Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 19

Exodus

Return to Index

Chapter 20

1

 

 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, wi a zis: 

 

 


2

 

 ,,Eu sknt Domnul, Dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei. 

 

 


3

 

 Sq nu ai alyi dumnezei afarq de Mine. 

 

 


4

 

 Sq nu-yi faci chip cioplit, nici vreo knfqyiware a lucrurilor cari sknt sus kn ceruri, sau jos pe pqmknt, sau kn apele mai de jos de ckt pqmkntul. 

 

 


5

 

 Sq nu te knchini knaintea lor, wi sq nu le slujewti; cqci Eu, Domnul, Dumnezeul tqu, sknt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea pqrinyilor kn copii pknq la al treilea wi la al patrulea neam al celor ce Mq urqsc, 

 

 


6

 

 wi Mq kndur pknq la al miilea neam de cei ce Mq iubesc wi pqzesc poruncile Mele. 

 

 


7

 

 Sq nu iei kn dewert Numele Domnului, Dumnezeului tqu; cqci Domnul nu va lqsa nepedepsit pe cel ce va lua kn dewert Numele Lui. 

 

 


8

 

 Adu-yi aminte de ziua de odihnq, ca s`o sfinyewti. 

 

 


9

 

 Sq lucrezi wase zile, wi sq-yi faci lucrul tqu. 

 

 


10

 

 Dar ziua a waptea este ziua de odihnq knchinatq Domnului, Dumnezeului tqu: sq nu faci nicio lucrare kn ea, nici tu, nici fiul tqu, nici fiica ta, nici robul tqu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strqinul care este kn casa ta. 

 

 


11

 

 Cqci kn wase zile a fqcut Domnul cerurile, pqmkntul wi marea, wi tot ce este kn ele, iar kn ziua a waptea S`a odihnit: de aceea a binecuvkntat Domnul ziua de odihnq wi a sfinyit -o. 

 

 


12

 

 Cinstewte pe tatql tqu wi pe mama ta, pentruca sq yi se lungeascq zilele kn yara, pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu. 

 

 


13

 

 Sq nu ucizi. 

 

 


14

 

 Sq nu preacurvewti. 

 

 


15

 

 Sq nu furi. 

 

 


16

 

 Sq nu mqrturisewti strkmb kmpotriva aproapelui tqu. 

 

 


17

 

 Sq nu poftewti casa aproapelui tqu; sq nu poftewti nevasta aproapelui tqu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mqgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tqu. 

 

 


18

 

 Tot poporul auzea tunetele wi sunetul trkmbiyei wi vedea flacqrile muntelui, care fumega. La priveliwtea aceasta, poporul tremura, wi stqtea kn depqrtare. 

 

 


19

 

 Ei au zis lui Moise: ,,Vorbewte-ne tu knsuyi, wi te vom asculta: dar sq nu ne mai vorbeascq Dumnezeu, ca sq nu murim.`` 

 

 


20

 

 Moise a zis poporului: ,,Nu vq spqimkntayi; cqci Dumnezeu a venit tocmai ca sq vq punq la kncercare, wi ca sq aveyi frica Lui knaintea ochilor vowtri, pentru ca sq nu pqcqtuiyi.`` 

 

 


21

 

 Poporul stqtea kn depqrtare; iar Moise s`a apropiat de norul kn care era Dumnezeu. 

 

 


22

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Awa sq vorbewti copiilor lui Israel: ,Ayi vqzut cq v`am vorbit din ceruri. 

 

 


23

 

 Sq nu faceyi dumnezei de argint wi dumnezei de aur, ca sq -i puneyi alqturi de Mine; sq nu vq faceyi alyi dumnezei. 

 

 


24

 

 Sq-Mi ridici un altar de pqmknt, pe care sq-yi aduci arderile-de-tot wi jertfele de mulyqmire, oile wi boii. Kn orice loc kn care Kmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, wi te voi binecuvknta. 

 

 


25

 

 Dacq-Mi vei ridica un altar de piatrq, sq nu -l zidewti din pietre cioplite; cqci cum kyi vei pune dalta kn piatrq, o vei pkngqri. 

 

 


26

 

 Sq nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca sq nu yi se descopere goliciunea knaintea lui.`` 

 

 


Exodus 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: