Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 20

Leviticus

Return to Index

Chapter 21

1

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Vorbewte preoyilor, fiilor lui Aaron, wi spune-le: ,Un preot sq nu se atingq de un mort din poporul squ, ca sq nu se facq necurat; 

 

 


2

 

 afarq de rudele lui cele mai deaproape, de mama lui, de tatql lui, de fiul lui, de fratele lui, 

 

 


3

 

 wi de soru-sa care -i kncq fecioarq, stq lkngq el wi nu este mqritatq, afarq de acewtia, sq nu se atingq de niciun alt mort. 

 

 


4

 

 Ca unul care este fruntaw kn poporul lui, sq nu se facq necurat, atingkndu-se de un mort. 

 

 


5

 

 Preoyii sq nu-wi facq un loc plewuv kn cap, pentru un mort, sq nu-wi radq colyurile bqrbii, wi sq nu-wi facq tqieturi kn carne. 

 

 


6

 

 Sq fie sfinyi pentru Dumnezeul lor, wi sq nu necinsteascq Numele Dumnezeului lor; cqci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mkncarea Dumnezeului lor: de aceea sq fie sfinyi. 

 

 


7

 

 Sq nu-wi ia de nevastq o curvq sau o spurcatq, nici o femeie lqsatq de bqrbatul ei, cqci ei sknt sfinyi pentru Dumnezeul lor. 

 

 


8

 

 Sq -l socotewti ca sfknt, cqci el aduce mkncarea Dumnezeului tqu; el sq fie sfknt pentru tine, cqci Eu sknt sfknt, Eu, Domnul, care vq sfinyesc. 

 

 


9

 

 Dacq fata unui preot se necinstewte curvind, necinstewte pe tatql ei: sq fie arsq kn foc. 

 

 


10

 

 Preotul care este mare preot kntre frayii lui, pe capul cqruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere, wi care a fost knchinat kn slujba Domnului wi kmbrqcat kn vewminte sfinyite, sq nu-wi descopere capul, wi sq nu-wi sfkwie vewmintele. 

 

 


11

 

 Sq nu se ducq la niciun mort; sq nu se facq necurat, wi sq nu se atingq nici chiar de tatql squ sau de mama sa. 

 

 


12

 

 Sq nu iasq din sfkntul locaw, wi sq nu necinsteascq sfkntul locaw al Dumnezeului squ; cqci untdelemnul ungerii Dumnezeului squ este o cununq pe el. Eu sknt Domnul. 

 

 


13

 

 Femeia pe care o va lua el de nevastq, sq fie fecioarq. 

 

 


14

 

 Sq nu ia nici o vqduvq, nici o femeie despqryitq de bqrbat, nici o femeie spurcatq sau curvq; ci femeia pe care o va lua de nevastq din poporul squ, sq fie fecioarq. 

 

 


15

 

 Sq nu-wi necinsteascq sqmknya kn poporul lui; cqci Eu sknt Domnul, care -l sfinyesc.`` 

 

 


16

 

 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis: 

 

 


17

 

 ,,Vorbewte lui Aaron, wi spune -i: ,Niciun om din neamul tqu wi din urmawii tqi care va avea o meteahnq trupeascq, sq nu se apropie ca sq aducq mkncarea Dumnezeului lui. 

 

 


18

 

 Niciun om care va avea o meteahnq trupeascq nu va putea sq se apropie: wi anume nici un om orb, wchiop, cu nasul ckrn sau cu un mqdular mai lung; 

 

 


19

 

 nici un om cu piciorul frknt sau cu mkna frkntq; 

 

 


20

 

 nici un om ghebos sau pipernicit, cu albeayq kn ochi, care are rkie, pecingine sau bowit. 

 

 


21

 

 Niciun om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnq trupeascq, sq nu se apropie ca sq aducq Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnq trupeascq: sq nu se apropie ca sq aducq mkncarea Dumnezeului lui. 

 

 


22

 

 Din mkncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea sq mqnknce. 

 

 


23

 

 Dar sq nu se ducq la perdeaua dinlquntru, wi sq nu se apropie de altar, cqci are o meteahnq trupeascq; sq nu-Mi necinsteascq locawurile Mele cele sfinte, cqci Eu sknt Domnul, care ki sfinyesc.`` 

 

 


24

 

 Astfel a vorbit Moise lui Aaron wi fiilor sqi, wi tuturor copiilor lui Israel. 

 

 


Leviticus 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: