici uscayi. 

 

 


4

 

 Kn tot timpul nazireatului lui, sq nu mqnknce nimic care vine din viyq, dela skmburi pknq la pieliya strugurelui. 

 

 


5

 

 Kn tot timpul nazireatului, briciul sq nu treacq pe capul lui; pknq la kmplinirea zilelor pentru cari s`a knchinat Domnului, va fi sfknt; sq-wi lase pqrul sq creascq kn voie. 

 

 


6

 

 Kn tot timpul ckt s`a fqgqduit Domnului prin jurqmknt, sq nu se apropie de un mort; 

 

 


7

 

 sq nu se pkngqreascq nici la moartea tatqlui squ, nici a mamei sale, nici a fratelui squ, nici a sorei sale, cqci poartq pe cap knchinarea Dumnezeului lui. 

 

 


8

 

 Kn tot timpul nazireatului, sq fie knchinat Domnului. 

 

 


9

 

 Dacq moare cineva de moarte nqpraznicq lkngq el, wi capul lui knchinat se face astfel necurat, sq-wi radq capul kn ziua curqyirii, wi anume sq wi -l radq a waptea zi. 

 

 


10

 

 Kn ziua a opta, sq aducq preotului douq turturele sau doi pui de porumbel, la uwa cortului kntklnirii. 

 

 


11

 

 Preotul sq jertfeascq pe unul ca jertfq de ispqwire, iar pe celalt ca ardere de tot, wi sq facq pentru el ispqwirea pqcatului lui, fqcut cu prilejul mortului. Nazireul sq-wi sfinyeascq apoi capul chiar kn ziua aceea. 

 

 


12

 

 Sq knchine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte, wi sq aducq un miel de un an ca jertfq pentru vinq; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentrucq nazireatul lui a fost pkngqrit. 

 

 


13

 

 Iatq legea nazireului. Kn ziua cknd se va kmplini vremea nazireatului lui, sq fie adus la uwa cortului kntklnirii. 

 

 


14

 

 Ca dar, sq aducq Domnului: un miel de un an fqrq cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an wi fqrq cusur pentru jertfa de ispqwire, wi un berbece fqrq cusur, pentru jertfa de mulyqmire; 

 

 


15

 

 un cow cu azimi, turte fqcute din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, wi plqcinte fqrq aluat, stropite cu untdelemn, kmpreunq cu darul de mkncare wi jertfa de bquturq obicinuite. 

 

 


16

 

 Preotul sq aducq aceste lucruri knaintea Domnului wi sq aducq jertfa lui de ispqwire wi arderea de tot; 

 

 


17

 

 sq pregqteascq berbecele ca jertfq de mulyqmire Domnului, kmpreunq cu cowul cu azimi, wi sq pregqteascq wi darul lui de mkncare wi jertfa lui de bquturq. 

 

 


18

 

 Nazireul sq-wi radq, la uwa cortului kntklnirii, capul knchinat Domnului; sq ia pqrul capului squ knchinat Domnului, wi sq -l punq pe focul care este subt jertfa de mulyqmire. 

 

 


19

 

 Preotul sq ia spata dreaptq fiartq a berbecelui, o turtq nedospitq din cow, wi o plqcintq nedospitq; wi sq le punq kn mknile Nazireului, dupq ce acesta wi -a ras capul knchinat Domnului. 

 

 


20

 

 Preotul sq le legene kntr`o parte wi kntr`alta knaintea Domnului: acesta este un lucru sfknt, care este al preotului, kmpreunq cu pieptul legqnat wi spata adusq ca jertfq prin ridicare. Apoi, nazireul va putea sq bea vin. 

 

 


21

 

 Aceasta este legea pentru cel ce a fqcut juruinya de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afarq de ce -i vor kngqdui mijloacele lui. Sq kmplineascq tot ce este poruncit pentru juruinya pe care a fqcut -o, dupq legea nazireatului.`` 

 

 


22

 

 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis: 

 

 


23

 

 ,,Vorbewte lui Aaron wi fiilor lui, wi spune-le: ,Awa sq binecuvkntayi pe copiii lui Israel, wi sq le ziceyi: 

 

 


24

 

 ,Domnul sq te binecuvinteze, wi sq te pqzeascq! 

 

 


25

 

 Domnul sq facq sq lumineze Faya Lui peste tine, wi sq Se kndure de tine! 

 

 


26

 

 Domnul sq-Wi knalye Faya peste tine, wi-sq-yi dea pacea! 

 

 


27

 

 Astfel sq punq Numele Meu peste copiii lui Israel, wi Eu ki voi binecuvknta.`` 

 

 


Numbers 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: